เส้นที่ 3 เส้นขาด้านนอก คือ เส้นกระเพาะอาหาร

จกเอี่ยงเม้งอุ่ยเก็ง (จู๋หยางหมิงอุ้ยจิง)
(The stomach meridian of foot - Yang ming)
ธาตุดิน + สีเหลือง

 

เส้นนี้วิ่งจากศีรษะลงไปปลายเท้ามี 45 จุด
ยาม ซิ้ง (เฉิน) เวลา 07.00 น. จนถึง 08.59 น.

        จุดที่ 1 เส่งขิบ (เฉิงฉี้) ST. 1
จุดนี้ตั้งอยู่ที่กลางขอบเบ้าตาด้านล่าง เมื่อมองตรง
อยู่ใต้ตาดำ
รักษาอาการ คันนัยตา ตามัว สายตาสั้น
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 2 ซี่แป๊ะ (ซื่อไป๋) ST. 2
จุดนี้อยู่ต่ำจากลูกตาดำ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ตามัว คันนัยตา เวียนนัยตา
ตาเหล่ น้ำตาไหล ปากเบี้ยว
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 3 กื้อเลี้ยว (จวี้เหลียว) ST. 3
จุดนี้ตั้งอยู่ใกล้ขอบปีกจมูก เมื่อลากตรงจากจุดซี่แปะ
ลงมาอยู่ตรงร่องแก้ม
รักษาอาการ ปวดบวมบริเวณหน้าผาก และแก้ม
เป็นหวัดคัดจมูก ตาต้อ
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 4 ตี่ชึง (ตี้ชัง) ST. 4
จุดนี้อยู่ตรงแนวเดียวกับมุมริมฝีปาก ห่างจาก
มุมริมฝีปาก 0.4 นิ้ว
รักษาอาการ ปากเบี้ยว ตาเหล่ ปากเป็นอัมพาตอ้าไม่ขึ้น
ปวดฟัน ปวดชาบริเวณใบหน้า ปวดบวมขากรรไกร
พูดไม่ชัด ตามัว
ปักทะแยงเฉียงขึ้นตามแนวร่องแก้ม หรือเฉียงไปหาจุด
เกียบกือ ปักลึกประมาณ 0.8 นิ้ว - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 5 ไต่เง๊ง (ต้าอิ๋ง) ST. 5
จุดนี้อยู่ตรงกระดูกขากรรไกรล่าง
รักษาอาการ ปวดบวมขากรรไกร ลิ้นกระด้างคางแข็ง
อัมพาตอ้าปากไม่ได้ ปากเบี้ยว หน้าบวม ปวดตา
หลับตาไม่ได้ ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 6 เกียบกือ (เจี๋ยเชอ) ST. 6
จุดนี้อยู่ตรงกราม เมื่อขบฟันกรามให้แน่นจะ
มีกล้ามเนื้อนูนขึ้น
รักษาอาการ ชักกระตุกจนกัดกราม ปากเบี้ยว ตาเหล่
พูดไม่ได้ ปวดฟัน กรามบวม คอแข็งเอี้ยวไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 7 เหี่ยกวง (เซี่ยกวน) ST. 7
จุดนี้อยู่ตรงหลังกระดูกโหนกแก้มหน้าหู เมื่อใช้นิ้ว
กดดูจะมีร่อง
รักษาอาการ ปากเบี้ยว ตาเหล่ หูอื้อ หูเป็นน้ำหนวก
คันในรูหู ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 8 เถ่ายุ้ย (โถวอุ้ย) ST. 8
จุดนี้อยู่ตรงหมุนหน้าผาก บริเวณตีนผม
รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ ปวดประสาทสมอง
ปวดตา ตามัว
ปักลึกประมาณ 0.3 หรือปักเฉียงลึกประมาณ 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 9 หยิ่งเง๊ง (เหยินอิ๋ง) ST. 9
จุดนี้อยู่ข้างลูกกระเดือก
รักษาอาการ อาเจียน แน่นหน้าอก หืดหอบ ปวดบวม
บริเวณก้านคอ อุจจาระร่วง
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 10 จุ๋ยตุ๊ก (สุ่ยถู) ST. 10
จุดนี้อยู่ตรงกลางระหว่างจุดหยิ่งเง็ง กับจุดคี่เสี่ย
รักษาอาการ ไอ เจ็บคอ บวมในลำคอ ปวดก้านคอ
ก้านคอแข็งเอี้ยวไม่ได้ ปวดบวมหัวไหล่
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 11 คื่เสี่ย (ชี่เซ่อ) ST. 11
จุดนี้อยู่ข้างหลอดลมเฉียดหัวกระดูกไหปลาร้า
รักษาอาการ หัวไหล่ปวดบวม ก้านคอแข็งเอี้ยวไม่ได้
คอเคล็ด ไอ รับประทานอาหารไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 12 คิพุ้ง (เชวียเผิน) ST. 12
จุดนี้อยู่เหนือกึ่งกลางของกระดูกไหปลา เฉียด
ขอบกระดูกไหปล้าร้า
รักษาอาการ ไอ หืดหอบ แน่นหน้าอก ปวดบริเวณไหปลาร้า
เป็นไข้ขึ้นสูง ชาในลำคอ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 13 คี่โหว (ชี่ฮู่) ST. 13
จุดนี้อยู่ใต้จุดกึ่งกลางของกระดูกไหปลาร้า ตรงกระดูก
ซี่โครงซี่ที่ 1
รักษาอาการ หืดหอบ ปวดหน้าอก และหลัง ไอ
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว (ห้ามปักลึกเกินไป) หากปัก
เฉียงให้ปักเฉียงขึ้นไม่เกิน 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 14 โข้วปั๊ง (คู่ฝัง) ST. 14
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดคี่โหวลงมาประมาณ 1 นิ้ว ใต้กระดูก
ซี่โครงซี่ที่ 1 แนวเดียวกับหัวนม
รักษาอาการ แน่นหน้าอกและลิ้นปี่ แน่นสีข้าง หายใจ
ไม่สะดวก ไอ จามมีมูกเลือด
ปักลึก 0.3 นิ้ว หรือแทงเฉียงเข้าหากลางลำตัวตามแนว
ร่องซี่โครงประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 15 อกอื่อ (อูอี้) ST. 15
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดโข้วปั๊งลงมาประมาณ 2 นิ้ว ใต้กระดูก
ซี่โครงซี่ที่ 2 แนวเดียวกับหัวนม
รักษาอาการ ไอ เสมหะมีเลือด เจ็บตามผิวหนัง ตัวบวม
หลอดลมอักเสบ หืดหอบ เจ็บแน่นหน้าอก และชายโครง
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว หรือแทงเฉียงเข้าหากลางลำตัว
ตามแนวร่องซี่โครงประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 16 เอ็งเท็ง (อิงชวง) ST. 16
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดอกอื่อลงมาประมาณ 2 นิ้ว ใต้กระดูก
ซี่โครงซี่ที่ 3 แนวเดียวกับหัวนม
รักษาอาการ แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก นอนไม่หลับ
เต้านมอักเสบ ไอ หืดหอบ เจ็บลิ้นปี่ จุกเสียด ท้องเดิน
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว หรือแทงเฉียงเข้าหากลางลำตัว
ตามแนวร่องซี่โครงประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 17 หยูตง (หยู่จุง) ST. 17
จุดนี้อยู่กลางหัวนม
(ห้ามปักเข็ม และห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 18 หยูกึง (หยู่เกิน) ST. 18
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดหยูตง (หัวนม) ประมาณ 2 นิ้ว
ตรงกระดูกซี่โครงซี่ที่ 5 แนวใต้ราวนม
รักษาอาการ เจ็บหน้าอก เต้านมอักเสบ น้ำนมน้อย
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว (ห้ามปักลึก) หรือแทงเฉียง
เข้าหากลางลำตัวไปตามแนวกระดูกซี่โครงประมาณ
0.5 นิ้ว

        จุดที่ 19 ปุ๊กอย้ง (ปู้หยุง) ST. 19
จุดนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไป 6 นิ้ว ห่างจากเส้นผ่าศูนย์
กลางลำตัวไปด้านข้าง 2 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บหน้าอก เจ็บชายโครง เจ็บเสียวหัวใจ
ไอ มีเสมหะข้น อาเจียน ปวดไส้เลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 20 เส่งมั่ว (เฉิงหมั่น) ST. 20
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดปุ๊กอย้ง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ท้องอืด กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
หรือเฉียบพลัน
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 21 เหนี่ยมึ้ง (เหลียงเหมิน) ST. 21
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเส่งมั่ว 1 นิ้ว
รักษาอาการ กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง หรือเฉียบพลัน
โรคกระเพาะอาหาร และลำไส้ส่วนต้น ท้องอืด แน่นท้อง
อาหารไม่ย่อย
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 22 กวงมึ้ง (กวนเหมิน) ST. 22
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเหนี่ยมึ้ง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้อง ท้องอืด จุกเสียด เบื่ออาหาร
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 23 ไท่อิก (ไท่อี่) ST. 23
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดกวงมึ้ง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ใจสั่น ปวดกระเพาะอาหาร ปวดไส้เลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 24 กุกเหน็กมึ้ง (หัวโย่วเหมิน) ST. 24
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดไท่อิก 1 นิ้ว
รักษาอาการ คลุ้มคลั่ง คลื่นไส้ ปวดกระเพาะอาหาร
อาเจียน ท้องอืด
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 25 เทียงคู (เทียนซู) ST. 25
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดกุกเหน็กมึ้ง 1 นิ้ว ห่างจากจุดกึ่ง
กลางสะดือมาทางด้านข้าง 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเป็นตะคิว กระเพาะ
อาหาร และลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือเฉียบพลัน เป็นบิด
ท้องผูก สตรีประจำเดือนไม่ปกติ ปวดประจำเดือน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 26 งั่วเล้ง (ไอว้หลิง) ST. 26
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเทียงคู 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้อง ปวดประจำเดือน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 27 ไต่กื้อ (ต้าจวี้) ST. 27
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดงั่วเล้ง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้องน้อย ขัดปัสสาวะ ปวดไข่ดัน
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นบิด กามเคลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 28 จุ๋ยเต๋า (สุ่ยเต้า) ST. 28
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดไต่กื้อ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปัสสาวะอักเสบ อวัยวะเพศหญิงอักเสบ
อัณฑะอักเสบ ปวดบริเวณท้องน้อย ปวดเอว
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 29 กุยไล้ (กุยไหล) ST. 29
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดจุ๋ยเต๋า 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน ปวดประจำเดือน มดลูกเคลื่อน
ปากมดลูกอักเสบ ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 30 ขี่ชง (ชี่ชุง) ST. 30
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดกุยไล้ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดมดลูก ปวดไส้เลื่อน แน่นท้อง ท้องอืด
ปวดท้อง ปวดประจำเดือน ประจำเดือนไม่ปกติ สตรีช่อง
คลอดอักเสบ ช่องคลอดบวม
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 31 ปี่กวง (ปี้กวน) ST. 31
จุดนี้อยู่บริเวณต้นหน้าขา ระดับเดียวกับจุดห่วยอิม
รักษาอาการ อัมพาต รูมาติซั่ม มือเท้าเย็นชา โรคเหน็บชา
ดีซ่าน ปวดเอว ปวดหน้าขา
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 32 หกโถ่ว (ฝูทู่) ST. 32
จุดนี้อยู่ที่หน้าขาห่างจากหัวเข่าขึ้นไป 6 นิ้ว ให้ใช้มือ
ครอบหัวเข่าคนไข้ ให้อุ้งมืออยู่กลางหัวเข่า โดยให้มือ
ซ้ายครอบหัวเข่าขวา มือขวาครอบหัวเข่าซ้าย และให้
วางนิ้วมือเรียงติดกัน ปลายนิ้วกลางคือจุดหกโถ่ว
รักษาอาการ ปวดเมื่อยขา ปวดเข่า อัมพาต ขาเป็น
เหน็บชา
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 33 อิมฉี (อินสื้อ) ST. 33
จุดนี้อยู่เหนือหัวเข่า 3 นิ้ว ต่ำจากจุดหกโถ่ว 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหัวเข่า ปวดขา ง้อเข่าไม่ได้
ขาเป็นเหน็บชา ปวดท้องน้อย
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 34 เหนี่ยคิว (เหลียงชิว) ST. 34
จุดนี้อยู่เหนือหัวเข่า 2 นิ้ว ต่ำจากจุดอิมฉี 1 นิ้ว แนว
เดียวเส้นเดียวกันกับจุดตกผี่
รักษาอาการ ปวดหัวเข่า ขาเป็นเหน็บชา งอเข่าไม่ได้
ขาไม่มีแรง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 35 ตกผี่ (ตู๋ปี๋) ST. 35
จุดนี้อยู่ตรงซอกข้อต่อหัวเข่า บริเวณรอยบุ๋มใต้
ลูกสะบ้าด้านนอก
รักษาอาการ ปวดเข่า หัวเข่าเสื่อม งอเข่าไม่ได้
ข้อเข่าอักเสบ
ปักเฉียงเข้าใต้ลูกสะบ้าลึกประมาณ 0.5 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 36 จ๊กซำลี้ (จู๋ซันหลี่) ST. 36
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดตกผี่ 3 นิ้ว และห่างจากสันกระดูก
หน้าแข้งประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ โรคกระเพาะอาหาร ท้องอืด อาหารไม่ย่อย
ปวดกระเพาะอาหาร คลื่นไส้อาเจียน ลำไส้อักเสบ
ท้องผูก ขาไม่มีแรง
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 37 เจี่ยกื้อฮือ (ซั่งจวี้ซวี) ST. 37
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดจ๊กซำลี้ 3 นิ้ว
รักษาอาการ ขาเป็นเหน็บชา ขายกไม่ขึ้น ปวดเมื่อยขา
ปวดท้อง ปวดในลำไส้
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 38 เตี่ยวเค่า (เถียวโข่ว) ST. 38
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเจี่ยกื้อฮือ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ขาเป็นอัมพาต ขาบวม ขาปวดเมื่อย
ก้าวขาไม่ได้ ยืนนานไม่ได้ ปวดท้อง ปวดกระเพาะอาหาร
ปวดหัวไหล่ หัวไหล่อักเสบ
ปัดลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 39 เหี่ยกื้อฮือ (เซี่ยจวี้ซวี) ST. 39
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเตี่ยวเค่า 1 นิ้ว
รักษาอาการ กระเพาะอาหารไม่ย่อย กระเพาะอาหาร
อักเสบ ขาชา ขาเป็นอัมพาต โรคลมชัก ปวดก้านคอ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 40 ฮงล้ง (เฟิงหลุง) ST. 40
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเตี่ยวเค่าไปทางด้านข้างขาด้านนอก
1 นิ้ว และเฉียงจากจุดเหี่ยกื้อฮือขึ้นไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ เสมหะมาก หน้ามืด วิงเวียน โรคลมชัก
ปวดศีรษะ อัมพาต โรคคลุ้มคลั่ง เจ็บหน้าอก เท้าบวม
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 41 โก๋ยโคย (เจ่ซี) ST. 41
จุดนี้อยู่กึ่งกลางข้อเท้าด้านหน้า ตรงรอยข้อพับ
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ ปวดท้อง ปวดข้อเท้า
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 42 ชงเอี๊ยง (ชุงหยาง) ST. 42
จุดนี้อยู่บนฝ่าเท้าระหว่างนิ้วชี้ และนิ้วกลางของเท้า
ห่างจากจุดโก๋ยโคย 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ บวมบนใบหน้าตาเหล่ ปากเบี้ยว เท้าบวม
เท้าชา อัมพาต ปวดหลังเท้า โรคลมชัก เบื่ออาหาร
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 43 ห่ำกก (เสี้ยนกู่) ST. 43
จุดนี้ห่างจากจุดชงเอี๊ยง 1.5 นิ้ว ระหว่างนิ้วชี้ และ
นิ้วกลางของเท้า
รักษาอาการ หน้าบวม ท้องอืด ปวดท้อง ปวดท้องน้อย
จุกเสียด ทอนซิลอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 44 ไหล่เท้ง (เน่ยถิง) ST. 44
จุดนี้อยู่ปลายฝ่าเท้าตรงง่ามนิ้วชี้ และนิ้วกลางของเท้า
รักษาอาการ ขาชาเป็นอัมพาต ก้าวขาไม่ได้ ท้องอืด
ปวดกระเพาะอาหาร ปวดฟัน ทอนซิลอักเสบ ปวดท้อง
น้อย เป็นบิด
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 45 หลี่ต๋วย (ลี่ตุ้ย) ST. 45
จุดนี้อยู่ตรงด้านนอกของนิ้วชี้เท้า เหนือหลังเล็บขึ้น
ไปประมาณ 0.1 นิ้ว
รักษาอาการ โรคลมชัก เป็นไข้ ตัวร้อน ใบหน้าบวม
แน่นหน้าอก
ปักลึกประมาณ 0.1 นิ้ว

หมายเหตุ** ถ่ายที่จุดหลี่ต๋วย บำรุงที่จุดโก๋ยโคย


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )