เส้นที่ 2 เส้นแขนด้านนอก คือ เส้นลำไส้ใหญ่

่ ฉิวเอี่ยงเม้งไต่ตึ่งเก็ง (โส่วหยางหมิงต้าฉังจิง)
(The large intestine meridian of hand - Yang ming)
ธาตุทอง + สีขาว

 

เส้นนี้วิ่งจากมือไปถึงศีรษะมี 20 จุด
ยาม เบ้า (เหม่า) เวลา 05.00 น. จนถึง 06.59 น.

        จุดที่ 1 เซียงเอี๊ยง (ซังหยาง) LI. 1
จุดนี้อยู่ที่ข้างเล็บนิ้วชี้ด้านนอก
รักษาอาการ ไอหอบ เป็นไข้ ตัวร้อนไม่มีเหงื่อ หูอื้อ
หูหนวก คอแห้ง ก้านคอบวม อักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.1 นิ้ว

        จุดที่ 2 หน่อกัง (เอ้อเจียน) LI. 2
จุดนี้อยู่ที่หัวกระดูกข้อนิ้วชี้ข้อที่ 1 เมื่อกำหมัดจะมีรอยบุ๋ม
รักษาอาการ ปวดฟัน ปากเบี้ยว ตาเหล่ คอแห้ง ชาใน
ลำคอ
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 3 ซากัง (ซันเจียน) LI. 3
จุดนี้อยู่ที่ขอบใต้หัวกระดูกฝ่ามือด้านนิ้วชี้ข้อแรก
เมื่อกำมือจะมีรอยย่น
รักษาอาการ คอแข็ง ชาในลำคอ ปวดฟันล่าง ปวดตา
ขอบตาบวม ปวดประสาทใบหน้า แน่นหน้าอก
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 4 หะกก (เหอกู่) LI. 4
จุดนี้อยู่ระหว่างกลางง่ามกระดูกนิ้วชี้ กับนิ้วหัวแม่มือ
รักษาอาการ ไข้หวัด ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดกราม
อัมพาตที่ใบหน้า ปวดประสาทใบหน้า ปากเบี้ยว
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 5 เอี่ยงโคย (หยางซี) LI. 5
จุดนี้อยู่ที่ข้อมือถัดจากจุดหะกกประมาณ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดแขน และหัวไหล่
หูอื้อ ปวดตา ตาแดง
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 6 เพียงและ (เพียนลี่) LI. 6
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเอี่ยงโคยขึ้นไปประมาณ 3 นิ้ว
รักษาอาการ เป็นไข้ หูอื้อ ปวดฟัน อัมพาตที่ใบหน้า
ปากเบี้ยว ตาเหล่ เลือดกำเดาไหล ปวดแขน
ปักลึกประมาณ 0.5 -1 นิ้ว

        จุดที่ 7 อุงหลิ่ว (อุนลิว) LI. 7
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเพียงและประมาณ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้หวัด ปวดศีรษะ หูอื้อ อาเจียนลม
ท้องอืด ปวดแขน อัมพาตที่ใบหน้า
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 8 เหี่ยเนี้ยม (เซี่ยเหลียน) LI. 8
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเจี่ยเนี้ยมลงมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ มึนชาศีรษะ ปวดท้องหน้าซีด เต้านมอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 9 เจี่ยเนี้ยม (ซั่งเหลียน) LI. 9
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดฉิวซำลี้ลงมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดขมับ เจ็บหน้าอก หืดหอบ ชาครึ่งตัว
ปวดไหล่และแขน มือเท้าชา จุกเสียด ปวดท้อง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 10 ฉิวซำลี่ (โส่วซันหลี่) LI. 10
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเค็กตี๊ลงมา 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปากเบี้ยว มือเท้ายกไม่ขึ้น มือสั่น ปวดฟัน
กรามบวม ท้องเสีย ท้องเป็นตะคิว
ปักลึกประมาณ 1 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 11 เค็กตี๊ (ชวีฉือ) LI. 11
จุดนี้อยู่ที่ข้อพับข้อศอกด้านนอก
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย เจ็บในหู
มือชา อัมพาต ปวดข้อศอก และแขน สติฟั่นเฟือน
ปักลึกประมาณ 0.5 -1.5 นิ้ว

        จุดที่ 12 อิ๋วเลี้ยว (โจ่วเหลียว) LI. 12
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเค็กตี๊เฉียงขึ้นไป 1 นิ้ว
เหนือข้อศอกไปประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวด ชาที่ข้อศอก ยกแขนไม่ขึ้น
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 13 โหงวลี้ (อู๋หลี่) LI. 13
จุดนี้อยู่เหนือจุดเค็กตี๊ตรงขึ้นไปประมาณ 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดข้อศอก และแขน ปอดบวม
วัณโรคต่อมน้ำเหลืองที่คอ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
ไอ อาเจียนเป็นโลหิต
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 14 ปี้ยู้ (ปี้เหน่า) LI. 14
จุดนี้อยู่เหนือจุดโหงวลี้ขึ้นไปประมาณ 4 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดแขน แขนไม่มีแรง ปวดเมื่อยต้นคอ
ปวดหัวไหล่
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 15 โกยง้อ (เจียนอวี๋) LI. 15
จุดนี้อยู่ที่หัวไหล่ ระหว่างข้อต่อแขนกับไหล่ เมื่อยก
แขนขึ้นจะมีรอยบุ๋ม 2 รอย จุดนี้จะอยู่รอยบุ๋มข้างหน้า
รักษาอาการ อัมพาตครึ่งตัว ปวดแขน ปวดไหล่
ปักตรงลึกประมาณ 1 - 1.5 ปักเฉียงลงตามลำแขน
ปักลึกได้ 1.5 - 2.5 นิ้ว

        จุดที่ 16 กื้อกุก (จวี้กู่) LI. 16
จุดนี้อยู่ตรงรอยบุ๋ม ระหว่างปลายสุดของกระดูก
ไหปลาร้า ส่วนที่ต่อกับกระดูกสะบักเหนือจุดโกยง้อ
รักษาอาการ ปวดปีกไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น อาเจียน
โลหิต
ปักลึก 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 17 เทียงเตี้ย (เทียนติ่ง) LI. 17
จุดนี้อยู่ที่ร่องกล้ามเนื้อคอเหนือกระดูกไหปลาร้า
ประมาณ 1 นิ้ว และห่างจากหัวกระดูกไหปลาร้า
ด้านกลางอกมาประมาณ 1 นิ้ว ห่างจากจุดหู่ตุ๊ก
ลงมาประมาณ 2 นิ้ว
รักษาอาการ คอบวมอักเสบ หลอดเสียงตึงแข็ง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 18 หู่ตุ๊ก (ฝูถู) LI. 18
จุดนี้อยู่เหนือจุดเทียงเตี้ยขึ้นไปประมาณ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ หืดหอบ เสียงแตก
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 19 ต๋าเลี้ยว (เหอเหลี่ยว) LI. 19
จุดนี้อยู่ข้างร่องริมฝีปาก ห่างจะจากร่องริมฝีปาก
ประมาณ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปากเบี้ยว ตาเหล่ อ้าปากไม่ขึ้น คัดจมูก
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 20 เหง่งเฮียง (อิ๋งเซียง) LI. 20
จุดนี้อยู่ข้างร่องจมูก
รักษาอาการ ใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว โพรงจมูกอักเสบ
คัดจมูก
ปักทะแยงเฉียงขึ้น ลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

หมายเหตุ** ถ่ายที่จุดหน่อกัง บำรุงที่จุดเคี๊ยกตี๊


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )