Herlichuan Basic

ท่าพื้นฐานที่ 7

        ชื่อท่า ผันโส่วซุ่งถี เป็นสำเนียงภาษาจีนกลาง
ส่วน ผ่วงฉิวสั้งเต๊ย เป็นสำเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว ซึ่งได้
หมายถึงการพันมือเพื่อปิดป้องพร้อมการใช้เท้าเตะ
ตรง เป็นท่าพื้นฐานการฝึกเพื่อให้เกิดทักษะในการ
ใช้มือ และเท้าพร้อมกัน เสริมสร้างกำลังให้กับท่อน
แขน ข้อมือ และความว่องไวในการใช้เท้าพร้อมกับ
การเคลื่อนไหวของข้อมือ และแขนอย่างสัมพันธ์กัน
ในการฝึกต้องฝึกพันมือพร้อมการเตะตรงสลับกัน
อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชำนาญ ในขณะเดียวกัน
ช่วงแขนท่อนล่าง และข้อศอกจะต้องตั้งอยู่ใกล้จุด
ศูนย์กลางของลำตัวให้มากที่สุด

        ท่า ผันโส่วซุ่งถี หรือ ผ่วงชิ่วสั้งเต๊ยนี้ ได้พัฒนา
มาจากมวยจีนโบราณ เน้นการพันมือพร้อมการเตะ
เป็นสำคัญ ใช้หลักการเอนอ่อนผ่อนตาม และความ
ว่องไว เพื่อความอ่อนพริ้ว ไม่แข็งกระด้าง ผสมผสาน
กับฐานสมดุลของศูนย์กลางลำตัว การใช้เท้าพร้อมมือ
อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และต่อเนื่อง เป็นท่าพื้นฐานที่
เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน

A ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด.jpg
ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด
Aa ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง.jpg
ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง
Ab ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว.jpg
ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว
Ac ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ad ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา
Ae ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา.jpg
ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา
Af ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน.jpg
ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน
Ag ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป.jpg
ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป
Ah ท่าที่ 9 แขนซ้ายยกขึ้นปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว พร้อมดึงแขนขวากำหมัดขนาบข้างเอว.jpg
ท่าที่ 9 แขนซ้ายยกขึ้นปัดจากขวามาซ้าย หันฝ่ามือเข้าหาตัว
Ai ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย คว่ำฝ่ามือลง พร้อมกับเตะตรงด้วยเท้าขวา.jpg
ท่าที่ 10 พลิกข้อมือซ้าย คว่ำฝ่ามือลง พร้อมกับเตะตรงด้วยเท้าขวา
Aj ท่าที่ 11 วางเท้าลงยืน ตามรูป.jpg
ท่าที่ 11 วางเท้าลงยืน ตามรูป
Ak ท่าที่ 12 ยกแขนขวาขึ้นไขว้ ตามรูป.JPG
ท่าที่ 12 ยกแขนขวาขึ้นไขว้ ปัดจากซ้ายมาขวา ตามรูป
Al พลิกข้อมือขวา คว่ำฝ่ามือลง พร้อมกับเตะตรงด้วยเท้าซ้าย.jpg
ท่าที่13 พลิกข้อมือขวา คว่ำฝ่ามือลง พร้อมกับเตะตรงด้วยเท้าซ้าย มือซ้ายกำหมัดขนาบข้างเอว
Am ท่าที่ 14 วางเท้าลงยืน ตามรูป.jpg
ท่าที่ 14 วางเท้าลงยืน ตามรูป
An ท่าที่ 15 ยกมือซ้ายขึ้นปัดจากขวามาซ้าย ให้ฝ่ามือหันเข้าหาตัว.jpg
ท่าที่ 15 ยกมือซ้ายขึ้นปัดจากขวามาซ้าย ให้ฝ่ามือหันเข้าหาตัว
Ao ท่าที่ 16 พลิกข้อมือซ้าย คว่ำฝ่ามือลง พร้อมกับเตะตรงด้วยเท้าขวา.JPG
ท่าที่ 16 พลิกข้อมือซ้าย คว่ำฝ่ามือลง พร้อมกับเตะตรงด้วยเท้าขวา มือขวากำหมัดขนาบข้างเอว
AP ท่าที่ 17 วางเท้าลงยืน ตามรูป.jpg
ท่าที่ 17 วางเท้าลงยืน ตามรูป
Aq ท่าที่ 18 ท่าพักการฝึก.jpg
ท่าที่ 18 ท่าพักการฝึก