เส้นที่ 10 เส้นแขนด้านนอก คือ เส้นสามส่วน

ฉิวเซี่ยวเอี๊ยงซำเจียวเก็ง (โส่วเส้าหยางซันเจียวจิง)
(The Sanjiao meridian of hand - Shao yang)
ธาตุไฟ + สีแดง

 

เส้นนี้วิ่งจากมือขึ้นไปถึงศีรษะมี 23 จุด
ยาม ไห (ไฮ่) เวลา 21.00 น. จนถึง 22.59 น.

        จุดที่ 1 กวงชง (กวนชุง) SJ. 1
จุดนี้อยู่เหนือโคนเล็บมือนิ้วนางด้านนอก 0.1 นิ้ว ด้าน
ติดกับนิ้วก้อย
รักษาอาการ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีไข้ รับประทานอาหารไม่ได้
ตามัว ปวดข้อศอก ยกแขนไม่ขึ้น
ปักลึกประมาณ 0.1 นิ้ว

        จุดที่ 2 เอ็กมึ้ง (เอย่เหมิน) SJ. 2
จุดนี้อยู่ที่บริเวณพังผืดง่ามนิ้วมือระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อย
รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียน หน้ามืดตาลาย หูหนวก
เจ็บคอ คออักเสบ บวมในลำคอ ปวดฟัน เยื่อตาอักเสบ
ไข้มาเลเรีย ฝ่ามือบวม
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 3 ตงสู้ (จุงจู่) SJ. 3
จุดนี้อยู่ที่ฝ่ามือเหนือจุดเอ็กมึ้งขึ้นมา 1 นิ้ว อยู่ระหว่าง
ซอกกระดูกฝ่ามือนิ้วนางกับนิ้วก้อย
รักษาอาการ เป็นไข้ตัวร้อน ปวดศีรษะ วิงเวียนนัยตา
ตามัว หูหนวก ไข้เรื้อรัง ลำคออักเสบ มือแขนเป็นอัมพาต
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 4 เอี่ยงตี๊ (หยางฉือ) SJ. 4
จุดนี้อยู่ที่รอยพับข้อมือด้านหลังมือ
รักษาอาการ เป็นไข้ร้อนๆหนาวๆ กระหายน้ำ ปากแห้ง
ปวดข้อมือ ข้อมืออักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 5 งั่วกวง (เว่ยกวน) SJ. 5
จุดนี้อยู่เหนือจุดเอี่ยงตี๊ขึ้นมา 2 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้หวัด ปวดศีรษะ คอเคล็ด เจ็บปวดชายโครง
และหน้าอก หูหนวก ปวดแขน และมือ แขนเป็นอัมพาต
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 6 จีเกา (จือโกว) SJ. 6
จุดนี้อยู่เหนือจุดงั่วกวงขึ้นมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ตัวร้อน วิงเวียนศีรษะ เจ็บชายโครง
และหน้าอก หูอื้อ เจ็บคอ แขนเป็นอัมพาต ท้องผูก
ปวดแขน และไหล่
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 7 ห่วยจง (ฮุ่ยจง) SJ. 7
จุดนี้อยู่ระดับเดียวกับจุดจีเกา แต่ห่างจากจุดจีเกา 1 นิ้ว
มาทางกระดูกแขนด้านนิ้วก้อย
รักษาอาการ หูหนวก ปวดแขน ปวดตามผิวหนัง ลมชัก
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่8 ซำเอี่ยงลก (ซันหยางเล่อ) SJ. 8
จุดนี้อยู่เหนือจุดจีเกาขึ้นมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ กล่องเสียงอักเสบ หูหนวก ปวดฟัน ปวดแขน
โรคเกี่ยวกับสมอง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 9 ซี่ต๊ก (ซื่อตู๋) SJ. 9
จุดนี้อยู่ต่ำจากข้อศอกลงมา 5 นิ้ว
รักษาอาการ หูหนวก ปวดฟัน ปวดแขน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 10 เทียงแจ้ (เทียนจิ่ง) SJ. 10
จุดนี้อยู่ตรงรอยบุ๋ม เหนือปลายแหลมของข้อศอก 1 นิ้ว
รักษาอาการ หวาดวิตก ตกใจง่าย ปวดชาแขน และก้านคอ
หูหนวก ตาเจ็บ คางบวม
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 11 เช็งแน๋เอียง (ชิงเหลิงเอวียน) SJ. 11
จุดนี้อยู่เหนือจุดเทียงแจ้ขึ้นไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ แขนชา ปวดชาหัวไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 12 เซียวลก (เซียวลว่อ) SJ. 12
จุดนี้อยู่ระหว่างกลางท้องแขนด้านหลัง ตรงกลาง
ระหว่างจุดเช็งแน๋เอียง กับจุดหยู่หวย
รักษาอาการ ปวดแขน ชา และปวดก้านคอ ปวดหัวไหล่
ปวดศีรษะ หลังแข็งตึง ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 13 หยู่หวย (เหนาฮุ่ย) SJ. 13
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดโกยเลี้ยวลงมา 3 นิ้ว บริเวณกล้ามเนื้อ
สามเหลี่ยมที่ต้นแขน
รักษาอาการ ปวดสะบัก ปวดแขนไหล่ ยกแขนไม่ได้
เป็นไข้ รักษาเกี่ยวกับโรคตา
ปักลึกประมาณ 0.5 - 0.1 นิ้ว

        จุดที่ 14 โกยเลี้ยว (เจียนเหลียว) SJ. 14
จุดนี้อยู่ที่ด้านหลังข้อหัวไหล่ เวลายกแขนขึ้นจุดนี้จะอยู่
ที่รอยบุ๋มด้านหลัง
รักษาอาการ ปวดแขน และหัวไหล่ แขนเป็นอัมพาต
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 15 เทียงเลี้ยว (เทียนเหลียว) SJ.15
จุดนี้อยู่บนกึ่งกลางไหล่ ระหว่างจุดไต่จุย กับปุ่มหัวไหล่
ด้านหลัง ห่างจากจุดโกยแจ้ไปทางด้านหลัง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเมื่อยไหล่ และบริเวณไหปลาร้า เป็นไข้
แน่นหน้าอก ก้านคอแข็ง คอเคล็ด หูหนวก หูอื้อ
ปักเฉียงปลายเข็มไปทางด้านหน้าเล็กน้อยลึก
ประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 16 เทียงอิ้ว (เทียนอิ่ว) SJ. 16
จุดนี้อยู่ใต้ใบหูถัดลงมาทางเส้นคอหลัง
รักษาอาการ หูหนวก หูอื้อ ตามัวมองไม่เห็น หน้าซีด
วิงเวียนศีรษะ ใบหน้าบวม
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 17 อื้อฮวง (อี้เฟิง) SJ. 17
จุดนี้อยู่ที่ด้านล่างหลังใบหู เวลาอ้าปากจะมีรอยบุ๋ม
รักษาอาการ หูหนวก หูอื้อ หูเป็นน้ำหนวก คางทูม
เป็นอัมพาตที่ใบหน้า ปากเบี้ยว ตาเหล่ อ้าปากไม่ได้
ปวดเหงือก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 18 จี้แมะ (จื้อม่อ) SJ. 18
จุดนี้อยู่ที่หลังใบหู โดยวัดจากจุดอื้อฮวงไปถึงจุดกั๊กซุง
ให้แบ่งเป็น 3 ส่วน จุดจี้แมะเหนือจุดอื้อฮวงขึ้นไป 1 ใน 3
รักษาอาการ หูอื้อ หูหนวก เป็นลมชัก อาเจียน เป็นบิด
จิตผวา อัมพาตที่ใบหน้า
ปักเฉียงเข้าหาใบหูลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 19 โหล่วเส็ก (หลูซี) SJ. 19
จุดนี้อยู่หลังใบหูเหนือจุดจี้แมะขึ้นไปประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ หูหนวก หูอื้อ หูชั้นกลางอักเสบ หูมีน้ำหนวก
ลมชัก ตกใจง่าย ตัวร้อน ปวดศีรษะ อาเจียน
ปักเฉียงลงล่างลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 20 กั๊กซุง (เจี่ยวซุน) SJ. 20
จุดนี้อยู่ส่วนบนหลังใบหูตรงขอบชายผม
รักษาอาการ ตาต้อ กระจกตาฝ้า หูอักเสบ ปวดฟัน
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 21 หยือมึ้ง (เอ่อเหมิน) SJ. 21
จุดนี้อยู่ด้านหน้าติ่งหู เหนือกระดูกกร้ามข้างจอนผม
เวลาอ้าปากจะมีรอยบุ๋ม
รักษาอาการ หูหนวก หูอื้อ หูเป็นน้ำหนวก หูอักเสบ
ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว เวลาปักให้อ้าปากด้วย
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 22 หยือหั่วเลี้ยว (เอ่อเหอเหลียว) SJ. 22
จุดนี้อยู่ด้านหน้าจุดหยือมึ้ง เฉียงขึ้นไปทางหางคิ้วเล็กน้อย
ที่บริเวณปลายจอนผม
รักษาอาการ ปวดศีรษะ หูอื้อ ตาเจ็บ ลมชัก ปากเบี้ยว
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 23 ซีเต๊กคง (ซือจู๋คง) SJ. 23
จุดนี้อยู่ที่หางคิ้วตรงขอบข้างกระบอกตา
รักษาอาการ ตามัว วิงเวียนศีรษะ ตาลาย ปวดศีรษะ
รักษาเกี่ยวกับโรคตา
ปักเฉียงลงไปด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

หมายเหตุ** ถ่ายที่จุดเทียงแจ้ บำรุงที่จุดตงสู้


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )