ท่าฝึกพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Her Li Chuan


      การฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน สิ่งสำคัญ
ที่สุดคือ ท่าฝึกพื้นฐาน (Basic) ผู้ที่สนใจที่จะฝึกฝนวิชานี้
จะต้องฝึกฝนท่าพื้นฐานให้ถูกต้องและเกิดความชำนาญก่อน
ที่จะฝึกขั้นต่อไป มิฉะนั้นแล้ว จะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกใน
อนาคต และท่าพื้นฐานนี้ หากฝึกจนเกิดความชำนาญแล้ว
ก็สามารถนำไปใช้ในการบริหารร่างกายได้เป็นอย่างดี และ
ใช้ในการป้องกันตัวได้ดีในระดับหนึ่ง จึงขอให้ทุกท่านที่สน
ใจ อย่าได้มองข้ามท่าพื้นฐานเหล่านี้ ที่ผ่านๆมา ส่วนมากผู้
ฝึกชอบข้ามขั้นตอนการฝึก เมื่อถึงเวลาต้องฝึกขั้นสูงขึ้น ก็
ต้องกลับมาฝึกพื้นฐานกันใหม่อีกเป็นการเสียเวลา

      สมัยที่ข้าฯเริ่มฝึกศิลปะมวยจีนโบราณ จะถูกอากง
บังคับให้ฝึกท่าพื้นฐานวันละหลายชั่วโมง และทุกครั้งก่อน
การฝึก จะต้องเริ่มที่ท่าพื้นฐานก่อนเพื่อให้เกิดความชำนาญ
อย่างเช่น ท่าพื้นฐาน การคว้าจับ การปิดป้อง การย่างเท้า
การสืบเท้า แต่ละช่วงระยะจะต้องฝึกจนได้ระยะที่แน่นอน
เพราะในสมัยนั้น มีการฝึกกระบี่ กระบอง ทิเฉียะ (ไซ) และ
ดาบใบหลิว ด้วย หากระยะการสืบเท้า ย่างเท้าที่ไม่มีระยะที่
แน่นอนแล้ว เวลาสลับปรับเปลี่ยนท่าทาง อาจเกิดอันตราย
กับตัวเองได้ ในวงการศิลปะมวยจีนกล่าวเป็นสำเนียงภาษา
จีนแต้จี๋วว่า "คุยโป่วบ่อฉุ้งเฉียะ" ความหมายก็คือ ไม่มีระยะ
ในการย่างเท้านั่นเอง ข้าฯจึงใคร่ขอให้ทุกท่านที่สนใจฝึกฝน
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน พึงตระหนักถึงเรื่องนี้
ด้วย เพราะในอนาคตจะต้องมีการฝึกอาวุธดังกล่าวข้างต้น
ร่วมด้วยอย่างแน่นอน

      ข้าฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพ Basic ที่ได้นำลงในเว็บฯ
นี้ คงให้ประโยชน์แก่ท่านที่สนใจฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกัน
ตัว เฮอลีชวน ด้วยตนเอง และข้าฯจะพยายาม Update เพิ่ม
เรื่อยๆตราบเท่าที่โอกาสจะอำนวย หากท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ
ขอเชิญสอบถามได้จากลูกศิษย์ เฮอลีชวน ทุกท่าน หรือจะสอบ
ถามข้าฯโดยตรงได้ที่สำนักฯ ถึงแม้ว่าที่สำนักฯ จะอภิรมย์ เป็น
แค่บ้านพักธรรมดา ตามที่เคยมีท่านหนึ่ง ซึ่งโตเพราะข้าว แก่
เพราะเวลา โตแต่ตัว สมองเท่าหัวสิว ได้นำไปประกาศในกระทู้
เว็บฯอื่น มาแล้วนั้น แต่ที่นี่ ไม่ว่าข้าฯ หรือลูกศิษย์ เฮอลีชวน
ก็เปิดกว้างไม่เลือกมั่งมี หรือจน ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน คนเรา
ถ้าหากต้องการจะเก่งอวดชาวบ้าน อย่า! " เก่ง Hero ฉลาด
Buffalo" เห็นโลงศพไม้กระดานสี่เหลี่ยมแล้วกลัวจะไม่ภิรมย์
ดั่งใจหมาย ขออย่าได้หลั่งน้ำตาให้เสียชาติตระกูลผู้มั่งมีเลย
ขอเชิญประกาศในกระทู้เว็บฯใดก็ได้ตามที่ท่านเคยทำมาก่อน
จะเรียก ลูกศิษย์ เฮอลีชวน ช่วยกันบริจาคโลงจำปาให้

 


                                
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )