จุดพิเศษ

เก็งหงั่วขี่ฮวก (จิงไอว้ฉีเสวีย)
(The Extraodinary points)

 

จุดพิเศษนี้จะอยู่ตามบริเวณศีรษะ
หน้า คอ อก ท้อง เอว หลัง แขน และขา

        จุดบนศีรษะใบหน้า และก้านคอ
Points of the head face and neck

        จุดที่ 1 ซี่สิ่งชง (ซื่อเสินชุง) EX-HN. 1
จุดนี้อยู่รอบจุดเป๊ะหวย หน้า หลัง ซ้าย ขวา ห่างจากจุดเป๊ะหวย
ข้างละ 1 นิ้วรวม 4 จุดด้วยกัน คือ
1. เจ่ยสิ่งชง (เฉียนเสินชุง) EX-HN. 1-1
2. เอ่าสิ่งชง (โห้วเสินชุง) EX-HN. 1-2
3. จ๋อสิ่งชง (จว่อเสินชุง) EX-HN. 1-3
4. อิ๋วสิ่งชง (อิ้วเสินชุง) EX-HN. 1-4
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ โรคลมชัก คลุ้มคลั่ง
ปักเฉียงชอนไปด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 2 เทียงชง (เทียนชุง) EX-HN. 2
จุดนี้อยู่ที่แนวเส้นผ่าศูนย์กลางศีรษะห่างจากจุดเจ่ยสิ่งชง
มาทางด้านหน้า 1 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้หวัดเรื้อรัง ปวดกลางศีรษะ มึนงง
วิงเวียนศีรษะ ความจำเสื่อม
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 3 อิ๊งมึ้ง (อิ๋นเหมิน) EX-HN. 3
จุดนี้อยู่ที่แนวเส้นผ่าศูนย์กลางศีรษะห่างจากจุดเทียงชง
มาทางด้านหน้า 1 นิ้ว
รักษาอาการ โรคดีซ่าน ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียนศีรษะ
ตาฝ้ามัว
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 4 เจ่ยฮวกจี่ (เฉียนฝ่าจี้) EX-HN. 4
จุดนี้อยู่ที่แนวเส้นผ่าศูนย์กลางศีรษะตรงตีนผมด้านหน้า
เหนือหน้าผาก หรือห่างจากระดับคิ้วขึ้นไป 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะเรื้อรัง วิงเวียนศีรษะ
ปักเฉียงชอยไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 5 เอ่าฮวกจี่ (โห้วฝ่าจี้) EX-HN. 5
จุดนี้อยู่ที่แนวเส้นผ่าศูนย์กลางศีรษะตรงตีนผมด้านหลัง
กลางร่องใต้จุดแอ๋มึ้ง
รักษาอาการ เลือดกำเดาไหล ปวดมึนศีรษะ ปวดก้านคอ
ปักเฉียงลงเล็กน้อยลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 6 เช็กฮวกจี่ (เช่อฝ่าจี้) EX-HN. 6
จุดนี้อยู่ที่ตีนผม ห่างจากจุดเจ่ยฮวกจี่ไปทางด้านข้าง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง สายตาฝ้ามัว
ปักเฉียงชอนไปด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 7 ไต่มึ้ง (ต้าเหมิน) EX-HN. 7
จุดนี้อยู่ที่แนวเส้นผ่าศูนย์กลางศีรษะด้านหลัง
เหนือกระดูกโหนกหนุนหมอนขึ้นไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ มึนงงศีรษะ ปวดศีรษะ
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 8 เหียบเสี่ยงแช (เจี๋ยซั่งชิง) EX-HN. 8
จุดนี้อยู่ด้านข้างของจุดเสียงแชในเส้นตกแม๊ะ
ห่างออกไป 3 นิ้ว หรือจากจุดเป๊ะหวยมาทาง
ด้านหน้า 4 นิ้ว ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางศีรษะ
มาทางด้านข้าง 3 นิ้ว
รักษาอาการ ริดสีดวงจมูก ปวดในโพรงจมูก
ปักเฉียงขึ้นไปทางด้านหลัง 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 9 หมักปวย (มู่เฟย) EX-HN. 9
จุดนี้อยู่เหนือกลางคิ้วขึ้นไปทางหน้าผากเลยเข้าไป
ในตีนผม 0.1 นิ้ว
รักษาอาการ เลือดกำเดาไหล ปวดหน้าผาก หัวใจสั่น
คัดจมูก น้ำตาไหล
ปักเฉียงขึ้นไปทางด้านหลัง 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 10 หมักเม้ง (มู่หมิง) EX-HN. 10
จุดนี้อยู่ที่ตีนผมด้านหน้า ในแนวเส้นตรงเดียวกับลูกตาดำ
รักษาอาการ ปวดขมับถึงสมอง ตาแดง ตามัว
ปักเฉียงขึ้นไปทางกลางศีรษะลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 11 ตึ่งเอี๊ยง (ตังหยาง) EX-HN. 11
จุดนี้อยู่เหนือตีนผมเข้าไป 1 นิ้ว ในแนวเส้นตรงเดียว
กับลูกตาดำ
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ตาบวม ตาแดง ไข้หวัด คัดจมูก
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 12 ชะฮวย (ชาฮัว) EX-HN. 12
จุดนี้อยู่ที่มุมหน้าผากแนวแสกผม ลึกเข้าไปในตีนผม 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดฝีที่ศีรษะ และใบหน้า
ปักเฉียงไปทางด้านหลัง หรือใบหู ลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 13 เหียะตง (เอ๋อจุง) EX-HN. 13
จุดนี้อยู่ที่กลางหน้าผากเหนือจุดอิ๊งตึ๊ง ต่ำจากตีนผม
ลงมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ ตามัว อาเจียน ปวดใบหน้า
ปากเบี้ยว ตาเหล่
ปักเฉียงขึ้น หรือลง ลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 14 อิ๊งตึ๊ง (อิ้นถัง) EX-HN. 14
จุดนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วทั้ง 2 ข้าง เหนือดั้งจมูก
รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียนนัยน์ตา โรคลมต่างๆ
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 15 ผี่เกา (ปี๋เจียว) EX-HN. 15
จุดนี้อยู่กึ่งกลางดั้งจมูกระหว่างจุดอิ๊งตึ๊งกับปลายจมูก
รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ ความจำเสื่อม
ไข้ขึ้นสูง รับประทานอาหารไม่ได้ ดีซ่าน
ปักเฉียงขึ้น หรือลง ลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 16 ผี่ชวง (ปี๋ชวน) EX-HN. 16
จุดนี้อยู่ข้างดั้งจมูก ที่จุดเริ่มต้นของรอยร่องเส้น
ข้างโหนกแก้ม
รักษาอาการ อัมพาตที่ใบหน้า ปากเบี้ยว ตาเหล่
ริดสีดวงจมูก คัดจมูก เป็นฝี หรือตุ่มบนใบหน้า
ปักเฉียงขึ้น ลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 17 ผี่ฮ้วง (ปี๋หวน) EX-HN. 17
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดผี่ชวงลงมาที่ขอบบนของรูจมูก ในแนว
เดียวกันกับจุดผี่ชวง
รักษาอาการ เป็นฝีเป็นตุ่มในรูจมูก
ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 18 ผี่เถียว (ปี๋จู้) EX-HN. 18
จุดนี้อยู่ที่ขอบรูจมูกต่ำจากจุดฝี่ฮ้วง ระดับเดียวกับจุดเหง่งเฮียง
และติดกับจุดเหง่งเฮียง
รักษาอาการ เป็นหวัดมีน้ำมูกไหล
จุดนี้ห้ามปัก ให้ลนด้วยความร้อน

        จุดที่ 19 ผี่จุ้ง (ปี๋จุ่น) EX-HN. 19
จุดนี้อยู่กลางขอบกั้นแบ่งรูจมูกซ้ายขวาเหนือจุดจุ๋ยเกา
รักษาอาการ เป็นตุ่มแดงที่จมูก ปวดจมูก
ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.2 นิ้ว หรือใช้วิธีปล่อยเลือดให้ออก

        จุดที่ 20 ผี่ลิ้ว (ปี๋หลิว) EX-HN. 20
จุดนี้อยู่ที่ปากรูจมูกเหนือริมฝีปากบน เหนือจุดต๋าเลี้ยว
รักษาอาการ น้ำมูกไหล คัดจมูก สูญสมรรถนะในการดมกลิ่น
รับประทานอาหารไม่ได้
ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว หรือใช้เข็มปักให้เลือดออก

        จุดที่ 21 ไหล่เหง่งเฮียง (เน่ยอิ๋งเซียง) EX-HN. 21
จุดนี้อยู่ในรูจมูกด้านติดกับจุดเหง่งเฮียงของเส้นลำไส้ใหญ่
รักษาอาการ โรคตา ตาแดง
ปักเฉียงขึ้นบน หรือใช้วิธีปล่อยเลือดให้ออก

        จุดที่ 22 เหียบหยิ่งตง (เจี๋ยเหยินจุง) EX-HN. 22
จุดนี้อยู่เหนือริมฝีปากบน 0.3 นิ้ว ที่ด้านข้างของร่องจุ๋ยเกา
(ร่องเหนือริมฝีปากบน)
รักษาอาการ ไข้ทรพิษ ปวดฟัน ปวดเหงือกบน
ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 23 หลิบเมี่ย (ลี่มิ่ง) EX-HN. 23
จุดนี้อยู่ที่ปากรูจมูกชิดขอบปีกรูจมูก
รักษาอาการ หัวใจห่อเหี่ยว คลุ้มคลั่ง คัดจมูก
ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 24 เฉี่ยสั่ว (เสี้ยวสั้น) EX-HN. 24
จุดนี้อยู่ที่ร่องยิ้มข้างแก้ม แนวระดับเดียวกับจุดจุ๋ยเกา
รักษาอาการ คัดจมูก เป็นฝีบนใบหน้า อัมพาตใบหน้า
ปากเบี้ยว
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 25 อี้เข้า (เอี้ยนโข่ว) EX-HN. 25
จุดนี้อยู่ที่มุมริมฝีปากทั้งสองข้าง
รักษาอาการ โรคลมชักในเด็ก คลุ้มคลั่ง ปัสสาวะขัด
ท้องผูก ปวดใบหน้า ปากเบี้ย ปากและตากระตุก
ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 26 เหียบเซ่งเจี่ย (เจี๋ยเฉิงเจียง) EX-HN. 26
จุดนี้อยู่ใต้ริมฝีปากล่างข้างจุดเซ่งเจี่ยทั้งซ้ายและขวา
ห่างออกมาข้างละ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ทรพิษ ปากเบี้ยว ตาเหล
่ ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 27 ตี่ฮะ (ตี้เหอ) EX-HN. 27
จุดนี้อยู่ตรงกึ่งกลางปลายคางแหลม
รักษาอาการ เป็นฝีที่ใบหน้า ปวดฟัน
ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 28 กวงเม้ง (กวงหมิง) EX-HN. 28
จุดนี้อยู่กลางขอบบนของคิ้ว เหนือจุดหื่อเอีย
รักษาอาการ ตาแดง ปวดลูกตา
ปักเฉียงมาทางหัวหรือหางคิ้ว ลึกประมาณ 0.3 -0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 29 หื่อเอีย (อวี๋เอียว) EX-HN. 29
จุดนี้อยู่กลางขอบล่างของคิ้ว
รักษาอาการ ตาแดง ปวดลูกตา ตามัว
ปักเฉียงมาทางหัวหรือหางคิ้ว ลึกประมาณ 0.3 -0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 30 หื่อบ้วย (อวี๋เอว่ย) EX-HN. 30
จุดนี้อยู่ที่ปลายหางตา
รักษาอาการ โรคตาทุกชนิด ปวดศีรษะ ปากเบี้ยว ตาเหล่
ปักเฉียงลง หรือไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 31 เจ็งตง (จิงจุง) EX-HN. 31
จุดนี้อยู่กลางลูกตาดำ
รักษาอาการตาบอดใส
จุดนี้ห้ามปักเด็ดขาด (แพทย์เฉพาะทางเท่านั้นที่ทำได้)

        จุดที่ 32 เนียบยู้ (เน่หยู) EX-HN. 32
จุดนี้อยู่ใต้ปลายหางคิ้วกับปลายหางตา
รักษาอาการ เป็นไข้ ร้อนใน ปวดศีรษะ วิงเวียนนัยน์ตา
โรคตาทุกชนิด ปากเบี้ยว ตาเหล่
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 33 ไท่เอี๊ยง (ไท่หยาง) EX-HN. 33
จุดนี้อยู่ที่ขมับ
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ตามัว โรคตาทุกชนิด
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 34 ตึ่งอย้ง (ตังหยุง) EX-HN. 34
จุดนี้อยู่ใต้จุดไท่เอี๊ยง กึ่งกลางระหว่างหางตากับติ่งหู
รักษาอาการ ตาแดง น้ำตาไหล
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 35 ซำอิมซำเอี๊ยง (ซันอินซันหยาง) EX-HN. 35
จุดนี้อยู่ด้านหน้าใบหูแนวระดับเดียวกับจุดตึ่งอย้ง สังเกตุ
จุดนี้จะมีชีพจรเต้น
รักษาอาการ หูหนวก หูอื้อ ปวดฟันบน อาปากไม่ขึ้น
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว หรือปักเฉียงขึ้น หรือลง
ลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 36 จูเต้ง (จูติ่ง) EX-HN. 36
จุดนี้อยู่ที่ปลายติ่งหู
รักษาอาการ ปวดหู ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว

        จุดที่ 37 หยือขงตง (เอ่อขุ่งจุง) EX-HN. 37
จุดนี้อยู่ในรูหูตรงที่มองเห็นกล้ามเนื้อขวางอยู่
รักษาอาการ เป็นไข้ อาปากไม่ขึ้น ดีซ่าน
จุดนี้ห้ามปัก ให้ลนด้วยความร้อน

        จุดที่ 38 หยือเจียม (เอ่อเจียน) EX-HN. 38
จุดนี้อยู่บนขอบยอดสูงสุดของใบหู
รักษาอาการ ตามัว ตาต้อ
ปักลึกประมาณ 0.1 - 0.2 นิ้ว

        จุดที่ 39 เอี่ยงยุ้ย (หยางอุ้ย) EX-HN. 39
จุดนี้อยู่ที่หลังใบหูแนวระดับเดียวกับจุดเทียหวย
ที่หน้าใบหูในเส้นถุงน้ำดี
รักษาอาการ หูหนวก หูอื้อ
ปักตรง หรือเฉียงลึกประมาณ 0.1 - 0.2 นิ้ว

        จุดที่ 40 หยือผิ่งงั่วซำฮวก (เอ่อผิงไอว้ซันเสวีย) EX-HN. 40
จุดนี้อยู่ที่พื้นใบหูด้านล่างรอบใน มี 3 จุดเรียงกัน
รักษาอาการ เจ็บคอ ชาในลำคอ โรคเกี่ยวกับหู
ปวดกราม ปวดฟัน
ปักลึก 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 41 เหี่ยกวงเหียโหง่วฮุง (เซี่ยกวนเซี่ยอู่เฟิน) EX-HN. 41
จุดนี้อยู่ใต้จุดเหี่ยกวงในเส้นกระเพาะอาหารต่ำลงมา 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ หายใจไม่ทั่วท้อง อ่อนเพลีย ปวดฟัน
ปักเฉียงไปทางด้านหลัง 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 42 ฮวงง้ำ (เฟิงเอี๋ยน) EX-HN. 42
จุดนี้อยู่ที่ตีนผมหลังใบหู แนวระดับเดียวกับจุดแอ๋มึ้งใน
เส้นตกแม๊ะ
รักษาอาการ โรคจิตวิปริต คลุ้มคลั่ง ปวดศีรษะ
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 43 อื้อเม้ง (อี้หมิง) EX-HN. 43
จุดนี้อยู่ด้านล่างหลังใบหูเหนือจุดอื้อฮวงในเส้นสามส่วน
ขึ้นไปทางศีรษะ 1 นิ้ว ตรงขอบล่างของกระดูกกกหู
รักษาอาการ ตาต้อกระจก สายตาสั้น ประสาทตาเสื่อม
สายตายาว หูอื้อ คางทูม นอนไม่หลับ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว หรือปักเฉียงทิศทางไปทางปลาย
จมูกลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 44 กุ๋ยชึ้ง (กุ่ยฉวง) EX-HN. 44
จุดนี้อยู่ใต้ใบหูลงมา 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้หวัดใหญ่ โรคในหู ปวดก้านคอ ปวดเหงือก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 45 กีกวง (จีกวน) EX-HN. 45
จุดนี้อยู่อยู่ต่ำจากจุดกุ๋ยชึ้งลงมา 0.5 นิ้ว เยื้องมาทาง
มุมขอบกระดูกขากรรไกร
รักษาอาการ ไข้หวัดใหญ่ อ้าปากไม่ขึ้น
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 46 ตังฮวง (ตุงเฟิง) EX-HN. 46
จุดนี้อยู่ที่ก้านคอหลัง ขากรรไกร ต่ำจากจุดกุ๋ยซึ้ง
ลงมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดก้านคอ ชาในลำคอ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 47 ฮุ้ยเหมื่ย (เสวียนมิ่ง) EX-HN. 47
จุดนี้อยู่ที่ขอบด้านในของริมฝีปากบน
รักษาอาการ โรคประสาท ประสาทหลอน อาการเพ้อ
ปักแบบสะกิด

        จุดที่ 48 เจี่ยหงึ่งลี้ (ซั่งอิ๋นหลี่) EX-HN. 48
จุดนี้อยู่ที่เหงือกเพดานปากบน ห่างจากฟันเข้าไป
ประมาณ 0.2 นิ้ว
รักษาอาการ โรคดีซ่าน
ปักให้เลือดออก

        จุดที่ 49 เจี่ยงัก (ซั่งเอ้อ) EX-HN. 49
จุดนี้อยู่กลางเพดานปากบน
รักษาอาการ โรคดีซ่าน
ปักให้เลือดออก

        จุดที่ 50 จู๋จั๊ว (จวี้เฉวียน) EX-HN. 50
จุดนี้อยู่กึ่งกลางลิ้น
รักษาอาการ ลิ้นแห้ง กระหายน้ำ ลิ้นแข็ง พูดไม่ได้
ปักเฉียงเข้าด้านในลึกประมาณ 0.2 - 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 51 ไหจั๊ว (ไห่เฉวียน) EX-HN. 51
จุดนี้อยู่กึ่งกลางใต้ลิ้น
รักษาอาการ ลิ้นไม่มีแรง ลิ้นแข็งพูดไม่ได้ กระหายน้ำ
ปักเฉียงเข้าด้านในลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว หรือ
ปักสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 52 จ๋อกิมจิง (จว่อจินจิน) EX-HN. 52
อิ๋วเหง็กเอ๊ก (อิ้วอวี้เอย่) EX-HN. 52-1
จุดนี้อยู่ใต้ลิ้นห่างจากจุดไหจั๊วข้างละ 0.3 นิ้ว ซ้าย คือ
จุดกิมจิง ขวา คือ จุด เหง็กเอ๊ก
รักษาอาการ ปวดลิ้น ลิ้นบวม คอแห้ง กระหายน้ำ ชาในลำคอ
ลิ้นแข็งพูดไม่ได้
ปักเฉียงเข้าด้านในลึกประมาณ 0.2 -0.3 นิ้ว หรือ
ปักสะกิดให้เลือดออก (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 53 เกียบลี้ (เจี๋ยหลี่) EX-HN. 53
จุดนี้อยู่ที่กระพุ้งแก้มทั้ง 2 ข้างในปาก
รักษาอาการ ดีซ่าน ไข้หนาวๆร้อนๆ
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว หรือปักสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 54 แก้ปี่ (จิ่งปี้) EX-HN. 54
จุดนี้อยู่ที่กล้ามเนื้อก้านคอด้านข้างใต้ใบหู วัดจากปุ่ม
หัวกระดูกไหปลาร้าด้านนอก ไปตามกล้ามเนื้อไหล่ขึ้น
ไปถึงใต้ใบหู จุดอยู่ที่ 2 ใน 3
รักษาอาการ ปวดก้านคอ ก้านคอชา แขนไหล่เป็นอัมพาต
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 0.8 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 55 โกยป่วย (เจียนเป้ย) EX-HN. 55
จุดนี้อยู่ที่กล้ามเนื้อคอใต้ใบหูลงมาเกือบถึงรอยพับ
คอใกล้ไหปลาร้า
รักษาอาการ ปวดก้านคอถึงไหล่ เป็นไข้ แขนเป็นอัมพาต
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 56 ฉ่วงตี (เฉวียนจือ) EX-HN. 56
จุดนี้อยู่ที่ตีนผมด้านหลังใต้ใบหูพอดี
รักษาอาการ ปวดก้านคอ ปวดศีรษะด้านหลัง มึนงง
วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย
ปักเฉียงลงล่างลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามปักไปข้างหน้า)

        จุดที่ 57 หลั่งฮวก (หลุงเสวีย) EX-HN. 57
จุดนี้อยู่ที่กลางติ่งหูชิดกับจุดเทียเก็งในเส้นลำไส้เล็ก
รักษาอาการ หูหนวก หูอื้อ โรคเกี่ยวกับหู
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 58 แอ๋ฮวก (เอียเสวีย) EX-HN. 58
จุดนี้มี 2 จุด จุดหนึ่งอยู่ที่ก้านคอเหนือจุดจุ๋ยตุ๊กใน
เส้นกระเพาะอาหาร อีกจุดหนึ่งอยู่ที่ตีนผมด้านหลัง
ตรงท้ายทอยเหนือจุดฮวงตี๊ในเส้นถุงน้ำดี
รักษาอาการ เป็นใบ้พูดไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.5 - 0.8 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 59 งั่วกิมจิง (ไอว้จินจิน) EX-HN. 59
งั่วเหง็กเอ๊ก (ไอว้อวี้เอย่) EX-HN. 59-1
จุดนี้อยู่ที่คอระหว่างปลายคางกับลูกกระเดือกข้างจุดเนี่ยมจั๊ว
ห่างจากจุดเนี่ยมจั๊วในเส้นหยิ่มแม๊ะข้างละ 0.3 นิ้ว และต่ำ
ลงมาทางลูกกระเดือก 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้หวัดใหญ่ เป็นใบ้ ลิ้นกระด้างคางแข็ง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 60 จิเถียว (เสอจู้) EX-HN. 60
จุดนี้อยู่ตรงเส้นใต้ลิ้น
รักษาอาการ ลิ้นชา คอชา คอแห้ง
ปักสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 61 ตุ้งลี้ (ฉุนหลี่) EX-HN. 61
จุดนี้อยู่ที่ด้านในตรงกลางของริมฝีปากล่าง
รักษาอาการ ดีซ่าน
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว หรือสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 62 หมิ่งโป๊ยเซี้ย (เมี่ยนปาฉัง) EX-HN. 62
จุดนี้คือจุด เส่งกวง และ จั่งเต็กในเส้นกระเพาะปัสสาวะ
ต๋าเลี้ยวในเส้นลำไส้ใหญ่ หยิ่งเง๊งในเส้นกระเพาะอาหาร
รวม 8 จุด
รักษาอาการ โรคไข้ทรพิษ หรือฝีร้ายทั้งหลาย
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )