Herlichuan Basic

ท่าพื้นฐาน ที่ 3

        ชื่อท่า ติงจื้อหม่า เป็นสำเนียงภาษาจีนกลาง ส่วน
เต็งหยี่เบ้ เป็นสำเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว ลักษณะเป็นท่ายืนย่อ
ขาหลังลงพอประมาณ ให้น้ำหนักอยู่ที่ขาหลัง เป็นการยืน
ขาหลังข้างเดียว ส่วนขาอีกข้างหนึ่งยื่นไปด้านหน้า ให้ปลาย
เท้าจิกลงเพื่อประคองการทรงตัวเท่านั้นไม่ได้รับน้ำหนัก เป็น
การฝึกให้ขาทั้งสองข้างมีพละกำลัง และมีความว่องไวกว่าท่า
ยืนอื่นๆ โดยเฉพาะการกระโดด สยด ถดถอย ตลอดจนการ
กระโดดเตะ และการหลบหลีก ขาแต่ละข้างพยายามฝึกยืน
ให้นานเท่าที่จะทำได้ เมื่อมีอาการเมื่อย ให้สับเปลี่ยนใช้ขา
อีกข้าง หากฝึกจนชำนาญ และถูกต้อง ขณะที่ยืนท่านี้ ร่าง
กายช่วงบนตั้งแต่เอวขึ้นไปจะไม่เกร็งกำลัง กำลังทั้งหมดจะ
อยู่ที่ขาหลังเท่านั้น

        ท่ายืน ติงจื้อหม่า เป็นการยืนเหมือนลักษณะของตัว
อักษร จีน 'ติง หรือ เต็ง' อาจารย์ผู้ชำนาญศิลปะมวยจีนแต่
โบราณ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ท่าติงจื้อหม่านี้ เป็นท่าการยืนหรือ
การย่างของแมวที่อยู่บนสันกำแพงซึ่งมีหน้าสันแคบ ฉะนั้น
ท่าติงจื้อมานี้จึงถูกนำมาใช้ในการยืนบนที่ที่มีหน้าพื้นที่แคบ
เช่น บนตอไม้ (ฐานดอกเหมย วิชามวยดอกเหมยนี้ ชาวจีน
เรียกว่า บ่วยฮวยจวง เป็นสำเนียงภาษาแต้จิ๋ว) บนสันกำแพง
เป็นต้น และท่าติงจื้อหม่านี้ยังถูกนำมาใช้ในการย่างก้าวที่
ต้องการความเบา ไม่ให้เกิดเสียงดังอีกด้วย

        ในตำราศิลปะมวยจีนสมัยโบราณนั้น มีวิชาหนึ่ง ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนไม่ค่อยยอมถ่ายทอดให้แก่ผู้ใด คือตำราวิชา
เยิ่นจื่อ (สำเนียงภาษาจีนกลาง) หรือหยิ้มเจี่ย (สำเนียงภาษา
จีนแต้จิ้ว) เป็นวิชาที่ใช้ในการสู้รบตามยุทธวิธีแบบกองโจร
ของทหารในป่าสมัยก่อน โดยใช้ดาบ หรือมีดสั้นเป็นอาวุธ
และการสู้รบแบบอำพรางตัวปะปนเข้ากับชาวบ้าน เพื่อการ
รอคอยศัตรู แม้ว่าจะต้องรอคอยกันเป็นแรมปีก็ต้องอดทน
รอ ให้สมกับชื่อ เยิ่นจื่อ ซึ่งหมายถึงความอดทน หรือภาษา
ญี่ปุ่นอ่านว่า นินจัสสึ นั้นแหละ แต่นี่เป็นตำราของจีน ขณะ
ที่ฝึกนั้น ท่าติงจื้อหม่านี่ใช้เยอะมาก ที่ประเทศจีน หัวขโมย
ในหมู่บ้าน เอาท่านี้ไปใช้ในการย่องเบา

A ท่าที่ 1 ยืนตรง เท้าชิด.jpg
ท่าที่ 1 ยืนตรง เท้าชิด
Aa ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้ทับมาข้างหน้า แบมือทั้งสองข้าง.jpg
ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้ทับมาข้างหน้า แบมือทั้งสองข้าง
Ab ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว.jpg
ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว
Ac ท่าที่ 4 ก้าวเท้าข้างหนี่งมาข้างหน้า ให้ปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง.jpg
ท่าที่ 4 ก้าวเท้าข้างหนี่งมาข้างหน้า ให้ปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
Ad ท่าที่ 5 ก้าวเท้าหลังมาด้านหน้า ให้ปลายเท้าจิกลงพื้นเบาๆ ตามรูป.jpg
ท่าที่ 5 ก้าวเท้าหลังมาด้านหน้า ให้ปลายเท้าจิกลงพื้นเบาๆ ตามรูป