เส้นที่ 4 เส้นขาด้านใน คือ เส้นม้าม

จกไท่อิมปี่เก็ง (จู๋ไท่อินผีจิง)
(The spleen meridian of foot - Tai yin)
ธาตุดิน + สีเหลือง

 

เส้นนี้วิ่งจากปลายเท้าไปถึงหน้าอกมี 21 จุด
ยาม จี๋ (ซื่อ) เวลา 09.00 น. จนถึง 10.59 น.

        จุดที่ 1 อึ๋งแป๊ะ (อิ่นไป๋) SP. 1
จุดนี้อยู่เหนือมุมเล็บนิ้วหัวแม่เท้าด้านใน 0.1 นิ้ว
รักษาอาการ ท้องอืด อาเจียน เลือดกำเดาไหล
เท้าเย็น สตรีประจำเดือนมาไม่หยุด
ปักลึกประมาณ 0.1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 2 ไต่โตว (ต้าตู) SP. 2
จุดนี้อยู่ด้านในนิ้วหัวแม่เท้า ด้านหน้าของข้อต่อ
กระดูกข้อเท้ากับหัวกระดูกฝ่าเท้าข้อที่ 1 แนวกึ่งกลาง
ด้านข้างฝ่าเท้า
รักษาอาการ เป็นไข้ตัวร้อน มือเท้าเย็น ท้องอืด
อาเจียน มือเท้าบวม
ปักลึกประมาณ 0.1 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 3 ไท่แป๊ะ (ไท่ไป๋) SP. 3
จุดนี้อยู่แนวกึ่งกลางข้างฝ่าเท้าด้านหัวแม่เท้า หลัง
หัวกระดูกฝ่าเท้าข้อที่ 1
รักษาอาการ เป็นไข้ตัวร้อน ท้องอืดอาหารไม่ย่อย
อาเจียน บิดมูกเลือด ปวดเอว ท้องผูก ปวดท้อง
ปวดเมื่อยหัวเข่า ปวดกระดูก ลำตัวหนักชา
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 4 กงซุง (กงซุน) SP. 4
จุดนี้อยู่ด้านในของฝ่าเท้าด้านหัวแม่เท้า หลังหัวกระดูก
ฝ่าเท้าข้อที่ 1 ขึ้นไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ เป็นไข้ตัวร้อน ไข้จับหนาว ใบหน้าบวม
อาเจียนเหงื่อออก ใจสั่น ปวดท้อง ท้องมาน
กระหายน้ำ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 5 เซียงคิว (ซังชิว) SP. 5
จุดนี้อยู่ด้านหน้าตาตุ่มในตรงรอยบุ๋ม
รักษาอาการ ปวดท้อง ท้องอืด ท้องผูก ตัวเย็น
ลิ้นแข็ง โรคดีซ่าน ไข้จับหนาว ตัวหนักชา ปวด
เมื่อยตามข้อ
ปักลึกประมาณ 0.3 -0.5 นิ้ว

        จุดที่ 6 ซำอิมเกา (ซันอินเจียว) SP. 6
จุดนี้อยู่เหนือตาตุ่มด้านในสูงขึ้นไป 3 นิ้ว ด้านหลัง
ของกระดูกหน้าแข้ง
รักษาอาการ โรคกระเพาะอาหาร ม้ามไม่มีพลัง
เบื่ออาหาร เท้าแขนยกไม่ขึ้น อัมพาต ปวดบริเวณ
ท้องน้อย ปวดใต้หัวเข่า ประจำเดือนไม่ปกติ
ปวดประจำเดือน มุตกิต ขัดปัสสาวะ โรคเบาหวาน
บวมตามร่างกาย สตรีคลอดบุตรยาก
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน
ในสตรีมีครรภ์)

        จุดที่ 7 เหล่ากก (โล่วกู่) SP. 7
จุดนี้อยู่เหนือจุดซำอิมเกาเหนือขึ้นไป 3 นิ้ว
รักษาอาการ หัวเข่าชา ท้องอืด ปวดท้องน้อย
ขัดปัสสาวะ ปวดชาตั้งแต่หัวเข่าลงมา
ปักลึก 0.5 - 1.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 8 ตี่กี (ตี้จี) SP. 8
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดอิมเหล่งจั๊วลงมา 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหลัง ท้องอืด ขาบวม ขัดปัสสาวะ
ขาชา ประจำเดือนมากเกินไป ปวดประจำเดือน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 9 อิมเหล่งจั๊ว (อินหลิงเฉวียน) SP. 9
จุดนี้อยู่ที่ด้านข้างตรงรอยบุ๋มใต้หัวกระดูกหน้าแข้ง
รักษาอาการ ปวดท้อง ท้องอืด ปวดขา ยกขาไม่ขึ้น
ขัดปัสสาวะ เป็นไข้ตัวร้อน สตรีปวดมดลูก ปวดหลัง
ท้องร่วง ปวดบวมหัวเข่า ประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 1 - 2 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 10 ฮ๊วยไห้ (เสวี้ยไห่) SP. 10
จุดนี้อยู่เหนือขอบด้านหลังลูกสะบ้าขึ้นไปต้นขา
ด้านใน 2 นิ้ว
รักษาอาการ สตรีตกเลือด ประจำเดือนไม่ปกติ
มุตกิต ปวดต้นขา ต้นขาชา
ปักลึกประมาณ 1 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 11 กีมึ้ง (จีเหมิน) SP. 11
จุดนี้อยู่เหนือจุดฮ๊วยไห้ขึ้นไป 6 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดต้นขา ขัดเบา
ปักลึกประมาณ 1 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 12 ชงมึ้ง (ชุงเหมิน) SP. 12
จุดนี้อยู่ร่องเชิงกรานหน้าขาด้านใน รอยต่อด้านบน
ของกระดูกหัวเหน่า
รักษาอาการ เป็นไข้หนาวจับ อาการของสตรีมีครรภ์
ปีกมดลูกอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 13 หูเสี่ย (ฝู่เซ่อ) SP. 13
จุดนี้อยู่เหนือจุดชงมึ้งขึ้นไป 0.7 นิ้ว ห่างจากเส้นผ่า
ศูนย์กลางด้านหน้า 4 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้อง แน่นท้อง ปวดแน่นสีข้าง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 14 ปั๊กกัก (ฝู่เจี๊ยะ) SP. 14
จุดนี้อยู่ต่ำกว่าจุดไต่ฮ้วย 1.3 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ ปวดท้องบริเวณสะดือ เป็นบิด
หัวใจสั่น
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 15 ไต่ฮ้วย (ต้าเหิง) SP. 15
จุดนี้อยู่ห่างจากด้านข้างสะดือ 4 นิ้ว ระดับเดียวกับสะดือ
รักษาอาการ ลมชัก ลมบ้าหมู มือเท้ายกไม่ขึ้น อาการหนาว
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 16 ปั๊กไอ (ฝู่ไอ) SP. 16
จุดนี้อยู่เหนือจุดไต่ฮ้วย 3 นิ้ว ตรงกับหัวนม
รักษาอาการ อาหารไม่ย่อย อุจจาระมีมูกเลือด
ปวดท้อง หนาวจับ
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 17 เจียะโต๋ว (สือโต้ว) SP. 17
จุดนี้อยู่ต่ำจากหัวนมลงมาเฉียงไปด้านข้าง 1.5 นิ้ว
ห่างจากเส้นศุนย์กลางลำตัวมาทางด้านข้าง 6 นิ้ว
ระหว่างซี่โครงซี่ที่ 5
รักษาอาการ แน่นสีข้าง ไอ รับประทานอาหารไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 18 เทียงโคย (เทียนซี) SP. 18
จุดนี้อยู่ข้างราวนมไปทางสีข้าง 1 นิ้ว ห่างจากเส้นผ่าศูนย์
กลางมาทางด้านข้าง 6 นิ้ว เหนือจุดเจียะโต๋ว 2 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หืดหอบ
สตรีปวดหัวนม
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 19 เฮ็งเฮีย (ซวิงเซียง) SP. 19
จุดนี้อยู่เหนือจุดเทียงโคยขึ้นไป 2 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นหน้าอกและสีข้าง ปวดหลัง
นอนไม่หลับ
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 20 จิวย้ง (โจวหยุง) SP. 20
จุดนี้อยู่เหนือจุดเฮ็งเฮีย 2 นิ้ว
รักษาอาการ แน่นหน้าอก ไอ เบื่ออาหาร
ปักลึกประมาณ 0.3 (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 21 ไต่เปา (ต้าเปา) SP. 21
จุดนี้อยู่ต่ำจากเส้นกึ่งกลางใต้รักแร้ลงมา 3 นิ้ว
ระหว่างซี่โครงซี่ที่ 7
รักษาอาการ หืดหอบ ปวดหน้าอก ท้องอืด
ปักลึกประมาณ 0.3

หมายเหตุ** ถ่ายที่จุดเซียงคิว บำรุงที่จุดไต่โตว


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )