เส้นที่ 11 เส้นขาด้านนอก คือ เส้นถุงน้ำดี

จกเซี่ยวเอี้ยงต๋าเก็ง (จู๋เส้าหยางตั่นจิง)
(The gall bladder meridian of foot - Shao yang)
ธาตุไม้ + สีเขียว

 

เส้นนี้วิ่งจากศีรษะลงไปถึงปลายเท้ามี 44 จุด
ยาม จื้อ (จื่อ) เวลา 23.00 น. จนถึง 24.59 น.

        จุดที่ 1 ถ่งจื๋อเลี้ยว (ถงจื่อเหลียว) GB.1
จุดนี้อยู่ที่ใต้ขมับระดับเดียวกับหางตาพอดี ห่างจาก
หางตาไปทางใบหู 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ โรคเกี่ยวกับตา คันนัยน์ตา
ตาอักเสบ ใบหน้าเป็นอัมพาต
ปักเฉียงไปทางใบหูลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 2 เทียหวย (ทิงฮุ่ย) GB. 2
จุดนี้อยู่ใต้จอนผมลงมาชิดติ่งหู เวลาอ้าปากจะมีรอยบุ๋ม
รักษาอาการ หูหนวก หูอื้อ หูชั้นกลางอักเสบ ใบหน้าเป็น
อัมพาต ปวดกราม
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (เวลาปักให้อ้าปากจะมีรอยบุ๋ม)

        จุดที่ 3 เจี่ยกวง (ซั่งกวน) GB. 3
จุดนี้อยู่ใต้ขมับ จุดกึ่งกลางระหว่างหางตากับติ่งหู ตรง
ขอบบนของส่วนโค้งกระดูกโหนกแก้ม
รักษาอาการ ใบหน้าเป็นอัมพาต หูหนวก หูอื้อ วิงเวียนในตา
ปวดฟัน ลมชัก อ้าปากไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว (จุดนี้ห้ามปักลึกเกินกว่าที่กำหนด)

        จุดที่ 4 ฮ้ำเอี่ยม (ฮั่นเอี้ยน) GB. 4
จุดนี้อยู่ที่ข้างหน้าผากชิดตีนผมเหนือขมับ เมื่อขบเคี้ยวฟัน
จุดนี้จะเคลื่อนไหว
รักอาการ ใบหน้าเป็นอัมพาต หูอื้อ วิงเวียนศีรษะ ปวดก้านคอ
เยื่อจมูกอักเสบ ปวดศีรษะข้างเดียว น้ำมูกมาก ประสาทหลอน
ปักตรง หรือเฉียงตามริมผมลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 5 ฮุ้ยโล้ว (เสวียนหลู) GB. 5
จุดนี้อยู่ที่ตีนผมข้างหน้าผากต่ำจากจุดฮ้ำเอี่ยม ลงมา
1 ใน 3 ของจุดฮ่ำเอี่ยมกับจุดเค็กปิ่ง
รักษาอาการ ปวดศีรษะถึงตา ไข้ตัวร้อน ปวดฟัน จิตวิตก
ปักตรง หรือเฉียงไปตามริมผมลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 6 ฮุ้ยลี้ (เสวียนหลี) GB. 6
จุดนี้อยู่ที่ตีนผมข้างหน้าผากต่ำจากจุดฮุ้ยโล้ว ลงมา
2 ใน 3 ของจุดฮ่ำเอี่ยมกับจุดเค็กปิ่ง
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดเบ้าตา ไข้ตัวร้อน ใจสั่น
ปวดฟัน
ปักตรง หรือเฉียงไปตามริมผมลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 7 เค็กปิ่ง (ชวีปิ้น) GB. 7
จุดนี้อยู่เหนือใบหูประมาณ 1 นิ้ว แนวระดับเดียวกับ
จุดหยือมึ้งตรงติ่งหู
รักษาอาการ ปวดบวมแก้ม และขากรรไกรบน อ้าปากไม่ได้
ปวดศีรษะ ริดสีดวงตา คอเคล็ดยอก
ปักตรง หรือเฉียงไปตามแนวริมผมลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 8 จุกกก (ซว่อกู่) GB. 8
จุดนี้อยู่เหนือยอดใบหู วัดจากริมชายผมขึ้นไป 1.5 นิ้ว
แนวระดับเดียวกับจุดกั๊กซุง
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดศีรษะข้างเดียว แพ้พิษสุรา
โรคกระเพาะอาหาร อาเจียน หน้ามืด วิงเวียน
ปักเฉียงไปทางด้านหน้า หรือหลังลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 9 เทียงชง (เทียนชุง) GB. 9
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดจุกกกไปทางด้านหลัง 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ เหงือกบวม ปวดศีรษะ วิตก ลมชัก
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 10 ผู่แป๊ะ (ฝู่ไป๋) GB. 10
จุดนี้อยู่หลังใบหูห่างจากจุดเทียงชง 1 นิ้ว เข้าไปจากแนว
ชายผมประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ไอมีเสมหะมาก ชาในลำคอ หูหนวก หูอื้อ
ปวดฟัน ก้านคอแข็ง หอบ แน่นหน้าอก ทอลซิลอักเสบ
ปักเฉียงไปทางด้านหลังตามแนวชายผมลึกประมาณ
0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 11 เถ่าเขี่ยวอิม (โถวเชี่ยวอิน) GB. 11
จุดนี้อยู่ที่หลังใบหู ใต้กระดูกหนุนหมอนใกล้ตีนผม กึ่ง
กลางระหว่างจุดผู่แป๊ะกับจุดอ่วงกุก
รักษาอาการ ตาเจ็บ ปวดศีรษะ และก้านคอ หูอื้อ เป็นไข้
ไอ ชาในลำคอ ลิ้นแข็ง
ปักเฉียงไปหาใบหูลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 12 อ่วงกุก (อ๋วนกู่) GB.12
จุดนี้อยู่ใต้ปุ่มกระดูกหลังกกหูเข้าไปทางตีนผม 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ลมวิ่งบนศีรษะเหมือนเข็มแทง หูอื้อ ปวดฟัน
ปวดกราม ใบหน้าเป็นอัมพาต
ปักเฉียงไปทางใบหูเล็กน้อยลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 13 ปึ๋งซิ้ง (เปิ่นเสิน) GB. 13
จุดนี้อยู่เหนือหน้าผากด้านข้างเข้าไปในชายผม 0.5 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เหนือจุดเอี่ยงแป๊ะ 2 นิ้ว
รักษาอาการ โรคประสาทอ่อน เวียนนัยน์ตา อาเจียน
ก้านคอเคล็ด ลมชัก
ปักเฉียงไปทางด้านหลังศีรษะลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 14 เอี่ยงแป๊ะ (หยางไป๋) GB. 14
อยู่เหนือกึ่งกลางคิ้วขึ้นไป 1 นิ้ว ห่างจากจุดปึ๋งซิ้ง 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ตามัว มึนงง ใบหน้าเป็นอัมพาต
ตาเป็นต้อหิน ตาบอดไก่ ปวดหน้าผาก
ปักเฉียงขึ้นไปทางศีรษะ หรือเฉียงลงมาทางคิ้ว
ลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 15 เถ่าหนิ่มขิบ (โถวหลินฉี้) GB. 15
จุดนี้อยู่เหนือหน้าผากลึกเลยเข้าไปทางชายผม 0.5 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
รักษาอาการ คัดจมูก โรคเกี่ยวกับตา โรคลมชัก เป็นไข้
ปักเฉียงไปทางกลางศีรษะลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 16 หมักเท็ง (มู่ชวง) GB. 16
จุดนี้อยู่ถัดจากจุดเถ่าหนิ่มขิบไปทางด้านหลัง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดตา ตามัว สายตาสั้น
ใบหน้าบวม
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 17 เจี้ยเอี๊ย (เจิ้งอิ๋ง) GB. 17
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดหมักเท็งไปทางด้านหลัง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาลาย ปวดฟัน
คางแข็ง
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 18 เส่งเล้ง (เฉิงหลิง) GB.18
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเจี้ยเอี๊ย 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ คัดจมูก เลือดกำเดา
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 19 เหนาคง (เหน่าคง) GB.19
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดฮวงตี๊ขึ้นไป 1.5
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ไข้ตัวร้อน ผอมแห้ง คอเคล็ด
เลือดกำเดาไหล หูอื้อ ตกใจง่าย เพ้อคลั่ง เจ็บจมูก
ปักเฉียงขึ้นข้างบนศีรษะลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 20 ฮวงตี๊ (เฟิงฉือ) GB. 20
จุดนี้อยู่ที่ตีนผมด้านหลังตรงท้ายทอย
รักษาอาการ ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ
หน้ามืด ตาลาย เป็นไข้ตัวร้อน เป็นหวัด ตาเหลือง ปวดตา
หูอื้อ ปวดหลัง ปวดก้านคอ คอเคล็ด
ปักเฉียงลงเล็กน้อยให้ปลายเข็มพุ่งไปทางขากรรไกรล่าง
ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว
(ห้ามปักเฉียงขึ้นเป็นอันขาด)

        จุดที่ 21 โกยแจ้ (เจียนจิ่ง) GB. 21
จุดนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างจุดไต่จุย กับปุ่มกระดูดหัวไหล่
ต่อกับไหปลาร้า
รักษาอาการ คอเคล็ด คอแข็ง ปวดก้านคอ ยกแขนไม่ได้
ปวดไหล่ ปวดหลัง สตรีคลอดบุตรยาก เป็นลมหมดสติ
ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ เต้านมอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามปักลึก)

        จุดที่ 22 เอียงเอ๊ก (เอวียนเอย่) GB. 22
จุดนี้อยู่ใต้รอยพับรักแร้ลงมา 3 นิ้ว ระหว่างซี่โครงซี่ที่ 4
รักษาอาการ แน่นหน้าอก แขนไหล่ยกไม่ขึ้น ปวดชายโครง
ต่อมน้ำเหลืองรักแร้อักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 23 เตียกกึง (เจ๋อจิน) GB. 23
จุดนี้อยู่หน้าจุดเอียงเอ๊กมาทางหัวนม 1 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นหน้าอก โรคหอบ หืด อาเจียน ท้องอืด
เรอเปรี้ยว น้ำลายไหล นอนไม่หลับ
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 24 หยิกง้วย (ยื่อเอวี้ย) GB. 24
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดขี่มึ้ง 1.5 นิ้ว ในช่องว่างระหว่างกระดูก
ซี่โครงซี่ที่ 7 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 4 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดกระเพาะอาหาร เรอเปรี้ยว ตับ และถุงน้ำดี
อักเสบ ดีซ่าน หายใจไม่ทั่วท้อง ไอกรน
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 25 เกียมึ้ง (จิงเหมิน) GB. 25
จุดนี้อยู่ที่ขอบล่างของซี่โครงซี่ที่ 12 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์
กลางด้านหลัง 4 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นท้อง ท้องอืด ปวดท้องน้อย ปวดเอว
ไตอักเสบ ปวดชายโครง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 26 ตั้วแม๊ะ (ไต้ม่อ) GB. 26
จุดนี้อยู่แนวระดับเดียวกับสะดือ ห่างออกไปทางด้าน
สีข้างประมาณ 6 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดหลัง ขาชา ปวดท้องน้อย
ประจำเดือนไม่ปกติ เยื่อบุมดลูกอักเสบ กระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 27 โหงวคู (อู่ซู) GB. 27
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดตั้วแม๊ะ 3 นิ้ว เฉียงมาด้านหน้าเล็กน้อย
หรืออยู่ระดับเดียวกับจุดกวงง้วงซึ่งต่ำจากสะดือลงมา 3 นิ้ว
มาทางด้านข้างตรงหนามกระดูกเชิงกรานด้านหน้า
รักษาอาการ ลำไส้เล็กอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ปวดท้องน้อย ปวดเอว และหลัง มดลูกอักเสบ ประจำเดือน
ไม่ปกติ มุตกิด
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 28 ยุ่ยเต๋า (อุ้ยเต้า) GB. 28
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดโหงวคู 0.5 นิ้ว เฉียงมาทางด้านหน้า
เล็กน้อยลงมาตามแนวขอบกระดูกเชิงกราน
รักษาอาการ ปวดท้องน้อย มดลูกอักเสบ ท้องผูกเรื้อรัง
ประจำเดือนไม่ปกติ มุตกิด บวมตามตัว อาเจียน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 29 กือเลี้ยว (จวีเหลียว) GB. 29
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดยุ่ยเต๋าลงมาประมาณ 2 นิ้ว ระดับ
เดียวกันกับจุดชงเหมิน ซึ่งเป็นระดับเดียวกับแนวเหนือ
กระดูกหัวเหน่า และเฉียงออกไปทางหัวกระดูกต้นขา
ด้านตะโพก
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดน่อง ข้อตะโพกอักเสบ อัมพาต
ปักลึกประมาณ 1 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 30 ห่วงเถี่ยว (หวนเที่ยว) GB. 30
จุดนี้อยู่ที่ซอกข้อต่อของหัวกระดูดต้นขาด้านหลัง
รักษาอาการ อัมพาตที่ขา ปวดตะโพก ปวดขา ปวดเอว
ปวดหัวเข่า แก้ลมพิษ
ปักลึกประมาณ 2 - 3 นิ้ว

        จุดที่ 31 ฮวงฉี (เฟิงซื่อ) GB. 31
จุดนี้อยู่ที่ต้นขาด้านข้าง เมื่อนอนหงาย เหยียดแขน
ตรงให้ฝ่ามือแนบชิดกับต้นขาด้านข้าง จุดนี้จะอยู่
ปลายนิ้วกลาง
รักษาอาการ อัมพาตที่ขา เหน็บชา ปวดเอว ขาไม่มีแรง
เป็นลมพิษ
ปักลึกประมาณ 1.5 - 2.5 นิ้ว

        จุดที่ 32 ตงต๊ก (จุงตู๋) GB. 32
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดฮวงฉีลงไป 2 นิ้ว
รักษาอาการ ขาเป็นอัมพาต ปวดขา หัวเข่าชา
ปักลึกประมาณ 1.5 - 2.5 นิ้ว

        จุดที่ 33 ฉักเอี่ยงกวง (ซีหยางกวน) GB. 33
จุดนี้อยู่ที่หัวเข่าด้านนอกเหนือรอยพับเข่า เหนือจุด
เอี่ยงเหล่งจั๊วขึ้นมา 3 นิ้ว เหนือหัวกระดูกต้นขาด้านนอก
ต่ำจากรอยบุ๋มไปทางด้านหลัง
รักษาอาการ ปวดเข่า งอเข่าไม่ได้
ปักลึก 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 34 เอี่ยงเหล่งจั๊ว (หยางหลิงเฉวียน) GB. 34
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดฉักเอี่ยงกวงลงไป 3 นิ้ว ตรงร่องระหว่าง
หัวกระดูกหน้าแข้ง กับหัวกระดูกน่อง
รักษาอาการ อัมพาตครึ่งซีก เข่า และขาชา ขาไม่มีแรง
ปวดเอว ปวดขา ขาเป็นอัมพาต เป็นไข้ วิงเวียนศีรษะ
หน้ามืด โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี ดีซ่าน
ปักลึกประมาณ 1.5 - 2.5 นิ้ว

        จุดที่ 35 เอี่ยงเกา (หยางเจียว) GB.35
จุดนี้อยู่เหนือตาตุ่มนอกขึ้นมา 7 นิ้ว ด้านหลัง
ขอบกระดูกน่อง
รักษาอาการ แน่นหน้าอก ใบหน้าบวม ชาในลำคอ
ปวดหัวเข่า อัมพาตที่ขา ปวดประสาทขา โรคหืด
ปักลึกประมาณ 1 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 36 งั่วคิว (ไอว้ชิว) GB. 36
จุดนี้อยู่ระดับเดียวกับจุดเอี่ยงเกา แต่ถัดมาทางด้าน
กระหน้าแข้ง 1 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นหน้าอก ปวดก้านคอ น่องเป็นตะคิว
น่องเกร็ง ปวดขา ปวดประสาทขาด้านนอก
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 37 กวงเม้ง (กวงหมิง) GB. 37
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดงั่วคิว 2 นิ้ว
รักษาอาการ เกี่ยวกับโรคตา เป็นไข้ ตัวร้อน เหน็บชา
ปวดขา ปวดเข่า ขาเป็นอัมพาต
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 38 เอี่ยงหู (หยางฝู่) GB. 38
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดกวงเม้งลงไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดข้อเข่า ปวดเอว เหน็บชา ปวดตามข้อ
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 39 ฮุ้ยเจ็ง (เสวียนจุง) GB. 39
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเอี่ยงหูลงไป 1 นิ้ว เหนือตาตุ่มขึ้นมา 3 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นท้อง ท้องอืด เบื่ออาหาร ไอ โรคปอด
ปวดก้านคอ คอเคล็ด ปวดเอว ปวดหัวเข่า ขาไม่มีแรง
ขาเป็นอัมพาต ข้อเท้าอักเสบ
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 40 คิวฮือ (ชิวซวี) GB. 40
จุดนี้อยู่ชิดใต้ตาตุ่มนอก
รักษาอาการ เจ็บแน่นหน้าอก ตาต้อ เป็นไข้ ปวด
บวมก้านคอ ปวดขา ปวดข้อเท้า ไข้เรื้อรัง เหน็บชา
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 41 จกหนิ่มขิบ (จู๋หลินฉี้) GB. 41
จุดนี้อยู่เหนือง่ามนิ้วนาง และนิ้วก้อยเท้าขึ้นมา
1.5 นิ้ว แต่ให้ชิดมาทางด้านนิ้วก้อย
รักษาอาการ แน่นหน้าอก หอบ วิงเวียนนัยน์ตา หูอื้อ
หูหนวก ปวดเท้า น้ำนมน้อย ประจำเดือนไม่ปกติ
เต้านมอักเสบ ปวดเสียวหัวใจ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 42 ตี่โหงวหวย (ตี่อู่ฮุ่ย) GB. 42
จุดนี้อยู่ถัดจากจุดจกหนิ่มขิบมาทางปลายเท้า 0.5 นิ้ว
แต่เฉียงให้ตรงกึ่งกลางง่ามนิ้วเท้านาง กับนิ้วเท้าก้อย
รักษาอาการ ปวดใต้รักแร้ อาเจียนเป็นโลหิต หูอื้อ
เต้านมอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 43 เหียบโคย (เสียซี) GB. 43
จุดนี้อยู่เหนือง่ามนิ้วนาง และนิ้วก้อยเท้าขึ้นมา 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นหน้าอก ตาเหลือง หูหนวก ปวดศีรษะ
ปวดซี่โครง เจ็บหน้าอก วิงเวียน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 44 จกเขี่ยวอิม (จู๋เชี่ยวอิน) GB. 44
จุดนี้อยู่เหนือมุมเล็บเท้านิ้วนาง ด้านติดกับนิ้วก้อยเท้า 0.1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดปีกไหล่ ไอ หืดหอบ นอนไม่หลับ
มือเท้าร้อน คอแห้ง ชาในลำคอ คออักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.1 - 0.2 นิ้ว

หมายเหตุ** ถ่ายที่จุดเอี่ยงหู บำรุงที่จุดเหียบโคย


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )