ท่าพื้นฐาน ที่ 1

ชื่อท่า สื้อผิงต้าหม่า หรือ สื้อผิงหม่า เป็นสำเนียง
ภาษาจีนกลาง ส่วน ซี่เพ้งไต่เบ้ หรือ ซี่เผ่งเบ้ เป็นสำเนียง
ภาษาจีนแต้จิ๋ว ลักษณะเป็นท่ายืนย่อหัวเข่าลงพอประมาณ
ให้น้ำหนักอยู่ตรงกลางระหว่างขาทั้งสองข้าง เป็นการฝึก
ให้ขาทั้งสองข้างมีพละกำลัง พยายามฝึกยืนให้นานเท่าที่
จะทำได้ เมื่อฝึกจนชำนาญ และถูกต้อง ขณะที่ยืนท่านี้อยู่
ร่างกายช่วงบนตั้งแต่เอวขึ้นไปจะไม่เกร็งกำลัง กำลังทั้งหมด
จะอยู่ที่ขาทั้งสอง

ท่ายืน สื้อผิงต้าหม่า หรือซี่เผ่งเบ้ เป็นการยืนลักษณะ
เหมือนตัวอักษรจีน 'ต้า หรือไต๋ ผู้ที่ผ่านการฝึกศิลปะมวยจีน
จะต้องฝึกท่ายืนนี้เป็นท่าพื้นฐานอันดับแรก ในอดีต อาจารย์
ผู้ฝึกสอนจะบังคับให้ยืนท่า สื้อผิงต้าหม่า นี้เป็นปีๆจนกว่าขา
ทั้งสองจะมีพละกำลังดีแล้ว จึงสอนการฝึกร่ายรำ ช่วงแรกๆ
บางท่านฝึกยืนจนปวดเมื่อยขาทั้งสองข้าง ถึงกับนั่งส้วมไม่
ได้ ฉะนั้นท่ายืนนี้จึงเป็นตัววัดว่า ผู้ที่ต้องการฝึกศิลปะมวยจีน
ท่านใดจะฝึกได้หรือไม่ได้ หากท่านใดสามารถผ่านท่าพื้นฐาน
นี้ได้แสดงว่าผู้นั้นมีความอดทน สามารถที่จะฝึกขั้นต่อไปได้
อย่างแน่นอน

 

 

A ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด.jpg

Aa ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง.jpg

ท่าที่ 1 ยืนตรงเท้าชิด

ท่าที่ 2 แขนทั้งสอง ไขว้มาข้างหน้า ให้แขนขวาทับแขนซ้าย แบมือทั้งสองข้าง

Ab ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว.jpg

Ac ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg

ท่าที่ 3 ชักแขนทั้งสองข้าง พร้อมกำหมัด ขนาบไว้ข้างเอว

ท่าที่ 4 เปิดปลายเท้าออก ประมาณ 45 องศา

Ad ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา.jpg

Ae ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา.jpg

ท่าที่ 5 เปิดสนเท้าออก ประมาณ 45 องศา

ท่าที่ 6 เปิดปลายเท้าอีกครั้ง ประมาณ 45 องศา

Af ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน.jpg

Ag ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป.jpg

ท่าที่ 7 เปิดส้นเท้าให้อีกครั้ง ให้เท้าทั้งสองขนาดกัน

ท่าที่ 8 ย่อหัวเข่าลง ตามรูป