Herlichuan Basic

ท่าพื้นฐานที่ 9

          ชื่อท่า ผันโส่วหนานเฉวียนเป่ยท่า เป็นสำเนียง
ภาษาจีนกลาง ส่วน ผ่วงฉิวหน่ำคุ้งปั๊กถัก เป็นสำเนียง
ภาษาจีนแต้จิ๋ว หมายถึง การพันมือเพื่อปิดป้อง และการ
ชกพร้อมเตะหวด หนานเฉวียน คือ การใช้หมัด เป่ยท่า
คือ การใช้ขาเตะหวด (Round kick) ซึ่งเป็นท่าพื้นฐาน
การฝึกเพื่อให้เกิดทักษะในการใช้หมัด และเท้าพร้อมกัน
เสริมสร้างกำลังให้กับท่อนแขน ข้อมือ และความว่องไว
ในการใช้เท้าพร้อมกับการเคลื่อนไหวของเอว ข้อมือ และ
แขนอย่างสัมพันธ์กัน ในการฝึกต้องฝึกพันมือ และการ
เตะหวดพร้อมการออกหมัด และการบิดเอวไปพร้อมๆกัน
สลับกันซ้ายขวาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชำนาญ ขณะ
เดียวกัน ช่วงแขนท่อนล่าง และข้อศอกจะต้องตั้งอยู่ใกล้
จุดศูนย์กลางของลำตัวให้มากที่สุด

         ท่า ผันโส่วหนานเฉวียนเป่ยท่า หรือ ผ่วงชิ่วหน่ำคุ้ง
ปั๊กถักนี้ ได้พัฒนามาจากศิลปะมวยจีนโบราณ เน้นการชก
พร้อมการเตะหวดเป็นสำคัญ ใช้หลักการเอนอ่อนผ่อนตาม
ความพร้อมเพรียงของมือ และเท้า ตลอดจนการเคลื่อนไหว
ของช่วงเอว ใช้ความว่องไว อ่อนพริ้ว ไม่แข็งกระด้าง ผสม
ผสานกับฐานสมดุลของศูนย์กลางลำตัว การใช้เท้าเตะหวด
พร้อมหมัดชกตรงอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และต่อเนื่อง เป็น
ท่าพื้นฐาน ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
เฮอลีชวน

A ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด.jpg
ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด
Aa ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง.jpg
ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง
Ab ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว.jpg
ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว
Ac ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ad ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ae ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา
Af ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน.jpg
ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน
Ag ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป.jpg
ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป
Ah ท่าที่ 9 แขนซ้ายยกขึ้นปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว .jpg
ท่าที่ 9 แขนซ้ายยกขึ้นปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว
Ai ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง.jpg
ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Aj ท่าที่ 11 เหวี่ยงตะโพก ยกขาขึ้นเตรียมเตะ ตามรูป.jpg
ท่าที่ 11 เหวี่ยงตะโพก ยกขาขึ้นเตรียมเตะ ตามรูป
Ak ท่าที่ 12 เหวี่ยงขาเตะหวด พร้อมชกตรงขวา มือซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว.JPG
ท่าที่ 12 เหวี่ยงขาเตะหวด พร้อมชกตรงขวา มือซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว
Al ท่าที่ 13 วางเท้าซ้ายลง ตามรูป.jpg
ท่าที่ 13 วางเท้าซ้ายลง ตามรูป
Am ท่าที่ 14 แขนขวาปัดจากซ้ายมาขวา หันฝ่ามือเข้าหาตัว .jpg
ท่าที่ 14 แขนขวาปัดจากซ้ายมาขวา หันฝ่ามือเข้าหาตัว
An ท่าที่ 15 พลิกข้อมือขวา ให้ฝ่ามือคว่ำลง.jpg
ท่าที่ 15 พลิกข้อมือขวา ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Ao ท่าที่ 16 เหวี่ยงตะโพก ยกขาขึ้นเตรียมเตะ ตามรูป.JPG
ท่าที่ 16 เหวี่ยงตะโพก ยกขาขึ้นเตรียมเตะ ตามรูป
Ap ท่าที่ 17 เหวี่ยงขาเตะหวด พร้อมชกตรงซ้าย มือขวากำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 17 เหวี่ยงขาเตะหวด พร้อมชกตรงซ้าย มือขวากำหมัดขนาบข้างเอว
Aq ท่าที่ 18 วางเท้าขวาลง ตามรูป.jpg
ท่าที่ 18 วางเท้าขวาลง ตามรูป
Ar ท่าที่ 19 แขนซ้ายยกขึ้นปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว .jpg
ท่าที่ 19 แขนซ้ายยกขึ้นปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว
As ท่าที่ 20 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง .jpg
ท่าที่ 20 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง
At ท่าที่ 21 เหวี่ยงตะโพก ยกขาขึ้นเตรียมเตะ ตามรูป.jpg
ท่าที่ 21 เหวี่ยงตะโพก ยกขาขึ้นเตรียมเตะ ตามรูป
Au ท่าที่ 22 เหวี่ยงขาเตะหวด พร้อมชกตรงขวา มือซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว.JPG
ท่าที่ 22 เหวี่ยงขาเตะหวด พร้อมชกตรงขวา มือซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว
Av ท่าที่ 23 วางเท้าซ้ายลง ตามรูป.jpg
ท่าที่ 23 วางเท้าซ้ายลง ตามรูป
Aw ท่าที่ 24 ท่าพักการฝึก.jpg
ท่าที่ 24 ท่าพักการฝึก