Herlichuan Basic

ท่าพื้นฐานที่ 5

        ชื่อท่า ผันโส่วตั่ง เป็นสำเนียงภาษาจีนกลาง
ส่วน ผ่วงฉิวตั่ง เป็นสำเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว หมายถึง
การพันมือเพื่อปิดป้อง เป็นท่าพื้นฐานการฝึกพันมือ
เพื่อเสริมสร้างกำลังให้กับท่อนแขน ข้อมือ และความ
ว่องไวในการเคลื่อนไหวของมือ และแขน ในการฝึก
ต้องฝึกพันมืออย่างต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญ ช่วง
แขนท่อนล่าง และข้อศอกจะต้องตั้งอยู่ใกล้จุดศูนย์
กลางลำตัวให้มากที่สุด

        ท่า ผันโส่วตั่ง นี้ เป็นท่าการพันมือที่ได้พัฒนา
มาจากมวยจีนโบราณตระกูลหลี่ และการใช้ข้อมือของ
อาจารย์ หน่ำกีไซ (สำเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว) ซึ่งเป็นศิลปะ
มวยจีนที่โด่งดังมากในประเทศจีนเมื่อประมาณ 60-70
ปีก่อน มีการใช้แขน และข้อมือในการปิดป้อง ซึ่งผู้ที่อยู่
ในวงการศิลปะมวยจีนจะรู้จักในนาม หน่ำกีชิ่ว หมายถึง
การใช้มือในการต่อสู้ของอาจารย์ หน่ำกีไซ และรู้จักดีใน
ชื่อท่าว่า ง้อเจี้ยง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน ได้
พัฒนาท่า ง้อเจี้ยง นี้โดยการเสริมหลักการพันมือ อีกทั้ง
ความว่องไว ใช้หลักการเอนอ่อนผ่อนตาม เพื่อให้อ่อน
พริ้ว ไม่แข็งกระด้าง และการผสมผสานกับฐานสมดุล
ของศูนย์กลางลำตัวเข้าด้วยกัน

A ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด.jpg
ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด
Aa ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง.jpg
ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง
Ab ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว.jpg
ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว
Ac ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ad ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ae ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา
Af ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน.jpg
ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนานกัน
Ag ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป.jpg
ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป
Ah ท่าที่ 9 ยกมือซ้ายขึ้นปัดจากขวามาซ้าย ให้ฝ่ามือหันเข้าหาตัว.JPG
ท่าที่ 9 ยกมือซ้ายขึ้นปัดจากขวามาซ้าย ให้ฝ่ามือหันเข้าหาตัว
Ai ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง.JPG
ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง พร้อมดึงแขนขวากำหมัดขนาบข้างเอว
Aj ท่าที่ 11 ยกแขนขวาขึ้นไขว้ ตามรูป.jpg
ท่าที่ 11 ยกแขนขวาขึ้นไขว้ ตามรูป
Ak ท่าที่ 12 แขนขวาปัดมาด้านขวา หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว.JPG
ท่าที่ 12 แขนขวาปัดมาด้านขวา หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว
Al ท่าที่ 13 พลิกข้อมือขวา ให้ฝ่ามือคว่ำลง.jpg
ท่าที่ 13 พลิกข้อมือขวา ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Am ท่าที่ 14 ยกแขนซ้ายขึ้นไขว้ ตามรูป.JPG
ท่าที่ 14 ยกแขนซ้ายขึ้นไขว้ ตามรูป
An ท่าที่ 15 แขนซ้ายปัดมาด้านซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนขวากำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 15 แขนซ้ายปัดมาด้านซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนขวากำหมัดขนาบข้างเอว
Ao ท่าที่ 16 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง.jpg
ท่าที่ 16 พลิกข้อมือซ้าย ให้ฝ่ามือคว่ำลง
Ap ท่าที่ 17 ท่าพักการฝึก.jpg
ท่าที่ 17 ท่าพักการฝึก