จุดพิเศษบริเวณเอว และหลัง
The Extraodinary Points of the back

 

        จุดที่ 1 ซิงเส็ก (ซินสื้อ) EX-B. 1
จุดนี้อยู่ต่ำกว่าจุดฮวงตี๊ 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ หอบ ปวดศีรษะ ปวดก้านคอ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 2 เป๊ะเล้า (ไป่เหลา) EX-B. 2
จุดนี้อยู่ต่ำกว่าจุดซิงเส็ก 1 นิ้ว แต่ชิดกับกระดูกก้านคอ
รักษาอาการ ฝีบริเวณก้านคอ เอี้ยวคอไม่ได้
จุดนี้ห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 3 เหี่ยเปะเล้า (เซี่ยไป่เหลา) EX-B. 3
จุดนี้อยู่ต่ำกว่าจุดเปะเล้า 1 นิ้ว ห่างออกไปทางด้าน
ข้างๆละ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ เป็นฝีที่ก้านคอ ปวดก้านคอถึงไหล่
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 4 จุยเต้ง (จุยติ่ง) EX-B. 4
จุดนี้อยู่ระหว่างข้อต่อกระดูกคอข้อที่ 6 และ 7
รักษาอาการ ไอ เป็นไข้ ปวดก้านคอ เอี้ยวคอไม่ได้
ปักเฉียงลงเล็กน้อยลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 5 เต๋งจุย (ติ่งจุย) EX-B. 5
จุดนี้อยู่บนกระดูกก้านคอข้อที่ 7
รักษาอาการ กระหายน้ำ
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 6 เตี่ยช่วง (ติ้งฉ่วน) EX-B. 6
จุดนี้อยู่ด้านข้างจุดไต่จุยห่างออกไป 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ หืดหอบ ปวดก้านคอ และไหล่
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 7 ฉวงเส็ก (ฉ่วนสี) EX-B. 7
จุดนี้อยู่ตรงด้านข้างกระดูกคอข้อที่ 7 ห่างออกไปข้างละ 1 นิ้ว
รักษาอาการ หืดหอบ ลมพิษ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 8 ฉิ่งกัก (เฉินเจวี๋ย) EX-B. 8
จุดนี้อยู่ที่ซี่โครงซี่ที่ 1 ต่ำจากหัวไหล่ลงมา ตรงมุมบนด้านใน
ของกระดูกสะบัก
รักษาอาการ ปวดหัวไหล่ และหลัง
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 9 เถี่ยวเฉ็ก (จู้เช่อ) EX-B. 9
จุดนี้อยู่ที่กระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 3 ห่างจากเส้นผ่า
ศูนย์กลางข้างละ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหลังเรื้อรัง ปวดหัวไหล่
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 10 หลักฮั้ว (ลิ่วหัว) EX-B. 10
จุดนี้อยู่ห่างจากข้อกระดูกสันหลังข้อที่ 1 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 5
ข้างละ 1.5 นิ้ว รวม 6 จุด
รักษาอาการ โรคผอมแห้ง ปวดข้อกระดูกสันหลัง
ปักชอนแนวนอนไปทางกระดูกสันหลัง หรือชอนลงข้างล่าง
ลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 11 กื๋อค่วยยู้ (จวี้เชวี่ยซู) EX-B. 11
จุดนี้อยู่กึ่งกลางใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 4
รักษาอาการ ไอ ปวดหลัง ปวดปีกข้าง ผอมแห้ง
จุดนี้ห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 12 ห่วมมึ้ง (ห้วนเหมิน) EX-B. 12
จุดนี้อยู่ข้างใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 5 ห่างจาก
กระดูกสันหลังข้างละ 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ หอบ ผอมแห้ง หน้าเหลือง อสุจิเคลื่อน
ปักชอนเฉียงไปทางกระดูกสันหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 13 บ่อเหมี่ยฮวก (อู๋หมิงเสวีย) EX-B. 13
จุดนี้อยู่กึ่งกลางใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 2
รักษาอาการ คลุ้มคลั่ง
ปักเฉียงขึ้นบนเล็กน้อยลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 14 ต้งฮวงปุ๊กงื้อ (จุงเฟิงปู้อวี่) EX-B. 14
จุดนี้อยู่กึ่งกลางใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 1
และข้อที่ 5 รวม 2 จุด
รักษาอาการ อัมพาต หรือช็อกพูดไม่ได้
ปักเฉียงขึ้นเล็กน้อยลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 15 โป๊ยเอี๋ยว (ปาเอี้ยว) EX-B. 15
จุดนี้อยู่รอบจุดใต้จุย 8 ทิศ ข้างขอบกระดูกสันหลังส่วนคอข้อที่ 7
รักษาอาการ โรคกระเพาะอาหาร อาเจียน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 16 โกยเจี่ย (เจียนซั่ง) EX-B. 16
จุดนี้อยู่กลางหลังไหล่เหนือมุมขอบกระดูกสะบักด้านใน
แนวเดียวกับกระดูกสันหลัวส่วนอกข้อที่ 1
รักษาอาการ เจ็บคอ ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 17 โกยเถียวกุก (เจียนจู้กู่) EX-B. 17
จุดนี้อยู่ที่กลางกระดูกนูนของไหล่ ตรงที่ติดกับปลายหัว
กระดูกไหปลาร้า กับกระดูกสะบัก
รักษาอาการ ปวดฟัน ฝีที่ก้านคอ ปวดไหล่ แขนเป็นอัมพาต
ปักลึกประมาณ 0.3 -0.5 นิ้ว

        จุดที่ 18 กู้เฮา (จิ่วเซียว) EX-B. 18
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกตรงกับลิ้นปี่
รักษาอาการ ไอ หืดหอบ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 19 ป่วยกะตงกัง (เป้ยเจี่ยจุงเจียน) EX-B. 19
จุดนี้อยู่กึ่งกลางสะบัก
รักษาอาการ คลุ้มคลั่ง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 20 กะพ้ง (เจี่ยเฝิง) EX-B. 20
จุดนี้อยู่ริมปีกรักแร้ด้านหลังระดับเดียวกับจุดป่วยกะตงกัง
รักษาอาการ ปวดปีกถึงไหล่
ปักเข้าหาลำตัวลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 21 ป่วยพ้ง (เป้ยเฝิง) EX-B. 21
จุดนี้อยู่เหนือรอยพับรักแร้ด้านหลังใต้กระดูกหัวไหล่
ลงมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหลัง และไหล่
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 22 เขี่ยเต๊กเบ้ (ฉีจู๋หม่า) EX-B. 22
จุดนี้อยู่ด้านข้างเฉียดกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 6
รักษาอาการ ฝีขึ้นกลางหลังทุกชนิด
ห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 23 หงึ่งเข้า (อิ๋นโข่ว) EX-B. 23
จุดนี้อยู่เฉียดปลายด้านล่างสุดของกระดูกสะบัก
รักษาอาการ อาเจียนเป็นโลหิต
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 24 อุ่ยอ้วงเหี่ยยู้ (อุ้ยก้วนเซี่ยซู) EX-B. 24
จุดนี้อยู่ตรงกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 8
รักษาอาการ ปวดหลัง ปวดท้อง กระหายน้ำ คลื่นเหียน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 25 จุ๊กยู้ (จู๋ซู) EX-B. 25
จุดนี้อยู่ด้านข้างกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 8 ห่างออกไป
ข้างละ 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้อง ปวดหลัง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 26 ขี่ฉ้วง (ชี่ฉ่วน) EX-B. 26
จุดนี้อยู่ข้างกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 7 ห่างออกไป
ข้างละ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ หอบ ปวดหน้าอก ปวดหลัง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 27 ไห่เส่า (เข่อโซ่ว) EX-B. 27
จุดนี้อยู่กึ่งกลางกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 9
รักษาอาการ ไอ หอบ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 28 โป๊ยจุยเหีย (ปาจุยเซี่ย) EX-B. 28
จุดนี้อยู่กึ่งกลางใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 8
รักษาอาการ ไข้จับสั่น
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 29 ซี่ฮวย (สื้อฮัว) EX-B. 29
จุดนี้อยู่ด้านข้างใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 7
ซ้ายขวาข้างละ 1 จุด และอีก 2 จุด อยู่ด้านข้างใต้หนาม
กระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 10 รวมทั้งหมด 4 จุด ทุกจุด
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ผอมแห้ง ไอเป็นเลือด นอนไม่หลับ
ห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 30 เก็งมึ้งหลักจือกู่ (จิงเหมินลิ่วจือจิ่ว) EX-B. 30
จุดนี้อยู่ด้านข้างกระดูกสันหลังส่วนอก ห่างจากเส้นผ่าศูนย์
กลางออกมาทางด้านข้างๆละประมาณ 1 นิ้ว เริ่มตั้งแต่จุด
แรกอยู่ที่กระดูกส่วนอกข้อที่ 7 เรียงลงมาห่างกันจุดละ 1 นิ้ว
มีข้างละ 3 จุดรวมเป็น 6 จุด
รักษาอาการ ผอมแห้ง อาเจียนเป็นโลหิต
ปักลึกประมาณ 0.5 - 0.7 นิ้ว

        จุดที่ 31 อุ่ยแป่หลักจือกู่ (อุ้ยปิ้งลิ่วจือจิ่ว) EX-B. 31
จุดนี้คือจุด เก๊ะยู้ ปี่ยู้ กัวยู้ รวม 6 จุด
รักษาอาการ รับประทานอาหารไม่ได้ โรคกระเพาะอาหาร
อาหารไม่ย่อย ปวดหน้าอก และหลัง
ทุกจุดปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 32 จี้เอี๊ยงหลักจือกู่ (จื้อหยางลิ่วจือจิ่ว) EX-B. 32
จุดนี้อยู่ข้างจุดจี้เอี๊ยงในเส้นตกแม๊ะ ห่างออกไปข้างละ 0.5 นิ้ว
2 จุด และเหนือขึ้นไป 0.3 นิ้ว 2 จุด ต่ำลงมา 0.3 นิ้วอีก 2 จุด
รวมเป็น 6 จุด
รักษาอาการ โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
ห้ามปัก (ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 33 ไกต่วงจือกู่ (เจต้วนจือจิ่ว) EX-B.33
จุดนี้อยู่ข้างกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 7 ถึง ข้อที่ 11
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว มีข้างละ 5 จุด รวม
10 จุด แต่ละจุดห่างกันประมาณ 1 นิ้วตามลำดับ
รักษาอาการ ผอมแห้ง อาเจียนเป็นโลหิต เวียนศีรษะ
หน้ามืด ตามัว
ปักเฉียงไปทางกระดูกสันหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 34 เซี๊ยชา (เสชา) EX-B. 34
จุดนี้ ผู้ชายอยู่ที่จุดกัวยู้ซ้าย กับ ปี่ยู้ขวา ผู้หญิงอยู่ท
ี่ จุดกัวยู้ขวา กับปี่ยู้ซ้าย
รักษาอาการ ปวดกระเพาะอาหาร เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 35 คูเปียง (ซูเปียน) EX-B. 35
จุดนี้อยู่ข้างกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 10 ห่างออกไป
ข้างๆละ 1 นิ้ว
รักษาอาการ โรคดีซ่าน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 36 จวกเอ๊ก (จว๋ออวี้) EX-B. 36
จุดนี้อยู่ข้างกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 10 ห่างออกไป
2 ข้างๆละ 2.5 นิ้ว รวม 2 จุด
รักษาอาการ ท้องอืด เบื่ออาหาร ขมในลำคอ อ่อนเพลีย
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 37 เจี๊ยบกุก (เจกู่) EX-B. 37
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 12
รักษาอาการ ปวดหลัง ปวดข้างสะดือ อาหารไม่ย่อย
เด็กเป็นโรคลมชัก โรคบิด ดากออก ปวดลำไส้ ท้องเสีย
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 38 อิ๋วจุย (โจ่วจุย) EX-B. 38
จุดนี้อยู่ข้างจุดเจี๊ยบกุก ห่างออกไป 2 ข้างๆละ 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ท้องร่วง อาเจียน แน่นหน้าอก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 39 ผี่กึง (ผี่เกิน) EX-B. 39
จุดนี้อยู่ข้างข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 1 ห่างออกไป
2 ข้างๆละ 3.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดลำไส้ เบื่ออาหาร แน่นหน้าอก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 40 ฮ๊วยโช้ว (เสวี้ยโฉว) EX-B. 40
จุดนี้อยู่บนกึ่งกลางกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 2
รักษาอาการ อาเจียนเป็นโลหิต เลือดกำเดาไหล
อุจจาระมีโลหิต
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 41 ตึ่งฮวง (ฉังเฟิง) EX-B. 41
จุดนี้อยู่ข้างข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 2 ห่างออกไป
2 ข้างๆละ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ริดสีดวงทวาร โรคลำไส้ และกระเพาะอาหาร
ปวดเอว อสุจิเคลื่อน เด็กหน้าเหลือง อุจจาระเป็นโลหิต
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 42 แจ๊ะจู๋ผี่ก่อ (จีจวี้ผี่ไขว้) EX-B. 42
จุดนี้อยู่ข้างข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 2 ห่างออกไป
2 ข้างๆละ 4 นิ้ว
รักษาอาการ เนื้องอกในกระเพาะอาหาร ปวดท้อง ปวดหน้าอก
ลมในลำไส้ อาหารไม่ย่อย
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 43 เอียโป๋วโป๊ยฮวก (เอียวปู้ปาเสวีย) EX-B. 43
จุดนี้อยู่ข้างข้อกระดูกสันหลังส่วนเอว มีทั้งหมด 8 จุด คืออยู่
เฉียดกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 3 ทั้ง 2 ข้างๆละ 1 จุด และ
อยู่ห่างออกไปจากเส้นผ่าศูนย์กลางข้างละ 2 นิ้วอีกข้างละ 1
จุด รวม 4 จุด และอยู่ข้างกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 4 ห่างออก
ไปจากเส้นผ่าศูนย์กลางข้างละ 1.5 นิ้ว มี 2 จุด ส่วนอีก 2 จุด
อยู่เฉียดกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 5 ทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งหมด
เป็น 8 จุด เรียงเป็นแนวรูปสามเหลี่ยม
รักษาอาการ ผอมแห้ง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 44 เหี่ยเก๊กยู้ (เซี่ยจี๋ซู) EX-B. 44
จุดนี้อยู่กึ่งกลางใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 3
รักษาอาการ ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 45 เอียงั่ง (เอียวเอี่ยน) EX-B. 45
จุดนี้อยู่ข้างระหว่างข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 4 และ 5
ทั้ง 2 ข้าง ห่างออกไปจนชิดขอบปีกกระดูกเชิงกราน
รักษาอาการ กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 46 เอียงี้ (เอียวอี๋) EX-B. 46
จุดนี้อยู่ข้างกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 4 ห่างออกไป
ข้างๆละ 4 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีตกเลือด ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 47 จือเก็งชุกห่วย (จื้อกุงชูเสวี้ย) EX-B. 47
จุดนี้อยู่ใต้เอวมีทั้งหมด 6 จุด จุดแรกอยู่ตรงเส้นผ่าศูนย์กลาง
วัดจากรูทวารหนักขึ้นไป 5 นิ้ว จุดที่ 2 เหนือจากจุดแรกขึ้นไป
ประมาณ 1 นิ้ว ส่วนอีก 4 จุดอยู่ด้านข้างของจุดแรก และจุดที่
สอง ห่างออกไปจุดละประมาณ 2 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีตกเลือด ปวดเอว โรคเกี่ยวกับมดลูกทุกชนิด
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 48 ถี่ชึง (จื้อชวง) EX-B. 48
จุดนี้อยู่กึ่งกลางกระดูกสันหลังส่วนเอว วัดต่ำจากสะดือ
ลงมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ ริดสีดวงทวารหนัก ดากออก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 49 จับชิกจุยเหีย (สือชีจุยเซี่ย) EX-B. 49
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 5
รักษาอาการ ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 50 เอียมัก (เอียวมู่) EX-B. 50
จุดนี้อยู่ต่ำจากกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 4 ลงทางก้นกบ
ประมาณ 4 นิ้ว และห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางมาทางด้าน
ข้างๆละ 3 นิ้ว
รักษาอาการ กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 51 เหี่ยเอีย (เซี่ยเอียว) EX-B. 51
จุดนี้มีทั้งหมดเรียงกัน 4 จุด อยู่กึ่งกลางใต้หนามกระดูก
กระเบนเหน็บข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4
รักษาอาการ เป็นบิด และเป็นจุดเร่งการคลอดบุตร
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 52 หลื่อเจี่ย (หลวี่ซั่ง) EX-B. 52
จุดนี้อยู่ข้างหนามกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บข้อที่ 1
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางข้างๆละ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ริดสีดวงทวารหนัก อุจจาระเป็นโลหิต
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 53 คิวกี้ (จิวฉี่) EX-B. 53
จุดนี้อยู่เส้นผ่าศูนย์กลางกระดูกกระเบนเหน็บ เหนือ
กระดูกก้นกบขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ตกเลือดของสตรี
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 54 เอียคี้ (เอียวฉี) EX-B. 54
จุดนี้อยู่เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลัง เหนือกระดูกก้นกบ
ขึ้นมาประมาณ 2 นิ้ว
รักษาอาการ โรคลมชัก
ปักเฉียงชอนขึ้นไปตามกระดูกสันหลังลึกประมาณ 1 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 55 กู้ฮ๊วยแป่ (จิ่วเสวี้ยปิ้ง) EX-B. 55
จุดนี้อยู่กึ่งกลางบนกระดูกกระเบนเหน็บข้อ 4
รักษาอาการ อาเจียนเป็นโลหิต เลือดกำเดา ปัสสาวะเป็นโลหิต
อุจจาระเป็นโลหิต สตรีตกเลือด
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 56 บ๋วยเขว่งกุก (อุ่ยฉวิงกู่) EX-B. 56
จุดนี้อยู่ที่กึ่งกลางกระดูกก้นกบ 1 จุด และห่างออกไปทาง
ด้านข้างๆละ 1 นิ้ว อีก 2 จุด รวมเป็น 3 จุด
รักษาอาการ อุจจาระขัด ปัสสาวะขัด ริดสีดวงทวาร
ปวดกระดูกเอวก้มไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 57 หลิ่มจั๊ว (หลินเฉวียน) EX-B. 57
จุดนี้อยู่ข้างกระดูกกระเบนเหน็บข้อที่ 4 เหนือก้นกบ ห่าง
จากเส้นผ่าศูนย์กลางข้างละ 1 นิ้ว
รักษาอาการ นิ่วทุกชนิด
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 58 เสียวยี้กำหลี (เสี่ยวเอ๋อกันลี่) EX-B. 58
จุดนี้อยู่เหนือกระดูกก้นกบประมาณ 3 นิ้ว
รักษาอาการ โรคตาลขโมย ผอมแห้ง ดากออก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 59 ถ่วงกัง (ถวนกัง) EX-B. 59
จุดนี้อยู่ข้างจุดหลิ่มจั๊ว (จุดที่ 57) ออกไปข้างละ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ท้องผูก ขัดปัสสาวะ ปวดท้อง ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 60 ห่วงตง (หวนจุง) EX-B. 60
จุดนี้อยู่เหนือจุดห่วงเถี่ยว ในเส้นถุงน้ำดี 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดหน้าขา ปวดตะโพก
ปักลึกประมาณ 1 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 61 ห่วยขี่ (หุยชี่) EX-B. 60
จุดนี้อยู่ที่ปลายแหลมของกระดูกก้นกบ
รักษาอาการ ริดสีดวงทวาร อุจจาระเป็นโลหิต
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 62 เหง็กชั้ง (อวี้เถียน) EX-B. 62
จุดนี้อยู่ศูนย์กลางของแผ่นกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ
รักษาอาการ ปวดเอว สตรีคลอดบุตรยาก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 63 ผิ่งฮ๊วยเล้ง (ผินเสวี้ยหลิง) EX-B. 63
จุดนี้อยู่ชิดติดกับจุดเหง็กชั้งแต่ต่ำกว่า
รักษาอาการ เลือดน้อย โลหิตจาง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 64 เอี่ยวตง (เอี้ยวจุง) EX-B. 64
จุดนี้อยู่ชิดติดกับจุดผิ่งฮ๊วยเล้งแต่ต่ำกว่า
รักษาอาการ สตรีคลอดบุตรยาก สตรีตกเลือด ริดสีดวงทวาร
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 65 เหี่ยจุย (เซี่ยจุย) EX-B. 65
จุดนี้อยู่ชิดติดกับจุดเอี่ยวตงแต่ต่ำกว่า
รักษาอาการ ประจำเดือนไม่ปกติ ริดสีดวงทวาร นิ่ว ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 66 จิ๊กซำฮวก (จี่ซันเสวีย) EX-B. 66
จุดนี้อยู่ที่กระดูกสันหลังส่วนคอหลังตีนผม ที่กระดูกสันหลัง
ส่วนอกข้อที่ 1 และอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 5
กับส่วนกระเบนเหน็บข้อที่ 1 รวมเป็น 3 จุด
รักษาอาการ ปวดก้านคอ ปวดหลัง ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 67 หั่วท้อเกียบจิ๊กฮวก (หัวถวอเจี๋ยจี่เสวีย) EX-B. 67
จุดนี้อยู่ที่ข้างกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 5
ทั้งสองข้างเรียงรวมกันทั้งหมดมี 34 จุด
รักษาอาการ ผอมแห้ง ไอ หอบ โรคเรื้อรังทุกชนิด
จุดเหล่านี้ไม่ต้องปัก (ให้ใช้วิธีลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 68 เก๋าเหลี่ยงฮ้วง (จิ่วเหลียนหวน) EX-B. 68
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 1,3,5,7,9,11
และใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 1,3,5 รวม 9 จุด
รักษาอาการ โลหิตจาง วิงเวียน ปวดหลัง หลังแข็ง อัมพาต
ปวดเอว โรคเรื้อรังต่างๆ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 69 โหงวฉู่ (อู่ชู่) EX-B. 69
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 4
รักษาอาการ เกี่ยวกับเอวทุกชนิด
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 70 ตงคง (จุงคุง) EX-B. 70
จุดนี้อยู่ข้างกระดูกสันหลังส่วนเอว วัดต่ำจากสะดือ 3 นิ้ว
และห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังข้างละ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 71 ห่วยเฮี๊ยง (เหิงเสียน) EX-B. 71
จุดนี้อยู่เหนือกระดูกก้นกบขึ้นไปประมาณ 3 นิ้ว และห่าง
ออกไปทางด้านข้างๆละ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดเชิงกราน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 72 โหงวจั๋งยู้ (อู่จั้งซู) EX-B. 72
จุดนี้คือ จุดซิมยู้ หุ้ยยู้ กัวยู้ ปี่ยู้ เสี่ยงยู้ ในเส้นกระเพาะปัสสาวะ
รวม 10 จุด
รักษาอาการ โรคของแต่ละอวัยวะ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 73 ป่วยก่ำ (เป้ยเจียน) EX-B. 73
จุดนี้อยู่กึ่งกลางใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 7
แนวระดับเดียวกับปลายล่างสุดของกระดูกสะบัก
รักษาอาการ ไข้จับสั่น
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 74 เจี่ยหยี่กู่ (ซั่งจื้อจิ่ว) EX-B. 74
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 2 เรียงกัน 3 จุด
คือ ชิดเฉียดข้างกระดูกสันหลังซ้าย ขวา และกึ่งกลาง
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดข้อสันหลัง ปวดท้อง เหน็บชา
ปวดประจำเดือน ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 75 เหี่ยหยี่กู่ (เซี่ยจื้อจิ่ว) EX-B. 75
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 4 เรียงกัน 3 จุด
คือ ชิดเฉียดข้างกระดูกสันหลังซ้าย ขวา และกึ่งกลาง
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดข้อสันหลัง ปวดท้อง เหน็บชา
ปวดประจำเดือน ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 76 ซิงซี่ฮวย (ซินสื้อฮัว) EX-B. 76
จุดนี้อยู่ชิดด้านข้าง ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 2
และชิดด้านข้าง ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 3
รวม 4 จุด
รักษาอาการ ไอกรน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 77 เต๊กเจี๋ยง (จู๋จั้ง) EX-B. 77
จุดนี้อยู่กึ่งกลางใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 2
รักษาอาการ ดากออก ริดสีดวงทวาร ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 78 ลามั้ว (ลามา) EX-B. 78
จุดนี้อยู่ชิดขอบข้างกระดูกสะบักด้านนอก แนวเดียว
กับขอบรอยพับรักแร้ด้านหลัง
รักษาอาการ เจ็บคอ ไอ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 79 อุ่ยไห้ (อุ้ยไห่) EX-B. 79
จุดนี้อยู่ด้านหลังบนกระดูกซี่โครงซี่ที่ 12 ทั้ง 2 ข้าง
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังข้างละ 4 นิ้ว
รวม 2 จุด
รักษาอาการ โรคกระเพาะอาหาร ปวดท้อง
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 80 โกยเท้า (เจียนโถว) EX-B. 80
จุดนี้อยู่ด้านหลังไหล่ข้างจุดกื้อกุก ในเส้นลำไส้ใหญ่ ชิดปุ่ม
นูนปลายกระดูกไหปลาร้าด้านหัวไหล่
รักษาอาการ ปวดไหล่ ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )