เส้นที่ 13 เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลัง คือ เส้นตกแม๊ะ

ตกแม๊ะ (ตูม่อ)
(The Du meridian of back midline - yang)

 

เส้นนี้เริ่มจากขอบช่องทวารด้านหลัง ขึ้นไปบนศีรษะ
แล้วลงมาที่ใบหน้าสุดที่ริมฝีปากบนมี 28 จุด

        จุดที่ 1 เฉี่ยงเคี้ยง (ฉังเฉียง) DU. 1
จุดนี้อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างปลายกระดูกก้นกบกับ
รูทวารหนัก
รักษาอาการ ริสีดวงทวารหนัก ดากโผล่ ท้องร่วง ปวดเอว
ปวดกระดูกสันหลัง ปัสสาวะขัด
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 2 เอียยู้ (เอียวซู) DU. 2
จุดนี้อยู่ตรงรอยต่อระหว่างกระดูกก้นกบกับ
กระดูกกระเบนเหน็บ
รักษาอาการ อสุจิเคลื่อน เสื่อมสมรรถนะทางเพศ มุตกิด
ประจำเดือนไม่ปกติ ลำไส้อักเสบ ท้องร่วง ปวดใต้เอว
ปวดกระดูกเอว เป็นไข้
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 3 เอียเอี่ยงกวง (เอียวหยางกวน) DU. 3
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 4
รักษาอาการ เสื่อมสมรรถนะทางเพศ อสุจิเคลื่อน ปวดเอว
ปวดเข่า และขา เส้นหลังตึง
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 4 เหมี่ยมึ้ง (มิ่งเหมิน) DU. 4
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 2
รักษาอาการ ปวดเอว เสื่อมสมรรถนะทางเพศ อสุจิเคลื่อน
มุตกิด ริดสีดวงทวาร ปวดท้อง หูอื้อ มือเท้าชา
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 5 ฮุ้ยคู (เสวียนซู) DU. 5
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 1
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดหลัง ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย
เป็นบิด ลำไส้อักเสบ ท้องร่วง
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 6 จิกตง (จี่จุง) DU. 6
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 11
รักษาอาการ โรคลมชัก ริดสีดวงทวาร ท้องอืด เด็ก
เป็นตาลขโมย ดากออก รับประทานอาหารไม่ได้
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 7 ตงคู (จุงซู) DU. 7
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 10
รักษาอาการ เป็นไข้ ปวดเอว ตัวเหลือง ท้องอืด อาเจียน
ปวดกระเพาะอาหาร เบื่ออาหาร สายตาพร่ามัว ลิ้นแข็ง
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 8 กึงสก (จินซวอ) DU. 8
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 9
รักษาอาการ ปวดหลัง ปวดกระเพาะอาหาร เป็นไข้
จิตวิตกกังวล โรคลมชัก ฮิสทีเรีย
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 9 จี้เอี้ยง (จื้อหยาง) DU. 9
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 7
ระดับเดียวกับมุมล่างของสะบัก
รักษาอาการ ปวดเอว ท้องเย็น รับประทานอาหารไม่ได้
แน่นหน้าอก ไอ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก และหลัง
ดีซ่าน ปวดกระเพาะอาหาร ปวดกระดูกสันหลัง
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 10 เหล่งไท้ (หลิงไถ) DU. 10
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 6
รักษาอาการ ไอเรื้อรัง หืด หอบ หลอดลมอักเสบ ปวดเอว
ปวดหลัง ปวดกระเพาะอาหาร นอนไม่หลับ
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 11 สิ่งเต๋า (เสินเต้า) DU. 11
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 5
รักษาอาหาร ปวดหัว ไข้ตัวร้อน โรคซึมเศร้า จิตวิตก ไอ
ความจำเสื่อม เด็กเป็นโรคลมชัก
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 12 ซิงเถียว (เซินจู้) DU. 12
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 3
รักษาอาการ ปวดหลัง เป็นไข้ โรคลมชัก ไอ หายใจลำบาก
ปวดหลัง
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 -1 นิ้ว

        จุดที่ 13 เถ่าเต๋า (เถาเต้า) DU. 13
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่ 1
รักษาอาการ เป็นไข้ หนักศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดหลัง
โรคลมชัก ผื่นคันตามตัว ไข้มาเลเรีย
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 14 ไต่จุย (ต้าจุย) DU. 14
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังส่วนคอข้อที่ 7
รักษาอาการ ไอ แน่นในปอด อาเจียนไข้มาเลเรีย หืด หอบ
โรคลมชัก โรคจิต ปวดก้านคอ ผื่นคัน
ปักเฉียงขึ้นบนเล็กน้อย หรือปักตรงลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 15 แอ๋มึ้ง (เอียเหมิน) DU. 15
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกส่วนคอข้อที่ 1 ตรงต้นคอเหนือ
ชายผมท้ายทอยขึ้นไป 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดก้านคอ ลิ้นกระด้างคางแข็ง วิงเวียนศีรษะ
เลือดกำเดาไหล เป็นไข้ร้อนๆหนาวๆ หูหนวก เป็นใบ้ โรคจิต
และประสาท
ปักเฉียงลงให้ปลายเข็มไปทางขากรรไกรล่าง โดยให้นั่ง
ในท่าก้มหน้าลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว (ไม่ควรปักลึกเกิน
กว่าที่กำหนดนี้ และห้ามปักเสยขึ้นเป็นอันขาด)

        จุดที่ 16 ฮวงฮู้ (เฟิงฝู่) DU. 16
จุดนี้อยู่เหนือจุดแอ๋มึ้งขึ้นไป 0.5 นิ้ว ตรงรอยบุ๋มใต้ปุ่ม
กระดูกเหนือท้ายทอย
รักษาอาการ ไข้หวัด ปวดศีรษะ วิงเวียนนัยน์ตา ปวดก้านคอ
เลือดกำเดาไหล ลิ้นแข็งพูดไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.5 - 0.8 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 17 เหนาโหว (เหน่าฮู่) DU. 17
จุดนี้อยู่เหนือจุดฮวงฮู้ขึ้นไป 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวด และเคล็ดก้านคอ ปวดศีรษะ วิงเวียน
โรคลมชัก อ้าปากไม่ได้ ลืมตาไม่ขึ้น
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.5 - 0.8 นิ้ว

        จุดที่ 18 เขี่ยงกัง (เฉียงเจียน) DU. 18
จุดนี้อยู่เหนือจุดเหนาโหวขึ้นไป 1.5 นิ้ว กึ่งกลางระหว่าง
จุดเป๊ะหวย กับจุดฮวงฮู้
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดก้านคอ ก้านคอแข็ง วิงเวียน
อาเจียน
ปักเฉียงไปทางข้างหน้าลึกประมาณ 0.5 - 0.8 นิ้ว

        จุดที่ 19 เอ่าเต้ง (โห้วติ่ง) DU. 19
จุดนี้อยู่เหนือจุดเขี่ยงกัง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียนหน้ามืด ปวดก้านคอ
ก้านคอแข็ง ตามัว
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 0.8 นิ้ว

        จุดที่ 20 เป๊ะหวย (ไป่ฮุ่ย) DU. 20
จุดนี้อยู่เหนือจุดเอ่าเต้งขึ้นไป 1.5 นิ้ว หรือห่างจาก
ชายผมด้านหน้าเหนือหน้าผากมาทางด้านหลัง 5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ หูหนวก คัดจมูก ริดสีดวงจมูก
เป็นไข้ ลิ้นกระด้างคางแข็ง อ้าปากไม่ขึ้น โรคลมชัก
โรคจิต เลือดออกในสมอง
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 21 เจ่ยเต้ง (เฉียนติ่ง) DU. 21
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเป๊ะหวยไปทางข้างหน้า 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดกระหม่อม ปวดศีรษะ หน้ามืด วิงเวียน
ตามัว หน้าบวมเหลือง โรคลมชักในเด็ก ปวดบวมก้านคอ
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 0.8 นิ้ว

        จุดที่ 22 ซิ่งหวย (สิ้นฮุ่ย) DU. 22
จุดนี้อยู่เหนือจุดเจ่ยเต้ง 1.5 นิ้ว หรือเหนือชายผม
ด้านหน้าขึ้นมา 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เลือดกำเดาไหล
โรคลมชักในเด็ก คัดจมูก
ปักเฉียงไปทางด้านหลัง 0.5 - 0.8 นิ้ว

        จุดที่ 23 เสี่ยงแช (ซั่งชิง) DU. 23
จุดนี้อยู่เหนือชายผมด้านหน้าขึ้นมา 1 นิ้ว หรือห่างจาก
จุดเป๊ะหวย 4 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ เยื่อจมูกอักเสบ คัดจมูก ปวดตา
เลือดกำเดาไหล
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 0.8 นิ้ว

        จุดที่ 24 สิ่งเท้ง (เสินถิง) DU. 24
จุดนี้อยู่กึ่งกลางเหนือชายผมหน้าผากเข้ามา 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดหน้าผาก หน้ามืด วิงเวียน
โพรงจมูกอักเสบ น้ำตาไหล กระวนกระวายใจ นอนไม่หลับ
โรคคลุ้มคลั่ง โรคลมชัก
ปักเฉียงไปทางด้านหลังลึกประมาณ 0.5 - 0.8 นิ้ว

        จุดที่ 25 สูเลี้ยว (สู้เหลียว) DU. 25
จุดนี้อยู่ที่ปลายจมูกพอดี
รักษาอาการ คัดจมูก เลือดกำเดาไหล โพรงจมูกอักเสบ
อาการช็อค
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 26 จุ๋ยเกา (สุ่ยโกว) DU. 26
จุดนี้อยู่ที่ร่องเหนือริมฝีปากบน อยู่ 1 ใน 3 จากใต้จมูก
ถึงริมฝีปากบน
รักษาอาการ โรคลมชัก อัมพาตใบหน้า เป็นลม ลิ้นกระด้าง
คางแข็ง อาการช็อก
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 27 ต่วยตวง (ตุ้ยตวน) DU. 27
จุดนี้อยู่ที่ขอบรอยหยักริมฝีปากบน
รักษาอาการ ปวดฟัน ลิ้นคอเป็นฝ้า ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
ปวดเหงือก มีกลิ่นปากเหม็น อาเจียน คลุ้มคลั่ง
ปักเฉียงขึ้นบนลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 28 หงึ่งเกา (อิ๋นเจียว) DU. 28
จุดนี้อยู่ระหว่างริมฝีปากบนกับเหงือกบน ตรงพั งผืด
รั้งริมฝีปากบน
รักษาอาการ ปวดริมฝีปาก หน้าเหลือง ใจสั่น ริดสีดวงจมูก
ปวดหน้าผาก เหงือกบวม ตาแดง ริดสีดวงทวาร
ปักเฉียงขึ้นลึกประมาณ 0.1 - 0.2 นิ้ว หรือสะกิดด้วย
เข็มสามเหลี่ยม หรือเข็มฉีดยาเพื่อให้เลือดออก (ห้ามลน
ด้วยความร้อน)

หมายเหตุ** เส้นตกแม๊ะ (ตูม่อ) เป็นเส้นบรรจบกันของเส้นเอี๊ยง (หยาง) ทั้งหมด


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )