Herlichuan Basic


ท่าพื้นฐาน ที่ 2

         ชื่อท่า ปาจื้อหม่า เป็นสำเนียงภาษาจีนกลาง
ส่วน โป๊ยหยี่เบ้ เป็นสำเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว ลักษณะ
เป็นท่ายืนย่อเข่าเล็กน้อย สืบเท้ามาด้านหน้า ปลาย
เท้าหน้าบิดเข้าหาปลายเท้าหลัง เยื้องกันประมาณ 45
องศา เหมือนเลข 8 ของจีน ให้ทิ้งน้ำหนักอยู่ตรงกลาง
ระหว่างขาหน้า และขาหลัง เป็นการฝึกให้ขาทั้งสองมี
พละกำลัง และป้องกันการถูกปัดขา

         ในสมัยก่อน ตามสำนักมวยจีนต่างๆ จะมีการ
เชิดสิงห์โต เมื่อแต่ละสำนักมีการเชิดสิงห์โตเพื่อประชัน
กันในงานใดก็ตาม จะมีการแกร่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจน
มีเรื่องมีราว ผู้ทำการเชิดหัวสิงห์โตซึ่งเป็นหน้าด่าน ต้อง
ถือหัวที่หนักพอสมควร ทำให้ไม่สามารถใช้มือในการ
ป้องกันตัว จึงจำเป็นต้องใช้แต่ขาทั้งสองข้างในการหลบ
หลีกป้องกันการถูกฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวขา หรือปัด
ขาให้เสียหลัก ซึ่งท่ายืน หรือย่างที่เหมาะสมที่สุดก็คือ
ท่าย่างโป๊ยหยี่นี่เอง จนมีคำกล่าวกันติดปากผู้ที่อยู่ใน
วงการศิลปะมวยจีนตราบเท่าทุกวันนี้ว่า " โหวไซคุยโป่ว
โป๊ยหยี่ขา " (เป็นสำเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว) ความหมาย
ก็คือ การย่างเท้าของการเชิดสิงห์โตคือ ท่าย่างโป๊ยหยี่
ซึ่งถือเป็นท่าย่างที่มั่นคงหนักแน่นที่สุด แม้แต่ตำราหมอ
ดูโหงวเฮ้งของจีน ยังมีคำทำนายผู้ที่มีลักษณะการเดิน
เหมือนท่าย่าง 'โป๊ยหยี่' นี้ว่า เป็นผู้มีอำนาจบารมี และ
มีฐานะที่มั่นคง

A ท่าที่ 1 ยืนตรง เท้าชิด.jpg
ท่าที่ 1 ยืนตรง เท้าชิด
Aa ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้ทับมาข้างหน้า แบมือทั้งสองข้าง.jpg
ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้ทับมาข้างหน้า แบมือทั้งสองข้าง
Ab ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว.jpg
ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว
Ac ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ad ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ae ท่าที่ 6 ลากเท้าขวามาชนเท้าซ้าย ให้ปลายเท้าขวาจรดกับปลายเท้าซ้าย.jpg
ท่าที่ 6 ลากเท้าขวามาชนเท้าซ้าย ให้ปลายเท้าขวาจรดกับปลายเท้าซ้าย
Af ให้ลากเท้าขวาเฉียงไปข้างหน้าด้านขวาเล็กน้อย ตามรูป.jpg
ท่าที่7 ให้ลากเท้าขวาเฉียงไปข้างหน้าด้านขวาเล็กน้อย ตามรูป