เส้นที่ 14 เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า คือ เส้นหยิ่มแม๊ะ

หยิ่มแม๊ะ (เหยินม่อ)
(The Ren meridian of front midline - Yin)

 

เส้นนี้เริ่มจากขอบช่องทวารด้านหน้า
ขึ้นไปถึงริมฝีปากล่างมี 24 จุด

        จุดที่ 1 ห่วยอิม (ฮุ่ยอิน) RN. 1
จุดนี้อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างทวารหนักกับทวารเบา
รักษาอาการ โรคในช่องคลอด ขัดปัสสาวะ ปวดช่องคลอด
ท่อปัสสาวะอักเสบ ประจำเดือนไม่ปกติ ปวดมดลูก คลุ้มคลั่ง
ปวดอวัยวะเพศ ริดสีดวงทวาร
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 2 เค๊กกุก (ชวีกู่) RN. 2
จุดนี้อยู่ที่ขอบกระดูกหัวเหน่า ต่ำจากสะดือลงมา 5 นิ้ว
รักษาอาการ อสุจิเคลื่อน เสื่อมสมรรถนะทางเพศ มุตกิด
ประจำเดือนไม่ปกติ แน่นกระเพาะปัสสาวะ ปวดท้องน้อย
ปัสสาวะกะปริดกะปรอย ปวดประจำเดือน โรคเกี่ยวกับ
อาการอักเสบของอวัยวะภายเชิงกราน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 3 ตงเก๊ก (จุงจี๋) RN. 3
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 4 นิ้ว
รักษาอาการ ใต้สะดือเป็นดานแข้ง ปัสสาวะขัด สตรีตกเลือด
อสุจิเคลื่อน กามตายด้าน ประจำเดือนไม่ปกติ ปวดช่องคลอด
สตรีคลอดบุตรไม่ออก
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 4 กวงง้วง (กวนเอวี๋ยน) RN. 4
จุดนี้อยู่อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 3 นิ้ว
รักษาอาการ ผอมแห้งแรงน้อย ปวดท้องน้อย อสุจิเคลื่อน
ปัสสาวะกะปริดกะปรอย ประจำเดือนไม่ปกติ อสุจิเคลื่อน
กามตายด้าน ท้องร่วง ปัสสาวะไม่รุ้ตัว
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 5 เจียะมึ้ง (สือเหมิน) RN. 5
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 2 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นท้อง ขัดปัสสาวะ ปวดท้องน้อย ปวดไส้เลื่อน
อาเจียนเป็นโลหิต สตรีตกเลือด ริดสีดวงทวาร ปวดประจำเดือน
ประจำเดือนไม่ปกติ กามตายด้าน อสุจิเคลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 6 คี่ไห้ (ชี่ไห่) RN. 6
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ หัวใจสั่น นอนไม่หลับ ซูบผอม อาเจียน
ท้องอืด ปวดท้อง ปัสสาวะโดยไม่รู้ตัว ปวดประจำเดือน
จิตวิตกกังวล อสุจิเคลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 7 อิมเกา (อินเจียว) RN. 7
จุดนี้อยู่ต่ำจากสะดือลงมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้อง ปัสสาวะขัด ปวดไส้เลื่อน ปวดเอว
ปวดเข่า คันในช่องคลอด ปวดท้องหลังคลอด ลำไส้อักเสบ
ปวดสะดือ ท่อปัสสาวะอักเสบ ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 8 สิ่งข่วย (เสินเชวี่ย) RN. 8
จุดนี้อยู่กลางสะดือพอดี
รักษาอาการ ท้องร่วง ท้องอืด ปวดท้อง
จุดนี้ห้ามปัก ให้ใช้ขิงหั่นเป็นแว่น หรือจะใช้เกลือ หรือกระเทียม
แทนก็ได้ ว่างบนสะดือแล้วลนด้วยความร้อนนาน 10 - 15 นาที

        จุดที่ 9 จุ๋ยฮุง (สุ่ยเฟิน) RN. 9
จุดนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ ขัดปัสสาวะ ท้องบวมน้ำ จุกเสียด ท้องร่วง
ปวดท้อง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 10 เหี่ยอ้วง (เซี่ยอวั่น) RN. 10
จุดนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไป 2 นิ้ว
รักษาอาการ อาหารไม่ย่อย ปวดกระเพาะอาหาร จุกเสียด
ปวดแน่นที่สะดือ ลำไส้อักเสบ ท้องอืด ผอมแห้งแรงน้อย
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 11 เกี่ยงลี้ (เจี้ยนหลี่) RN. 11
จุดนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไป 3 นิ้ว
รักษาอาการ โรคกระเพาะอาหาร ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน
อาหารไม่ย่อย ท้องอืดบวม ปวดเสียวหัวใจ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 12 ตงอ้วง (จุงอวั่น) RN. 12
จุดนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไป 4 นิ้ว กึ่งกลางระหว่างสะดือกับลิ้นปี่
รักษาอาการ อาหารไม่ย่อย รับประทานอาหารไม่ได้ แน่นท้อง และ
หน้าอก ปวดกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารหย่อน ท้องอืด
อาเจียน ปวดม้าม และหัวใจ หน้าเหลือง หอบ ท้องร่วง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 13 เจี่ยอ้วง (ซั่งอวั่น) RN. 13
จุดนี้อยู่เหนือขึ้นไปสะดือ 5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหัวใจ มีลมในท้อง ท้องอืด สะอึก อาเจียน
ดีซ่าน กระเพาะอาหารอักเสบ โรคกระเพาะอาหาร
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 14 กือข่วย (จวี้เชวี่ย) RN. 14
จุดนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไป 6 นิ้ว หรืออยู่ต่ำจากลิ้นปี่ลงมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ หัวใจสั่น หัวใจเต้นแรง ปวดกระเพาะอาหาร
อาเจียน ไอ แน่นหน้าอก มีเสมหะมาก คลุ้มคลั่ง โรคดีซ่าน
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 15 คิวบ้วย (จิวเอว่ย) RN. 15
จุดนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไป 7 นิ้ว
รักษาอาการ ใจสั่น วิตก คลุ้มคลั่ง ปวดหัวใจ สะอึก อาเจียน
ปวดประเพาะอาหาร โรคลมชัก โรคจิต
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 16 ตงเท้ง (จุงถิง) RN. 16
จุดนี้อยู่เหนือลิ้นปี่ขึ้นไป 1.5 นิ้ว ระหว่างช่องกระดูก
ซี่โครงซี่ที่ 5
รักษาอาการ ไอ หืดหอบ อาเจียน แน่นหน้าอก สำลักนมในเด็ก
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 17 เจียงตง (ซันจุง) RN. 17
จุดนี้อยู่เหนือจุดตงเท้ง 1.6 นิ้ว อยู่กึ่งกลางระหว่าง
หัวนมทั้ง 2 ข้าง
รักษาอาการ หลอดลมอักเสบ ไอ หืดหอบ เจ็บแน่นหน้าอก
สะอึก อาหารไม่ย่อย เจ็บในปอด สตรีมีน้ำนมน้อย
ปักเฉียงชอนลง ขึ้น หรือชอนไปด้านข้าง ลึกประมาณ
0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 18 เหง็กตึ๊ง (อวี้ถัง) RN. 18
จุดนี้อยู่เหนือจุดเจียงตงขึ้นไป 1.6 นิ้ว อยู่ระหว่างช่องกระดูก
ซี่โครงซี่ที่ 3
รักษาอาการ ปวดแน่นหน้าอกถึงสะดือ หัวใจสั่น ไอ หืดหอบ
อาเจียน เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 19 จี๋เก็ง (จื่อกุง) RN. 19
จุดนี้อยู่เหนือจุดเหง็กตึ๊งขึ้นไป 1.6 นิ้ว ระหว่างช่องกระดูก
ซี่โครงซี่ที่ 2
รักษาอาการ หลอดลมอักเสบ ไอ หืดหอบ แน่นหน้าอก
วัณโรคปอด เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 20 หั่วไก่ (หั้วไก้) RN. 20
จุดนี้อยู่เหนือจุดจี๋เก็งขึ้นไป 1.6 นิ้ว หรือต่ำจากจุดส่วงกีลงมา
1 นิ้ว ระหว่างช่องกระดูกซี่โครงซี่ที่ 1
รักษาอาการ ไอ หืดหอบ ไอกรน แน่นหน้าอก หลอดลมอักเสบ
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 21 ส่วงกี (เสวียนจี) RN. 21
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเทียงตุ๊กลงมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นหน้าอก ไอ หืดหอบ ปวดบวมในลำคอ
ปักเฉียงลงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 22 เทียงตุ๊ก (เทียนถู) RN. 22
จุดนี้อยู่ตรงแอ่งรอยบุ๋มที่คอเหนือยอดกระดูกหน้าอก
ขึ้นไป 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ หลอดลมอักเสบ หืดหอบ เจ็บคอ สะอึก
ไอหวัด ไอกรน ไข้ ตัวร้อน
ปักตรงลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้วก่อน แล้วจึงหันปลายเข็ม
เฉียงชอนเข้าไปใต้กระดูกหน้าอกลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว
โดยให้คนไข้เงยหัวขึ้น

        จุดที่ 23 เนี่ยมจั๊ว (เหลียนเฉวียน) RN. 23
จุดนี้อยู่กึ่งกลางคอ ระหว่างปลายคางกับลูกกระเดือก
รักษาอาการ ไอ หืดหอบ ลิ้นบวม สิ้นแข็งพูดไม่ได้ เจ็บคอ
กล่องเสียงอักเสบ ปากเปื่อย
ปักเฉียงขึ้นไปทางโคนลิ้นลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 24 เซ่งเจี่ย (เฉิงเจียง) RN. 24
จุดนี้อยู่ตรงกลางเหนือปลายคาง ตรงรอยบุ๋มใต้ริมฝีปากล่าง
รักษาอาการ อัมพาตที่ใบหน้า ปากเบี้ยว เหงือกบวม
ปวดฟัน น้ำลายไหล
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

หมายเหตุ** เส้นหยิ่มแม๊ะ (เหยินม่อ) เป็นเส้นบรรจบกันของเส้นอิม (อิน) ทั้งหมด


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )