จุดพิเศษบริเวณหน้าอก และท้อง
The Extraodinary Points of chest and Abdomen

 

        จุดที่ 1 เหล่งเนี่ย (หลุงหลิ่ง) EX-CA. 1
จุดนี้อยู่กึ่งกลางหน้าอกเหนือปลายกระดูกลิ้นปี่ขึ้นไป 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดบริเวณหน้าอก
ปักเฉียงขึ้น หรือลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 2 เสียวยี้เจียะกั้ง (เสี่ยวเอ๋อสือเสียน) EX-CA. 2
จุดนี้อยู่เหนือปลายกระดูกลิ้นปี่ขึ้นไป 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ จิตใจหม่นหมอง แน่นหน้าอก เด็กเป็นตาลขโมย
ปักเฉียงขึ้น หรือลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 3 สิ่งฮู้ (เสินฝู่) EX-CA. 3
จุดนี้อยู่เหนือปลายกระดูกลิ้นปี่ 0.3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหัวใจ แน่นหน้าอก
ปักเฉียงขึ้น หรือลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 4 คิวบ๋วยกุก (จิวเอว่ยกู่) EX-CA. 4
จุดนี้อยู่ตรงปลายกระดูกลิ้นปีพอดี
รักษาอาการ เด็กเป็นตาลขโมย ผู้ใหญ่เสพเมถุนมากไป
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 5 เชี๊ยะฮวก (ชื่อเสวีย) EX-CA. 5
จุดนี้อยู่ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าอกข้างละ 1 นิ้ว
และต่ำจากหัวกระดูกไหปลาร้าลงมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ เจ็บหน้าอก และปีกข้าง
ปักเฉียงไปทางกึ่งกลางหน้าอกลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 6 เหล็กเท้า (เล่ยโถว) EX-CA. 6
จุดนี้มีข้างละ 2 จุด จุดแรกอยู่ต่ำจากจุดเชี๊ยะฮวกลง
มา 1 นิ้ว จุดที่ 2 ห่างจากจุดแรกลงมา 1 นิ้ว ทุกจุดห่าง
จากเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าอกประมาณ 1 นิ้ว รวม 4 จุด
รักษาอาการ ไอ หืด หอบ
ปักเฉียงเข้าหากึ่งกลางหน้าอกลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 7 คี่ตึ๊ง (ชี่ถัง) EX-CA. 7
จุดนี้อยู่บนหัวกระดูกไหปลาร้าทั้ง 2 ข้างๆจุดเทียงตุ๊ก
ตรงรอยบุ๋มที่คอเหนือกระดูกแผ่นอก
รักษาอาการ ไอ หืด หอบ
ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 8 ปักเหล็กเท้า (ฟู่เล่ยโถว) EX-CA. 8
จุดนี้อยู่ที่ชายโครงส่วนเอวซี่โครงซี่ที่ 10 ตรงย้อยโค้ง
รักษาอาการ ปวดสีข้าง และปีกข้าง ปวดเอว ปวดท้องน้อย
โรคตับ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 9 เฮ็งตึ๊ง (ซวิงถัง) EX-CA. 9
จุดนี้อยู่ที่กระดูกซี่โครงทั้ง 2 ข้าง ช่วงที่ติดกับกระดูก
กลางอก แนวระดับเดียวกับหัวนม
รักษาอาการ ไอหอบ ไอมีโลหิต เจ็บหน้าอก ปวดเต้านม
หัวใจสั่น
ปักเฉียงมาทางเส้นศูนย์กลางหน้าอกลึก
ประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 10 ไต่จั๊ว (ต้าเฉวียน) EX-CA. 10
จุดนี้อยู่ข้างอก บริเวณเหนือรอยพับรักแร้ด้านหน้า
ขึ้นไปประมาณ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 11 หยูเจี่ย (หยู่ซั่ง) EX-CA. 11
จุดนี้อยู่เหนือหัวนมขึ้นไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเต้านม ปวดซี่โครง
ปักชอนเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 12 หยูเหีย (หยู่เซี่ย) EX-CA. 12
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมลงมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดกระเพาะอาหาร ปวดเต้านม เต้านมบวม
น้ำนมน้อย ไอเรื้อรัง ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักชอนเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัว ลึกประมาณ0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 13 ทงกก (ทุงกู่) EX-CA. 13
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมลงมา 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหัวใจ ปวดสีข้าง
ปักเฉียงมาทางเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวลึกประมาณ
0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 14 ถ่ำฉ้วง (ถันฉ่วน) EX-CA. 14
จุดนี้อยู่ห่างจากหัวนมไปทางด้านสีข้าง 1 นิ้ว และอยู่เหนือ
วัดจากเต้านมขึ้นไป 3 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ หอบ หืด
ปักเฉียงชอนขึ้นข้างบนลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 15 อิ๋วงี๊ (อิ้วอี๋) EX-CA. 15
จุดนี้อยู่ข้างหัวนมด้านขวา ต่ำจากหัวนมลงมา 1 นิ้ว และ
ห่างจากหัวนมด้านขวามาทางชายโครง 1 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บสีข้าง ปวดเต้านม
ปักเฉียงชอนขึ้นข้างบนลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 16 จ๋องี๊ (จว่ออี๋) EX-CA. 16
จุดนี้อยู่ข้างหัวนมด้านซ้าย ต่ำจากหัวนมลงมา 1 นิ้ว และ
ห่างจากหัวนมด้านซ้ายมาทางชายโครง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดสีข้าง ปวดเต้านม
ปักเฉียงชอนขึ้นข้างบนลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 17 เพ็กเส็ก (พี่สี) EX-CA. 17
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมลงมาประมาณ 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นท้อง ปวดท้อง เด็กท้องอืด
ปักเฉียงมาทางเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวลึกประมาณ
0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 18 กุ๋ยมึ้ง (กุ่ยเหมิน) EX-CA. 18
จุดนี้อยู่ใต้หัวนม แต่อยู่ชิดจนเกือบติดหัวนม
รักษาอาการ เด็กหายใจสั้น หายใจขัด
จุดนี้ห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 19 ติกกุก (จื๋อกู่) EX-CA. 19
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนม 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไอเรื้อรัง แน่นหน้าอก
ปักเฉียงชอนมาทางด้านข้างซ้าย หรือขวาลึกประมาณ
0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 20 เสียวยี้กูเฮง (เสี่ยวเอ๋อกุยซวิง) EX-CA. 20
จุดนี้อยู่ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวด้านหน้ามาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว บนซี่โครงซี่ที่ 2 ซี่ที่ 3 และซี่ที่ 4 รวม
ทั้งด้านซ้าย และขวา มีทั้งหมด 6 จุด
รักษาอาการ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก เด็กมีกระดูกหน้าอก
นูนเหมือนอกไก่
ปักเฉียงชอนมาทางเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 21 โกยยู้ (เจียนซู) EX-CA. 21
จุดนี้อยู่ระหว่างจุดหุ่งมึ้ง กับจุดโกยง้อที่หัวไหล่
รักษาอาการ ปวดไหล่ ปวดปีกข้าง ยกแขนไม่ขึ้น
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 22 โกยไหล่ยู้ (เจียนเน่ยซู) EX-CA. 22
จุดนี้อยู่ต่ำกว่าจุดโกยยู้ 1 นิ้ว
รักษาอาการ แขนยกไม่ขึ้น ปวดไหล่ และปีกข้าง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 23 เอ่าเอ๊ก (โห้วอี่) EX-CA. 23
อยู่ที่ขอบปีกแขนใต้รักแร้ เมื่อยกแขนขึ้นจะอยู่ที่ขอบด้านหลัง
รักษาอาการ ปวดปีกข้าง ก้านคอ ปวดชาในลำคอ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 24 จ๋วงกก (จ่วนกู่) EX-CA. 24
จุดนี้อยู่ที่ขอบรักแร้ด้านหน้า เมื่อยกแขนขึ้น จะอยู่เหนือ
หัวนมขึ้นไปประมาณ 4 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นหน้าอก ปวดปีกข้าง เบื่ออาการ
อาหารไม่ย่อย คลื่นเหียนอาเจียน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 25 เอ็กเหีย (อี่เซี่ย) EX-CA. 25
จุดนี้อยู่ใต้รักแร้ต่ำกว่าจุดจ๋วงกกประมาณ 1 นิ้ว และห่าง
จากจุดจ๋วงกกไปทางด้านหลังประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ เป็นฝีที่ก้านคอ ปวดก้านคอ
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 26 เหียบตึ๊ง (เสถัง) EX-CA. 26
จุดนี้อยู่สีข้างใต้รักแร้ต่ำจากจุดเอ็กเหียลงมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดแน่นหน้าอก ปวดปีกข้าง หอบหืด
อาเจียนโลหิต ตาเหลือง
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 27 ผั่งเท้ง (ผังถิง) EX-CA. 27
จุดนี้อยู่ที่สีข้างใต้รักแร้ต่ำจากจุดเหียบตึ๊งลงมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นหน้าอกถึงปีกข้าง
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 28 เอียตั่ว (เอียวไต้) EX-CA. 28
จุดนี้อยู่ที่กึ่งกลางเอวด้านข้างต่ำจากซี่โครงซี่ที่ 12 ลงมา 2 นิ้ว
ตรงกับแนวเข็มขัด
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดท้อง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 29 เอ็กขี่ (อี่ชี่) EX-CA. 29
จุดนี้อยู่ที่ใต้รักแร้เหนือจุดเก๊กจั๊วประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ รักแร้มีกลิ่นเหม็น
จุดนี้ห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 30 ถ่วงซี (ฉวนซือ) EX-CA. 30
จุดนี้อยู่ห่างจากหัวนมไปทางสีข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับหัวนม
รักษาอาการ ปวดเสียวบริเวณเต้านม
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 31 เหล็กแหะ (เล่ยเฮ่อ) EX-CA. 31
จุดนี้อยู่ที่ขอบสีข้างใต้รักแร้ ระดับเดียวกับหัวนม
รักษาอาการ ปวดแน่นหน้าอก และสีข้าง ไอ
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 32 กี้มึ้ง (จี้เหมิน) EX-CA. 32
จุดนี้อยู่ห่างจากหัวนมมาทางด้านสีข้างประมาณ 1 นิ้ว
และต่ำลงมาประมาณ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ เจ็บปวดเต้านม แน่นหน้าอก และปีกข้าง
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 33 จู้ฉี (จู้ซื่อ) EX-CA. 33
จุดนี้อยู่ห่างจากหัวนมมาทางสีข้างประมาณ 2 นิ้ว และ
ต่ำลงมา 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดแน่นหน้าอก และปีกข้าง
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 34 เจ่ยเงี้ยก (เจ๋เนวี่ย) EX-CA. 34
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมลงมาประมาณ 4 นิ้ว ในแนวตรงกับ
หัวนม บริเวณสุดขอบของกระดูกซี่โครง
รักษาอาการ ไข้จับสั่น ปวดแน่นหน้าอก และปีกข้าง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 35 ขี่มึ้ง (ฉีเหมิน) EX-CA. 35
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมลงมาประมาณ 3 นิ้ว และห่างมา
ทางด้านชายโครงประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ เจ็บหน้าอก และปีกข้าง
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 36 เอาะเง็ก (เอ้อนี่) EX-CA. 36
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมลงมา 3 นิ้ว ในแนวเดียวกัน
รักษาอาการ เจ็บหน้าอก เจ็บสีข้าง
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 37 ฮวงหมอ (ฮวงมู่) EX-CA. 37
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมลงมา 5 นิ้ว ในแนวเดียวกันกับหัวนม
รักษาอาการ ปวดท้อง ดีซ่าน ท้องอืดแน่น
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 38 อิ๋มเขียก (อิ่นเชวี่ย) EX-CA. 38
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมประมาณ 2 นิ้ว และเฉียงออกไป
ทางด้านข้าง 2 นิ้ว
รักษาอาการ ท้องอืด ปวดบริเวณสะดือ
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 39 เอ้งตุ๊ก (อิงถู) EX-CA. 39
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดอิ๋มเขียกลงมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ รับประทานอาหารไม่ได้ แน่นท้อง ท้องอืด
ท้องผูก ท้องร่วง
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 40 อิ๋วยู้ (อิ้วซู) EX-CA. 40
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมข้างขวาลงมาถึงระหว่างร่อง
กระดูกซี่โครงซี่ที่ 9 กับซี่ที่ 10
รักษาอาการ เป็นฝีในลำไส้ หูหนวก
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 41 จ๋อยู้ (จว่อซู่) EX-CA. 41
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมซ้ายลงมาถึงระหว่างร่อง
กระดูกซี่โครงซี่ที่ 9 กับซี่ที่ 10
รักษาอาการ เป็นฝีในลำไส้ หูหนวก
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 42 เก๋าเข็กตงหู้ (จิ่วชวีจุงฝู่) EX-CA. 42
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดจู้ฉีลงมา 3 นิ้ว
รักษาอาการ โลหิตคั่ง
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 43 เหมี่ยกวง (มิ่งกวน) EX-CA. 43
จุดนี้อยู่ต่ำจากรักแร้ตรงลงมาถึงช่องระหว่างซี่โครงซี่ที่ 9
และซี่โครงซี่ที่ 10
รักษาอาการ ม้ามพิการ
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 44 ทงกวง (ทุงกวน) EX-CA. 44
จุดนี้ออยู่ห่างจากจุดตงอ้วง 2 ข้างๆละ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ รับประทานอาหารไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 45 บ่วยฮวย (เหมยฮัว) EX-CA. 45
จุดนี้อยู่ล้อมรอบจุดตงอ้วงเป็นรูป X ข้างละ 1 นิ้ว
ทั้งหมดมีอยู่ 4 จุด
รักษาอาการ ปวดกระเพาะอาหาร ปวดหัวใจ
รับประทานอาหารไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 46 เจียะชึง (สือชัง) EX-CA. 46
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดตงอ้วงออกไปทางด้านข้างๆละ 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ โรคกระเพาะอาหาร โรคเกี่ยวกับม้าม
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 47 ฮ๊วยมึ้ง (เสวี้ยเหมิน) EX-CA. 47
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดตงอ้วงไปทางด้านข้างทั้ง 2 ข้างๆละ 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดกระเพาะอาหาร
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 48 เจียะกวง (สือกวน) EX-CA. 48
*หมายเหตุ* เจียะ (สือ) คำนี้หมายถึง หิน
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดตงอ้วงไปทางด้านข้างทั้ง 2 ข้างๆละ 5 นิ้ว
รักษาอาการ เกี่ยวกับสตรีหลังคลอดทั่วไป ปวดสีข้าง
ปักเฉียงชอนไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 49 เจียะกวง (สือกวน) EX-CA. 49
*หมายเหตุ* เจียะ (สือ) คำนี้หมายถึง รับประทาน
จุดนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไป 3 นิ้ว และห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลำตัวด้านหน้าออกไปด้านข้างๆละ 1 นิ้ว ในระดับเดียวกับจุด
เกี่ยงลี้ในเส้นหยิ่มแม๊ะ
รักษาอาการ เบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ได้ อาหารไม่ย่อย
ปวดท้อง ท้องอืด
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 50 ไจ๊เจี่ยเหีย (ฉีซั่งเซี่ย) EX-CA. 50
จุดนี้อยู่เหนือสะดือ และใต้สะดือ ด้านละ 1.5 นิ้ว รวม 2 จุด
รักษาอาการ ดีซ่าน ท้องเสีย ปวดท้อง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 51 จุ๋ยฮุง (สุ่ยเฟิน) EX-CA. 51
จุดนี้อยู่อยู่ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้าทั้ง 2 ข้างๆละ
1.5 นิ้ว และต่ำจากจุด ไจ๊เจี่ยลงมา 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ หอบ พยาธิในท้อง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 52 เฉี่ยงกก (ฉังกู่) EX-CA. 52
จุดนี้อยู่ห่างจากสะดือไปทางด้านข้างๆละ 2.5 นิ้ว
รักษาอาการ อาหารไม่ย่อย รับประทานอาหารไม่ได้
ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องบวม
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 53 หุ่งเสี่ย (หุนเซ่อ) EX-CA. 53
จุดนี้อยู่ห่างจากสะดือออกไปทางด้านข้างๆละ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้อง ท้องผูก อาหารไม่ย่อย
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 54 ไจ๊ซี่เปียง (ฉีซื่อเปียน) EX-CA. 54
จุดนี้อยู่ที่เหนือ ล่าง ซ้าย และขวาของสะดือห่างออกไปข้าง
ละ 1 นิ้ว รวม 4 จุด
รักษาอาการ ลมบ้าหมูฉับพลัน แน่นท้อง ท้องอืด
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 55 ซากั๊กกู่ (ซันเจวี๋ยจิ่ว) EX-CA. 55
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมาข้างละ 1 นิ้ว และห่างออกไปทาง
ด้านข้างๆละ 0.5 นิ้ว รวม 2 จุด
รักษาอาการ มีลมในท้อง ท้องอืด ลมดันขึ้น
ปักลึกประมาณ 0. 3 - 0.5

        จุดที่ 56 ไซมึงปุกฮะ (ไซเหมินปู้เหอ) EX-CA. 56
จุดนี้อยู่ที่ด้านบน และล่างของสะดือ ด้านละ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ท้องอืด ท้องเสีย ปวดไส้เลื่อน
สตรีประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 57 เหม่งตึ๊ง (หมังฉัง) EX-CA. 57
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 2 นิ้ว และออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 2 นิ้ว รวม 2 จุด
รักษาอาการ ปวดลำไส้ ท้องเสีย
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 58 ไจ่เหียหลักอิก (ฉีเซี่ยลิ่วอี) EX-CA. 58
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงไป 6 นิ้ว และห่างออกไป
ทางด้านข้างๆละ 2 นิ้ว พอดีกับบริเวณหัวเหน่า
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน ปวดหัวใจ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 59 คี่ตง (ชี่จุง) EX-CA. 59
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 1.5 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 1.5 นิ้ว อยู่ระดับเดียวกับจุดคี่ไห้ในเส้นหยิ่มแม๊ะ
รักษาอาการ ปวดท้อง ปวดลำไส้ ท้องอืด โลหิตน้อย หืดหอบ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 60 เก็งตง (จิงจุง) EX-CA. 60
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 1.5 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดคี่ไห้ใน
เส้นหยิ่มแม๊ะ และห่างออกไปทางด้านข้างๆละ 3 นิ้ว
รักษาอาการ เป็นนิ่ว สตรีมุตกิด ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 61 เจาะเหย็ง (เจวี๋ยอวิ้น) EX-CA. 61
จุดนี้อยู่กึ่งกลางต่ำจากสะดือ 2 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีใกล้วัยทอง
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 62 จื๋อโหว เปามึ้ง (จื่อฮู่ เปาเหมิน) EX-CA. 62
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 3 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 2 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดกวงง้วงในเส้นหยิ่มแม๊ะ
จุดทางขวาเรียกว่า จุดจื๋อโหว จุดทางซ้ายเรียกว่า จุดเปามึ้ง
รักษาอาการ มดลูกเย็น ไม่มีกำลัง มีบุตรยาก
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 63 คี่มึ้ง (ชี่เหมิน) EX-CA. 63
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 3 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดกวงง้วงในเส้นหยิ่มแม๊ะ
รักษาอาการ สตรีตกเลือด ปวดมดลูก
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 64 ตึ่งยุ้ย (ฉังอี้) EX-CA. 64
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 4 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 2 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดตงเก๊กในเส้นหยิ่มแม๊ะ
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน ท้องผูก สตรีมุตกิดตกขาว
ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 65 ตึ่งเต๋า (ฉังเต้า) EX-CA. 65
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 4 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 2.5 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดตงเก๊กในเส้นหยิ่มแม๊ะ
รักษาอาการ เสื่อมสมรรถนะทางเพศ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 66 จื๋อเก็ง (จื่อกุง) EX-CA. 66
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 4 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดตงเก๊กในเส้นหยิ่มแม๊ะ
รักษาอาการ สตรีมีบุตรยาก มดลูกหย่อน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 67 จื๋อตึ๊ง (จื่อฉัง) EX-CA. 67
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 4 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 3.5 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดตงเก๊กในเส้นหยิ่มแม๊ะ
รักษาอาการ สตรีเสื่อมสมรรถนะทางเพศ
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 68 เอี่ยจี่ (เอี๋ยงสื่อ) EX-CA. 68
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 5 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 2.5 นิ้ว จุดนี้อยู่ที่ขอบข้างของกระดูกหัวเหน่าพอดี
รักษาอาการ เสื่อมสมรรถนะทางเพศ ปวดไส้เลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 69 หยุ่ยเปา (อุ้ยเปา) EX-CA. 69
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเอี่ยจี่ประมาณ 0.3 นิ้ว ตรงขอบข้าง
ของกระดูกหัวเหน่าพอดี
รักษาอาการ สตรีเสื่อมสมรรถนะทางเพศ
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 70 ซิงเกา (เซินเจียว) EX-CA. 70
จุดนี้อยู่บนปากช่องคลอด
รักษาอาการ สตรีเสื่อมสมรรถนะทางเพศ ปัสสาวะขัด
ท้องผูก ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกตรง หรือเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 71 หยุ่ยเก็ง (อุ้ยกุง) EX-CA. 71
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดหยุ่ยเปา 1 นิ้ว ลงมาตามแนวร่องเส้น
ข้างหัวเหน่า
รักษาอาการ สตรีเสื่อมสมรรถนะทางเพศ
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 72 กวงฉุ่ง (กวนฉุ้น) EX-CA. 72
จุดนี้อยู่ข้างจุดหยุ่ยเก็ง ห่างจากจุดหยุ่ยเก็งเข้ามาทาง
ด้านใน คือ มาทางเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ อสุจิเคลื่อน ปัสสาวะไม่รู้สึกตัว มุตกิดตกขาว
ปวดท้อง ปวดไส้เลื่อน ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 73 ห่วยกุก (เหิงกู่) EX-CA. 73
จุดนี้อยู่บนช่องคลอดตรงกระดูกอ่อน
รักษาอาการ ปัสสาวะขัด ปัสสาวะโดยไม่รู้สึกตัว เป็นนิ่ว
เสื่อมสมรรถนะทางเพศในสตรี
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 74 จั่วอิม (เฉวียนอิน) EX-CA. 74
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 6 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้าง พอดีกับร่องเส้นข้างขอบหัวเหน่า รวม 2 จุด
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน เสื่อมสมรรถนะทางเพศ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 75 อยกมึ้ง (อวี้เหมิน) EX-CA. 75
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 7 นิ้ว และห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 3 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีเสื่อมสมรรถนะทางเพศ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 76 หลั่งมึ้ง (หลันเหมิน) EX-CA. 76
จุดนี้อยู่ข้างปากช่องคลอดทั้ง 2 ข้าง ห่างออกมาทางด้าน
ข้างๆละ 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน สมรรถนะทางเพศเสื่อม
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 77 กวงมึ้ง (กวนเหมิน) EX-CA. 77
จุดนี้อยู่ข้างช่องคลอดทั้ง 2 ข้าง ต่ำจากจุดหลั่งมึ้งลงมา 0.5 นิ้ว
ห่างออกมาทางด้านข้างๆละ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน เสื่อมสมรรถนะทางเพศ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 78 เหง็กจั๊ว (อวี้เฉวียน) EX-CA. 78
จุดนี้อยู่เหนือปากช่องคลอดขึ้นไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน เสื่อมสมรรถนะทางเพศ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 79 จั่วมึ้ง (เฉวียนเหมิน) EX-CA. 79
จุดนี้อยู่เหนือปากช่องคลอดขึ้นไป 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีมุตกิด และไม่มีบุตร
ปักลึก 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 80 เหล่งมึ้ง (หลุงเหมิน) EX-CA. 80
จุดนี้อยู่เหนือปากช่องคลอดขึ้นไป 0.2 นิ้ว
รักษาอาการ ประจำเดือนไม่ปกติ สตรีมีบุตรยาก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 81 เหง็กหมึ่งเท้า (อวี้เหมินโถว) EX-CA. 81
จุดนี้อยู่ที่เนื้อในช่องคลอดส่วนบนตอนล่าง
รักษาอาการ คลุ้มคลั่ง ช่องคลอดอักเสบมีน้ำเหลือง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 82 เหมียวเหล่า (เอี่ยวโล่ว) EX-CA. 82
จุดนี้อยู่เนื้อในช่องคลอดส่วนบนตอนปลายบนเหนือ
จุดเหง็กหมึ่งเท้า
รักษาอาการ ปวดช่องคลอด มีน้ำเหลืองในช่องคลอด
คันปากช่องคลอด ช่องคลอดอักเสบ คลุ้มคลั่ง สมรรถนะ
ทางเพศเสื่อม
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว หรือใช้วิธีรมควันเข้าไป

        จุดที่ 83 ซี่เท้า (ซื่อโถว) EX-CA. 83
จุดนี้อยู่ปากช่องทวารหนักด้านหลัง
รักษาอาการ คลุ้มคลั่ง
จุดนี้ห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 84 อิมหลั่งเหี่ยห่วยบุ้ง (อินหนังเซี่ยเหิงอุ๋น) EX-CA. 84
จุดนี้อยู่ระหว่างปากช่องคลอดกับช่องทวารหนัก แต่
ชิดมาทางปากช่องคลอด
รักษาอาการ ปวดท้องฉับพลัน
จุดนี้ห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 85 หลั่งตี้ (หนังตี่) EX-CA. 85
จุดนี้อยู่ระหว่างช่องคลอด กับช่องทวารหนัก แต่ให้ชิดมา
ทางช่องทวารหนัก
รักษาอาการ โรคไต ไส้เลื่อน คันช่องคลอด
จุดห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 86 โหงวเถี่ยวกู่ (อู่จู้จิ่ว) EX-CA. 86
จุดนี้เป็นจุดเดียวกับจุดตงอ้วง แต่ให้แยกจากจุด
ตงอ้วงออกมาเป็นสี่ทิศ บน ล่าง ซ้าย และขวา ล้อม
จุดตงอ้วงไว้ ห่างข้างละ 1 นิ้ว รวมเป็น 5 จุด
รักษาอาการ โรคกระเพาะอาหาร ปวดท้อง ท้องอืดแน่น
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )