จุดพิเศษบริเวณส่วนล่าง
The Extraodinary Points of lower extremities

 

        จุดที่ 1 คี่ตวง (ชี่ตวน) EX-LE. 1
จุดนี้อยู่ที่ปลายเล็บนิ้วเท้าทั้ง 10 นิ้ว รวม 10 จุด
รักษาโรค ปวดขาฉับพลัน
ไม่ต้องปัก ใช้ลนด้วยความร้อน

        จุดที่ 2 โป๊ยฮวง (ปาเฟิง) EX-LE. 2
จุดนี้อยู่ที่ง่ามนิ้วเท้าทั้ง 2 ข้าง รวม 8 จุด
รักษาอาการ ฝ่าเท้าปวดบวม
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว หรือสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 3 กะกึง (เจี่ยเกิน) EX-LE. 3
จุดนี้อยู่ที่มุมโคนเล็บหัวแม่เท้าทั้ง 2 มุม ข้างละ 2 จุด
รวมมี 4 จุด
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.1 - 0.2 นิ้ว

        จุดที่ 4 บ๋อจี้เปี๋ยวห่วยบุ๊ง (มู่จื่อเปี่ยวเหิงอุ๋น) EX-LE. 4
จุดนี้อยู่กลางข้อรอยพับแรกของนิ้วหัวแม่เท้าด้านฝ่าเท้า
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน นิ่ว ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.1 - 0.2 (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 5 บ๋อจี๋ลี่ห่วยบุ๊ง (มู่จื่อหลี่เหิงอุ๋น) EX-LE. 5
จุดนี้อยู่กลางข้อรอยพับแรกของนิ้วหัวแม่เท้าด้านอุ้งเท้า
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 6 บ๋อจี้จู๋ม้อ (มู่จื่อจวี้เหมา) EX-.LE. 6
จุดนี้อยู่เหนือจุดบ๋อจี้เปี๋ยวห่วยบุ๊ง ขึ้นมา 0.5 นิ้ว หรืออยู่ระหว่าง
กึ่งกลางรอยพับแรกกับรอยพับที่ 2 ของนิ้วหัวแม่เท้าด้านฝ่าเท้า
รักษาอาการ เป็นลมฉับพลัน ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 7 บ๋อจี้ห่วยลี่ซำม้อ (มู่จื่อเหิงหลี่ซันเหมา) EX-LE. 7
จุดนี้อยู่ที่กลางข้อนิ้วหัวแม่เท้าตรงที่ติดกับฝ่าเท้า
รักษาอาการ เลือดกำเดาไหล คันในช่องคลอด
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 8 หลีไหล่เท้ง (หลี่เน่ยถิง) EX-LE. 8
จุดนี้อยู่กลางข้อพับนิ้วชี้เท้าตรงที่ติดกับฝ่าเท้าด้านอุ้งเท้า
รักษาอาการ ปวดนิ้วเท้า เด็กเป็นลมชัก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 9 ตกอิม (ตู๋อิน) EX-LE. 9
จุดนี้อยู่ที่ข้อรอยพับนิ้วชี้เท้า แต่อยู่ชิดมาทางนิ้วเท้ากลาง
ด้านอุ้งเท้า
รักษาอาการ ประจำเดือนไม่ปกติ คลอดบุตรยาก
ใช้ลนด้วยความร้อน ไม่ต้องปัก

        จุดที่ 10 เจ่ยเอ๋าอึ๋งจู (เฉียนโห้วอิ่นจู) EX-LE. 10
จุดนี้อยู่ที่ด้านหน้า และหลังจุดอย๋งจั๊ว KI. 1 ในเส้นไต ห่าง
จากจุดอย๋งจั๊ว 0.5 นิ้ว เท้าละ 2 จุด
รักษาอาการ เป็นฝีที่หน้าขา
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 11 จกซิม (จู๋ซิน) EX-LE. 11
จุดนี้อยู่ใจกลางอุ้งเท้า
รักษาอาการ สตรีตกเลือด เด็กเป็นไข้ตัวร้อน และชัก
ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 12 ซิกมิ้ง (สือเหมียน) EX-LE. 12
จุดนี้อยู่กึ่งกลางส้นเท้า
รักษาอาการ ปวดอุ้งเท้า นอนไม่หลับ
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 13 จกเต่ยหยี่จี๋เจี่ย (จู๋ตี้เอ้อจื่อซั่ง) EX-LE. 13
จุดนี้อยู่เหนือข้อนิ้วชี้เท้าข้อที่ติดกับฝ่าเท้าขึ้นมาทางฝ่าเท้า 1 นิ้ว
รักษาอาการ โรคที่เกี่ยวกับความชื้นในร่างกาย
ไม่ต้องปักให้ลนด้วยความร้อน

        จุดที่ 14 จกเสียวจี๋เจียม (จู๋เสี่ยวจื่อเจียน) EX-LE. 14
จุดนี้อยู่ปลายนิ้วก้อยเท้า
รักษาอาการ คลอดบุตรยาก ช่วยเร่งการคลอด
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 15 ทงลี้ (ทุงหลี่) EX-LE. 15
จุดนี้อยู่ที่ฝ่าเท้าเหนือนิ้วก้อยเท้า จากข้อขึ้นมา 2 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีตกเลือด ประจำเดือนมากผิดปกติ
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 16 ตั่วจี๋กะเหีย (ต้าจื่อเจี่ยเซี่ย) EX-LE. 16
จุดนี้อยู่ข้างโคนเล็บนิ้วหัวแม่เท้าด้านในลงมาทางด้านข้าง
รักษาอาการ วิกลจริตคลุ้มคลั่ง
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 17 อิมเอี๊ยง (อินหยาง) EX-LE. 17
จุดนี้อยู่เหนือมุมโคนเล็บหัวแม่เท้าทั้ง 2 มุมขึ้นมา 0.5 นิ้ว
หัวแม่เท้าละ 2 จุด รวมมี 4 จุด
รักษาอาการ สตรีตกขาว
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 18 หั่วท้อ (หัวถวอ) EX-LE. 18
จุดนี้อยู่ที่ขอบเล็บนิ้วหัวแม่เท้าด้านในใกล้มุมโคนเล็บ
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน สตรีมดลูกอักเสบ
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 19 อิมต๊ก (อินตู๋) EX-LE. 19
จุดนี้อยู่ที่ง่ามนิ้วก้อยเท้า แต่ชิดมาทางข้อนิ้วก้อย
รักษาอาการ ฝ่าเท้าบวม ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึก 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 20 เหยี่ยงเอ๋า (หยันโห้ว) EX-LE. 20
จุดนี้อยู่ด้านล่างตาตุ่มใน ตรงรอยบุ๋มที่ขอบด้านล่างของ
กระดูกฝ่าเท้า ใกล้กับจุดเหยี่ยงกก KI. 2 ในเส้นไต แต่ห่าง
จากจุดเหยี่ยงกกออกมาทางปลายนิ้วเท้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ เท้าบวม ปวดท้อง อาเจียน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 21 ไหล่ค่วยเจ๊ย (เน่ยหั้วเฉียน) EX-LE. 21
จุดนี้อยู่หน้าปลายตาตุ่มขาด้านใน
รักษาอาการ รับประทานอาหารไม่ได้
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 22 เอี่ยตี๊ (อิ๋งฉือ) EX-LE. 22
จุดนี้อยู่กึงกลางปลายตาตุ่มด้านใน
รักษาอาการ สตรีตกขาว และแดง
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 23 ไหล่ไท่ชง (เน่ยไท่ชุง) EX-LE. 23
จุดนี้อยู่เหนือกึ่งกลางข้อนิ้วหัวแม่เท้าส่วนที่ติดกับฝ่าเท้า
ขึ้นไปทางฝ่าเท้า 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 24 ค่วยเหีย (หั้วเซี่ย) EX-LE. 24
จุดนี้อยู่ต่ำจากกึ่งกลางปลายกระดูกตาตุ่มด้านในลงมาตรงๆ
ประมาณ 2 นิ้ว ตรงเส้นหนังเท้าเปลี่ยนสี
รักษาอาการ ปวดบริเวณนิ้วหัวแม่เท้า และบวม
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว

        จุดที่ 25 ไหล่คุงลุ้ง (เน่ยคุนหลุน) EX-LE. 25
จุดนี้อยู่หลังปลายกระดูกตาตุ่มด้านใน ระดับเดียวกับ
จุดไหล่ค่วยเจ๊ย
รักษาอาการ ปวดข้อเท้า ปวดเส้นเอ็นขา แน่นหน้าอก
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 26 ไหล่ค่วยเจียม (เน่ยหั้วเจียน) EX-LE. 26
จุดนี้อยู่กึ่งกลางบนกระดูกตาตุ่มด้านใน
รักษาอาการ ปวดเส้นเอ็นขา ปวดฟัน ชาในลำคอ
เต้านมอักเสบเป็นฝี
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 27 งั่วค่วยเจียม (เว่ยหั้วเจียน) EX-LE. 27
จุดนี้อยู่กึ่งกลางบนกระดูกตาตุ่มด้านนอก
รักษาอาการ ปวดเมื่อยขาเพราะพิษไข้
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว หรือสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 28 ไหล่งั่วค่วยเจียม (เน่ยเว่ยหั้วเจียน) EX-LE. 28
จุดนี้ คือ จุดไหล่ค่วยเจียม และงั่วค่วยเจียม 2 จุดร่วมกัน
รักษาอาการ ปวดฟัน ชาในลำคอ
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 29 ตี่จ๋วงกึง (ฉือจ่วนจิน) EX-LE. 29
จุดนี้อยู่บนกระดูกขาด้านใน เหนือจุดไหล่ค่วยเจียมขึ้นมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดตาตุ่ม ปวดเส้นเอ็นขา
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 30 เซี่ยวเอี่ยงยุ้ย (เส่าหยางอุ้ย) EX-LE. 30
จุดนี้อยู่หลังตาตุมด้านในเหนือจุดไท่โคย KI. 3 ในเส้นไตขึ้นไป 1 นิ้ว
แต่เฉียงไปอยู่บนเส้นร้อยหวายด้านใน
รักษาอาการ ขาไม่มีแรง ขาชา
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 31 งั่วค่วยเจ๊ยเกาแม๊ะ (เว่ยหั้วเฉียนเจียวม่อ) EX-LE. 31
จุดนี้อยู่ด้านหน้าตาตุ่มขาด้านนอกที่ฝ่าเท้า ห่างจากกระดูกตาตุ่ม
ออกมาทางปลายเท้าประมาณ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดฟัน ขาบวม
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 32 หนึงฉัก (หนวี่ซี) EX-LE. 32
จุดนี้อยู่ที่ส้นด้านหลัง กลางปลายสุดของเอ็นร้อยหวาย
ส่วนที่ติดกับกระดูกส้นเท้า
รักษาอาการ ฟันเป็นรำมะนาด ปวดท้อง
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก (ให้ปักเสริมที่จุดอุ๋ยตงด้วย)

        จุดที่ 33 จกจ้ง (จู๋จุ่ง) EX-LE. 33
จุดนี้อยู่ที่ส้นด้านหลังต่ำกว่าจุดหนึงฉักลงไปประมาณ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ท้องร่วงเป็นตะคิว ดีซ่าน ปวดเอว
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก และให้ลนที่จุดอย๋งจั๊วด้วย

        จุดที่ 34 จั่วแชจก (เฉวียนเซิงจู๋) EX-LE. 34
จุดนี้มี 2 แห่งด้วยกัน คือ จุดที่ 1 อยู่ที่เส้นเอ็นร้อยหวายเหนือ
จุดหนึงฉักขึ้นไปประมาณ 0.5 นิ้ว จุดที่ 2 อยู่บนข้อนิ้วชี้เท้าข้อ
ที่ 2 ด้านฝ่าเท้า
รักษาอาการ สตรีคลอดบุตรยาก อาเจียน เรอเปรี้ยว
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว

        จุดที่ 35 เอ่ยตั่ว (เสไต้) EX-LE. 35
จุดนี้อยู่ที่กึ่งกลางข้อเท้าด้านหน้า ตรงร้อยข้อพับตำแหน่ง
เดียวกับจุดโก๋ยโคย ST. 41 ในเส้นกระเพาะอาหาร
รักษาอาการ เด็กเป็นไข้ชัก เท้าบวม
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 36 จกไท่อิม (จู๋ไท่อิน) ไท่เอี๊ยง (ไท่หยาง) EX-LE. 36
จุดนี้อยู่ที่ชิดเอ็นร้อยหวายขาด้านใน และด้านนอก มาทางด้านข้อเท้า
เหนือกระดูกส้นเท้าขึ้นไปประมาณ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีคลอดบุตรยาก รกไม่ออก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 37 เหล่าอิม (โล่วอิน) EX-LE. 37
จุดนี้อยู่ที่ข้อเท้าขาด้านใน ต่ำจากปลายกระดูกตาตุ่มลงมา 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีตกขาว และแดง มือเท้าไม่มีแรง
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว

        จุดที่ 38 ไอ้ต่วงซั่ว (อวี้ต้วนฉั่น) EX-LE. 38
จุดนี้อยู่เหนือตาตุ่มด้านในขึ้นไป 1 นิ้ว จุดนี้มีเพียงขาขวาจุดเดียว
รักษาอาการ เป็นจุดทำหมันสตรี
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 39 งั่วค่วยเจี่ย (เว่ยหั้วซั่ง) EX-LE. 39
จุดนี้อยู่เหนือตาตุ่มด้านนอกขึ้นไป 3 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีต้องการเพศสัมพันธ์มากเกินไป ขาไม่มีแรง
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 40 เส่งเหมี่ย (เฉิงมิ่ง) EX-LE. 40
จุดนี้อยู่หลังตาตุ่มด้านในเหนือจุดไท่โคย KI. 3 ในเส้นไตขึ้นไป 3 นิ้ว
รักษาอาการ คลุ้มคลั่ง เท้า และขาบวม
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 41 เกางี้ (เจียวอี๋) EX-LE. 41
จุดนี้มีทั้งหมด 4 จุด คือ จุดอยู่เหนือตาตุ่มใน และตาตุ่มนอก
ขึ้นมาด้านละ 5 นิ้ว ด้านละจุด
รักษาอาการ สตรีตกขาว และแดง ประจำเดือนไม่ปกติ
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 42 หลูกึง (หลู่เกิน) EX-LE. 42
จุดนี้อยู่ข้างจุดอุ๋ยตง BL. 40 ในเส้นกระเพาะปัสสาวะ
ถัดมาทางขาด้านในประมาณ 0.3 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ในเรือนไฟ ปวดข้อพับเข่า
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 43 เจ่ยเส่งซัว (เฉียนเฉิงซัน) EX-LE. 43
จุดนี้อยู่ชิดเฉียดกระดูกหน้าแข้งด้านนอก แบ่งกึ่งกลาง
ระหว่างข้อเท้า กับหัวเข่า
รักษาอาการ เด็กเป็นไข้ชัก
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 44 หลั่งบ๋วยฮวก (หลันอุ่ยเสวีย) EX-LE. 44
จุดนี้อยู่เหนือจุดเจ่ยเส่งซัวขึ้นไป 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดลำไส้ ปวดท้อง
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 45 ต๋าหลั่งฮวก (ตั่นหนังเสวีย) EX-LE. 45
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเอี่ยงเหล่งจั๊ว GB. 34 ในเส้นถุงน้ำดี
ลงไปประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 46 เส่งกุก (เฉิงกู่) EX-LE. 46
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวเข่า เหนือจุดต๋าหลั่งฮวกขึ้นไปประมาณ 1.5 นิ้ว
อยู่ที่ซอกหัวปุ่มกระดูกเล็กติดกับกระดูกหน้าแข้ง
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดหัวเข่า
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว หรือสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 47 ชักงั้ง (ซีเอี่ยน) EX-LE. 47
จุดนี้อยู่ที่ร่องข้อเข่าด้านหน้า ข้างเส้นเอ็นด้านหน้าหัวเข่า
ทั้ง 2 ด้าน ด้านนอก และด้านใน เข่าทั้ง 2 ข้าง รวมมี 4 จุด
รักษาอาการ ปวดหัวเข่า ไข้หวัดใหญ่
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 48 เหาะเต้ง (เฮ่อติ่ง) EX-LE. 48
จุดนี้อยู่กึ่งกลางกระดูกสะบ้าหัวเข่า
รักษาอาการ อัมพาต ปวดหัวเข่า ขาไม่มีแรง
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 49 ไท่อิม (ไท่อิน) EX-LE. 49
จุดนี้อยู่ที่ขาด้านในแบ่งครึ่งระหว่างตาตุ่มใน กับข้อพับเข่า
รักษาอาการ ขาไม่มีแรง
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 50 ชักเจี่ยหน่อฮวก (ซีซั่งเอ้อเสวีย) EX-LE. 50
จุดนี้อยู่เหนือกระดูกสะบ้า ชิดกับกระดูกทั้งซ้าย และขวา
ของสะบ้า หัวเข่าทั้ง 2 ข้าง รวมมี 4 จุด
รักษาอาการ ปวดหัวเข่า
ปักลึกประมาณ 0.5 - 01 นิ้ว

        จุดที่ 51 ควงกุก (ควนกู่) EX-LE. 51
จุดนี้อยู่ที่ต้นขาด้านหน้า เหนือจุดชักเจี่ยหน่อฮวกขึ้นมา 2 นิ้ว
จุดอยู่ซ้าย และขวา มี 2 จุด รวมขา 2 ข้างมี 4 จุด
รักษาอาการ ปวดหน้าขา หน้าขาบวม ปวดเข่า เข่าบวม
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 52 ฉักกึง (ซีเกิน) EX-LE. 52
จุดนี้อยู่ข้างจุดชักงั้ง ทั้ง 2 จุด ห่างออกมาด้านละ 0.5 นิ้ว
เข่าทั้ง 2 ข้าง รวมมี 4 จุด
รักษาอาการ เข่าบวม ปวดเข่า งอเข่าไม่ได้ เข่าไม่มีแรง
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 53 กวงงี้ (กวนอี๋) EX-LE. 53
จุดนี้อยู่เหนือสะบ้าเข่าขึ้นมา 2 นิ้ว จุดอยู่เฉียดกระดูกต้นขา
ด้านนอก
รักษาอาการ สตรีปวดมดลูก ปวดท้องน้อย
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 54 ฉักพั้ง (ซีผัง) EX-LE. 54
จุดนี้อยู่ที่รอยพับทั้งด้านใน และด้านนอก เมื่อเวลานั่งยองๆ
จุดจะอยู่ที่ปลายของรอยพับทั้ง 2 รวมมี 4 จุด
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดขา
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 55 เหล่งเอ๋า (หลิงโห้ว) EX-LE. 55
จุดนี้อยู่ที่ขาด้านใน ต่ำจากรอยพับใต้เข่าลงไป 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเข่า และขา
ให้ลนด้วยความร้อนไม่ต้องปัก

        จุดที่ 56 เหล่งเอ๋าเหีย (หลิงโห้วเซี่ย) EX-LE. 56
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเหล่งเอ๋าลงไป 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดตะโพก และเข่า
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 57 ไต่ลุ้ง (ต้าหลุน) EX-LE. 57
จุดนี้อยู่ชิดเฉียดกระดูกต้นขาด้านใน แนวระดับเดียวกับ
จุดชักเจี่ยหน่อฮวก
รักษาอาการ ไข้ในเรือนไฟ ปวดหัวเข่า
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 58 จกเม้ง (จู๋หมิง) EX-LE. 58
จุดนี้อยู่เหนือจุดไต่ลุ้งขึ้นไป 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ในเรือนไฟ ปวดหัวเข่า
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 59 จกล้อ (จู๋หลวอ) EX-LE. 59
จุดนี้อยู่เหนือจุดไต่ลุ้งขึ้นไป 3 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ในเรือนไฟ ประจำเดือนไม่ปกติ ปวดเข่า และขา
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 60 เอ่าขี่มึ้ง (โห้วฉีเหมิน) EX-LE. 60
จุดนี้อยู่ที่ตะโพกเหนือจุดห่วงเถี่ยว GB. 30 ในเส้นถุงน้ำดี
ขึ้นไป 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดตะโพก สตรีคลอดบุตรยาก
ปักลึกประมาณ 1.5 - 3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 61 หนึ่งอิม (ลั่งอิน) EX-LE. 61
จุดนี้อยู่ที่ต้นขา ตรงกึ่งกลางตะโพก
รักษาอาการ ปวดตะโพก อาเจียนโลหิต
ปักลึกประมาณ 1.5 - 2.5 นิ้ว

        จุดที่ 62 เป๊ะถั่งออ (ไป่ฉุงอวอ) EX-LE. 62
จุดนี้อยู่เหนือหัวเข่าด้านในขึ้นไป 3 นิ้ว
รักษาอาการ ลมพิษ ร่างกายส่วนล่างเป็นฝี
ปักลึกประมาณ 2.5 นิ้ว

        จุดที่ 63 ซิงเกี๋ยง (ซินเจี้ยน) EX-LE. 63
จุดนี้อยู่ระดับเดียวกับจุดห่วงเถี่ยว GB. 30 ในเส้นถุงน้ำดี
ด้านข้างเอว หน้าจุดหนึ่งอิม
รักษาอาการ ปวดเมื่อยเอว และขา แก้ไข้ตัวร้อน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 64 จั๊กบุ๊ง (เจ๋อุ๋น) EX-LE. 64
จุดนี้อยู่ด้านข้างข้อพับนิ้วหัวแม่เท้าด้านใน ข้อที่ติดกับฝ่าเท้า
รักษาอาการ คลุ้มคลั่ง
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 65 กวงโถ่ว (กวนทู่) EX-LE. 65
จุดนี้อยู่ที่ต้นขาด้านหน้า เหนือจุดหกโถ่ว ST. 32 ในเส้น
กระเพาะอาหารขึ้นไป 2 นิ้ว หรือเหนือหัวเข่าขึ้นไป 8 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหน้าขา ปวดกระเพาะอาหาร ปวดท้อง
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )