Herlichuan Basic

ท่าพื้นฐานที่ 6

       ชื่อท่า ผันโส่วชูเฉวียน เป็นสำเนียงภาษาจีน
กลาง ส่วน ผ่วงฉิวชุกคุ้ง เป็นสำเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว
หมายถึงการพันมือเพื่อปิดป้องพร้อมออกหมัดชก
เป็นท่าพื้นฐานการฝึกเพื่อให้เกิดทัษะในการปิดป้อง
และการตอบโต้ เสริมสร้างกำลังให้กับท่อนแขน ข้อ
มือ และความว่องไวในการเคลื่อนไหวของมือ และ
แขน ในการฝึกต้องฝึกพันมือพร้อมการชกระดับไหล่
อย่างต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญ ช่วงแขนท่อนล่าง
และข้อศอกจะต้องตั้งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของลำตัว
ให้มากที่สุด

      ท่า ผันโส่วชูเฉวียน หรือ ผ่วงชิ่วชุกคุ้งนี้ เป็นท่า
การพันมือเพื่อปิดป้องพร้อมการตอบโต้ ซึ่งได้พัฒนา
มาจากมวยจีนโบราณตระกูลหลี่ และการใช้ข้อมือใน
การปิดป้องของ อาจารย์ หน่ำกีไซ (สำเนียงภาษาจีน
แต้จิ๋ว) โดยการเสริมหลักการพันมือ ใช้หลักการเอน
อ่อนผ่อนตาม และความว่องไว เพื่อให้เกิดความอ่อน
พริ้ว ไม่แข็งกระด้าง ผสมผสานกับฐานสมดุลของศูนย์
กลางลำตัว พร้อมกับการออกหมัดตอบโต้อย่างรวดเร็ว
ฉับพลัน และต่อเนื่อง เป็นท่าพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์
ของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน

A ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด.jpg
ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด
Aa ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง.jpg
ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง
Ab ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว.jpg
ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว
Ac ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ad ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ae ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา
Af ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน.jpg
ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน
Ag ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป.jpg
ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป
Ah ท่าที่ 9 ยกมือซ้ายขึ้นปัดจากขวามาซ้าย ให้ฝ่ามือหันเข้าหาตัว.JPG
ท่าที่ 9 ยกมือซ้ายขึ้นปัดจากขวามาซ้าย ให้ฝ่ามือหันเข้าหาตัว
Ai ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง.JPG
ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Aj ท่าที่ 11 ชกขวาระดับไหล่ พร้อมกับดึงแขนซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 11 ชกขวาระดับไหล่ พร้อมกับดึงแขนซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว
Ak ท่าที่ 12 แขนขวาปัดจากซ้ายมาขวา หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 12 แขนขวาปัดจากซ้ายมาขวา หันฝ่ามือเข้าหาตัว
Al ท่าที่ 13 พลิกข้อมือขวา ให้ฝ่ามือคว่ำลง.jpg
ท่าที่ 13 พลิกข้อมือขวา ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Am ท่าที่ 14 ชกซ้ายระดับไหล่.jpg
ท่าที่ 14 ชกซ้ายระดับไหล่ พร้อมกับดึงแขนขวากำหมัดขนาบข้างเอว
An ท่าที่ 15 แขนซ้ายปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนขวากำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 15 แขนซ้ายปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว
Ao ท่าที่ 16 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง.jpg
ท่าที่ 16 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Ap ท่าที่ 17 ชกขวาระดับไหล่ พร้อมกับดึงแขนซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 17 ชกขวาระดับไหล่ พร้อมกับดึงแขนซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว
Aq ท่าที่ 18 ท่าพักการฝึก.jpg
ท่าที่ 18 ท่าพักการฝึก