การปักเข็มด้วยจุดพิเศษ

 

        การปักเข็มด้วยจุดพิเศษ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จุดพิสดาร
(จิงไอว้ฉีเสวีย) เส้นพิเศษทั้ง 8 เส้นนี้ นอกจากเส้น ตกแม๊ะ และเส้นหยิ่ม แมะ ที่มีจุดของตัวเอง ซึ่งได้รวมกับเส้นเก็งลก 12 เส้น รวมเป็น 14 เส้น ดังได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีอีก 6 เส้น ที่ไม่มีจุดเป็นของตัวเอง แต่ได้โยง อยู่กับ 12 เส้นเก็งลก ซึ่งใน 12 เส้นนี้ก็มีจุดที่สัมพันธ์กับ 8 เส้นพิเศษอยู่ 8 จุดด้วยกัน จึงได้ใช้ 8 จุดนี้เป็นจุดปักเข็มรักษาของ 8 เส้นพิเศษ หรือ 8 เส้นพิสดารดังนี้ คือ

        1. เส้นหยิ่มแม๊ะ (เหยินม่อ)
        ใช้จุด เหลียกขิ (เหลเชวีย) LU. 7
        (เส้นแขนด้านใน คือ เส้นปอด)
        2. เส้นตกแม๊ะ (ตูม่อ)
        ใช้จุด เอ่าโคย (โห้วซี) SI. 3
        (เส้นแขนด้านนอก คือ เส้นลำไส้เล็ก)
        3. เส้นชงแม๊ะ (ชุงม่อ)
        ใช้จุด กงซุง (กงซุน) SP. 4
        (เส้นขาด้านใน คือ เส้นม้าม)
        4. เส้นตั้วแม๊ะ (ไต้ม่อ)
        ใช้จุด จกหนิ่มขิบ (จู๋หลินฉี้) GB. 41
        (เส้นขาด้านนอก คือ เส้นถุงน้ำดี)
        5. เส้นเอี่ยงเขี่ยวแม๊ะ (หยางเชียวม่อ)
        ใช้จุด ซิงแม๊ะ (เซินม่อ) BL. 62
        (เส้นขาด้านนอก คือ เส้นกระเพาะปัสสาวะ)
        6. เส้นอิมเขี่ยวแม๊ะ (อินเชียวม่อ)
        ใช้จุด เจี้ยไห้ (เจ้าไห่) KI. 6
        (เส้นขาด้านใน คือ เส้นไต)
        7. เส้นเอี่ยงหยุ่ยแม๊ะ (หยางอุ้ยม่อ)
        ใช้จุด งั่วกวง (เว่ยกวน) SJ. 5
        (เส้นแขนด้านนอก คือ เส้นสามส่วน)
        8. เส้นอิมหยุ่ยแม๊ะ (อินอุ้ยม่อ)
        ใช้จุด ไหล่กวง (เน่ยกวน) PC. 6
        (เส้นแขนด้านใน คือ เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ)
       

        เส้นพิเศษทั้ง 8 ซึ่งมีทั้ง เส้นอิม และเส้นเอี๊ยง อาการของโรค ภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นยอมหนักหรือเบาแตกต่างกันไป ดังนี้
        เส้นเอี่ยงเขี่ยวแม๊ะ เอี่ยงหยุ่ยแม๊ะ ตกแม๊ะ และตั้วแม๊ะ คือ เส้นเอี๊ยง โรคที่เกิดเป็นอาการของเอี๊ยง หมายถึง โรคยังอยู่ผิว หรืออยู่ตี้น โรคจะอยู่ตามหัวไหล่ หลัง เอว และขา คือ โรคจะเกิดขึ้นที่เส้นแขน และ เส้นขาด้านนอกทั้ง 6 เส้น ซึ่งได้แบ่งอาการของเส้นพิเศษ หรือพิสดารเอี๊ยง ทั้ง 4 เส้นไว้ดังนี้
        1. อาการของเส้นตกแม๊ะ คือ กระดูกสันหลัง ไขสันหลังแข็ง หลัง หรือเอวแข็งงอไม่ได้ หนักศีรษะ เป็นโรควิกลจริตในผู้ใหญ่ โรคลาชัก ลมบ้าหมูในเด็ก
        2. อาการของเส้นตั้วแม๊ะ คือ ปวดเอว ท้องอืด หญิงปวดประ จำเดือน มุตกิด มุตฆาต ประจำเดือนไม่ปกติ
        3. อาการของเส้นเอี่ยงเขี่ยวแม๊ะ คือ อาการจะอยู่ที่กล้ามเนื้อ ขาด้านนอก และด้านในข้างตาตุ่มขึ้นมา
        4. อาการของเส้นเอี่ยงหยุ่ยแม๊ะ คือ อาการกล้ามเนื้อชา คัน และปวดตามผิวหนัง ไข้ร้อน ไข้หนาว มีเหงื่อแต่กลังลม มีอาการชักมือกำ คลุ้มคลั่ง เสียงแหบแห้งพูดไม่ได้
        อาการดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ การรักษาด้วยวิธีปักเข็มจะต้อง หาจุดที่สัมพันธ์กับเส้นพิเศษ หรือพิสดารทั้ง 4 เส้นนี้ จึงจะสัมฤทธิ์ผล
        ส่วนเส้นอิมเขี่ยแม๊ะ อิมหยุ่ยแม๊ะ หยิ่มแม๊ะ และชงแม๊ะ ทั้ง 4 เส้นนี้ คือ เส้นอิม โรคที่เกิดขึ้นเป็นอาการของอิม อาการของโรคจะอยู่ ลึก อาการจะอยู่ที่หน้าอก ท้อง ข้อต่อกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และสีข้าง โรคจะขึ้นที่เส้นแขน และขาด้านในทั้ง 6 เส้น ซึ่งได้แบ่งอาการของเส้นพิเศษ หรือเส้นพิสดารอิมทั้ง 4 เส้นไว้ดังนี้
        1. อาการของเส้นหยิ่มแม๊ะ คือ อาการจะอยู่ที่ท้องน้อย และ หน้าช่องคลอด ไส้เลื่อนในชาย หญิงเป็นก้อนในลำไส้เล็ก มุตกิด
        2. อาการของเส้นชงแม๊ะ คือ อาการเกิดจากพลังที่ท้องน้อย ดันขึ้นสูงทำให้ปวดท้อง ท้องอืด แน่นหน้าอก
        3. อาการของเส้นอิมเขี่ยวแม๊ะ คือ อาการอยู่ที่ส่วนล่างของ กล้ามเนื้อขาด้านใน และด้านนอกข้างตาตุ่มขึ้นมา
        4. อาการของเส้นอิมหยุ่ยแม๊ะ คือ อาการเกิดที่หัวใจ กล้าม เนื้อชา เสียงแหบ คลุ้มคลั่ง คันตามตัว เป็นไข้กลัวลม มีเหงื่อออก
        อาการดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ การรักษาด้วยวิธีปักเข็มจะต้อง หาจุดที่สัมพันธ์กับเส้นพิเศษ หรือพิสดารทั้ง 4 เส้นนี้ จึงจะสัมฤทธิ์ผล


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )