Herlichuan Basic

ท่าพื้นฐานที่ 8

         ชื่อท่า ผันโส่วชูหนานเป่ย เป็นสำเนียงภาษาจีนกลาง
ส่วน ผ่วงฉิวชุกหน่ำปัก เป็นสำเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว หมายถึง
การพันมือเพื่อปิดป้อง และการใช้เท้าเตะตรงพร้อมชก หนาน
คือ การใช้มือ เป่ย คือ การใช้เท้า เป็นท่าพื้นฐานการฝึกเพื่อ
ให้เกิดทักษะในการใช้มือ และเท้าพร้อมกัน เสริมสร้างกำลัง
ให้กับท่อนแขน ข้อมือ และความว่องไวในการใช้เท้าพร้อมกับ
การเคลื่อนไหวของข้อมือ และแขนอย่างสัมพันธ์กัน ในการฝึก
ต้องฝึกพันมือ และการเตะตรงพร้อมการออกหมัดไปพร้อมๆ
กัน สลับกันซ้ายขวาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชำนาญ ขณะ
เดียวกัน ช่วงแขนท่อนล่าง และข้อศอกจะต้องตั้งอยู่ใกล้จุด
ศูนย์กลางของลำตัวให้มากที่สุด

         ท่า ผันโส่วชูหนานเป่ย หรือ ผ่วงชิ่วชุกหน่ำปักนี้ ได้
พัฒนามาจากศิลปะมวยจีนโบราณ เน้นการชกพร้อมการ
เตะเป็นสำคัญ ใช้หลักการเอนอ่อนผ่อนตาม ความพร้อม
เพรียงของมือ และเท้า ตลอดจนความว่องไว เพื่อความให้
อ่อนพริ้ว ไม่แข็งกระด้าง ผสมผสานกับฐานสมดุลของศูนย์
กลางลำตัว การใช้เท้าพร้อมมืออย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และ
ต่อเนื่อง เป็นท่าพื้นฐาน ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการต่อ
สู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน

A ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด.jpg
ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด
Aa ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง.jpg
ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง
Ab ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว.jpg
ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว
Ac ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ad ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ae ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา
Af ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน.jpg
ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน
Ag ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป.jpg
ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป
Ah ท่าที่ 9 แขนซ้ายยกขึ้นปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนขวากำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 9 แขนซ้ายยกขึ้นปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว
Ai ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง.jpg
ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Aj ท่าที่ 11 แขนซ้ายกำหมัดชักลงขนาบข้างเอว พร้อมชกขวา และเตะตรงเท้าซ้าย.jpg
ท่าที่ 11 แขนซ้ายกำหมัดชักลงขนาบข้างเอว พร้อมชกขวา และเตะตรงเท้าซ้าย
Ak ท่าที่ 12 แขนขวาปัดจากซ้ายมาขวา หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 12 แขนขวาปัดจากซ้ายมาขวา หันฝ่ามือเข้าหาตัว
Al ท่าที่ 13 พลิกข้อมือขวา ให้ฝ่ามือคว่ำลง.jpg
ท่าที่ 13 พลิกข้อมือขวา ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Am ท่าที่ 14 แขนขวากำหมัดชักลงขนาบข้างเอว พร้อมชกซ้าย และเตะตรงเท้าขวา.jpg
ท่าที่ 14 แขนขวากำหมัดชักลงขนาบข้างเอว พร้อมชกซ้าย และเตะตรงเท้าขวา
An ท่าที่ 15 แขนซ้ายปัดจากขวามาด้านซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนขวากำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 15 แขนซ้ายปัดจากขวามาด้านซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว
Ao ท่าที่ 16 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง .jpg
ท่าที่ 16 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Ap ท่าที่ 17 แขนซ้ายกำหมัดชักลงขนาบข้างเอว พร้อมชกขวา และเตะตรงเท้าซ้าย.jpg
ท่าที่ 17 แขนซ้ายกำหมัดชักลงขนาบข้างเอว พร้อมชกขวา และเตะตรงเท้าซ้าย
Aq ท่าที่ 18 ท่าพักการฝึก.jpg
ท่าที่ 18 ท่าพักการฝึก