เส้นที่ 6 เส้นแขนด้านนอก คือ เส้นลำไส้เล็ก

ฉิวไท่เอี๊ยงเสียวตึ่งเก็ง (โส่วไท่หยางเสี่ยวฉังจิง)
(The small intestine meridian of hand - Tai yang)
ธาตุไฟ + สีแดง

 

เส้นนี้วิ่งจากมือไปถึงศีรษะมี 19 จุด
ยาม บี่ (อุ้ย) เวลา 13.00 น. จนถึง 14.59 น.

        จุดที่ 1 เซี่ยวเจ๊ก (เส้าเจ๋อ) SI. 1
จุดนี้อยู่มุมข้างเล็บนิ้วก้อยมือด้านนอก
เหนือมุมเล็บ 0.1 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ร้อนหนาว เจ็บคอ ปวดก้านคอ ตามัว
หูอื้อ สตรีมีน้ำนมน้อยหลังคลอดบุตร เต้านมอักเสบ
นิ้วมือชา
ปักลึกประมาณ 0.1 นิ้ว

        จุดที่ 2 ไจ่กก (เฉียนกู่) SI. 2
จุดนี้อยู่ที่ข้างข้อนิ้วก้อยมือ ระหว่างซอกข้อต่อกระดูก
นิ้วก้อยกับกระดูกฝ่ามือ
รักษาอาการ เป็นไข้ตัวร้อน ไอ หูอื้อ ปวดแขน นิ้วมือชา
ก้านคอปวดบวม ตามัว สตรีมีน้ำนมน้อยหลังคลอดบุตร
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 3 เอ่าโคย (โห้วซี) SI. 3
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดไจ่กก 0.5 นิ้ว ตรงข้างสันมือ
เวลากำมือจะมีรอยจีบ แนวเดียวกับเส้นฝ่ามือ
รักษาอาการ เป็นไข้ร้อนๆหนาวๆ เลือดกำเดาไหล
หูหนวก แน่นหน้าอก คลุ้มคลั่ง ข้อศอกอักเสบ
ปวดนิ้วมือ ก้านคอแข็ง ปวดท้ายทอย อัมพาตแขน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 4 อ๋วงกุก (อว่านกู่) SI. 4
จุดนี้อยู่ที่สันมือด้านนิ้วก้อย ห่างจากจุด
เอ่าโคย 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ตัวร้อน ปวดศีรษะ ปวดสีข้าง
ข้ออักเสบ ดีซ่าน หูอื้อ อาเจียน ถุงน้ำดีอักเสบ
ก้านคอแข็ง ตามัว อัมพาต ปวดไหล่
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 5 เอี่ยงกก (หยางกู่) SI. 5
จุดนี้อยู่ที่สันมือด้านนิ้วก้อย บริเวณหัวกระดูก
ฝ่ามือใกล้กับข้อมือ ห่างจากจุดอ๋วงกุกขึ้นมา 1 นิ้ว
รักษาอาการ เป็นไข้ เพ้อคลั่ง ปวดปีกสีข้าง หูอื้อ
หูหนวก ปวดก้านคอ ปวดฟัน อัมพาต ลิ้นกระด้าง
คางแข็ง ปวดแขน และหัวไหล่
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 6 เอี๋ยงเล่า (หยางเหล่า) SI. 6
จุดนี้อยู่ที่เหนือปุ่มกระดูกข้อมือด้านนิ้วก้อย
อยู่ห่างจากจุดเอี่ยงกก 1 นิ้ว
รักษาอาการ ตาพร่ามัว แขนเป็นอัมพาต ปวดข้อมือ
ปวดหลัง
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว หรือแทงเฉียงเฉียดกระดูกแขน
ปลายเข็มมุ่งไปทางจุดไหล่กวง 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 7 จีเจี่ย (จือเจิ้ง) SI. 7
จุดนี้อยู่เหนือรอยพับข้อมือขึ้นมา 5 นิ้ว
รักษาอาการ โรคจิตประสาท คลุ้มคลั่ง คอเคล็ด
ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว ปวดเอว แขนขาไม่มีแรง
ปวดแขน ปวดข้อศอก ปวดนิ้วมือ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 8 เสียวไห้ (เสี่ยวไห่) SI. 8
จุดนี้อยู่ตรงรอยบุ๋มของข้อศอกด้านนิ้วก้อย
รักษาอาการ ปวดข้อศอก ปวดแขน ปวดไหล่
ปวดเอว เป็นไข้ ปวดท้องน้อย ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 9 โกยเจ็ง (เจียนเจิน) SI. 9
จุดนี้อยู่ตรงปลายรอยพับรักแร้ด้านหลังขึ้นไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้หวัด หูอื้อ หูหนวก ปวดไหล่
ปวดแขน แขนเป็นอัมพาต ยกแขนไม่ขึ้น
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 10 ยู่ยู้ (เหน่าซู) SI. 10
จุดนี้อยู่ตรงร่องหัวไหล่ด้านหลังใต้กระดูกสะบัก
รักษาอาการ ปวดแขน ปวดไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น
ปักลึกประมาณ 1 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 11 เทียงจง (เทียนจง) SI. 11
จุดนี้อยู่กึ่งกลางสะบักหลัง
รักษาอาการ ปวดหัวไหล่ ปวดแขน และข้อศอก
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 12 เป๋งฮวง (ปิ้งเฟิง) SI. 12
จุดนี้อยู่ตรงกึ่งกลางของร่องเหนือสันกระดูกสะบัก
รักษาอาการปวดหัวไหล่ และแขน
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 13 เค็กฮ้วง (ซีเอวี๋ยน) SI. 13
จุดนี้อยู่ตรงขอบเหนือสันกระดูกสะบักด้านบน
ด้านใกล้กระดูกสันหลัง ห่างจากจุดเหน่าซู
ประมาณ 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหัวไหล่ ยกไหล่ไม่ขึ้น
ปักเฉียงลงล่างเล็กน้อยลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 14 โกยงั่วยู้ (เจียนเว่ยซู) SI. 14
จุดนี้อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังอกข้อที่ 1 ห่างจาก
เส้นผ่าศูนย์กลางกระดูกสันหลัง 3 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้ ปวดหัวไหล่ และสะบัก คอเคล็ด
ปักเฉียงลงล่างเล็กน้อยลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 15 โกยตงยู้ (เจียนจุงซู) SI. 15
จุดนี้อยู่ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางกระดูกสันหลัง
ตรงจุดไต่จุยมาทางด้านข้าง 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหลัง และไหล่ ไอ หืดหอบ
หลอดลมอักเสบ ตามัว
ปักเฉียงลงล่างเล็กน้อยลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 16 เทียงเท็ง (เทียนชวง) SI. 16
จุดนี้อยู่กึ่งกลางด้านข้างก้านคอ แนวเดียวกับ
มุมขากรรไกรลงมา
รักษาอาการ คอเคล็ด เอี้ยวคอไม่ได้ หูหนวก เป็นใบ้
เจ็บคอ เสียงแหบ อัมพาตพูดไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 17 เทียงย้ง (เทียนหยุง) SI. 17
จุดนี้อยู่ชิดมุมกระดูกขากรรไกรใต้ใบหู แนวเดียว
กับจุดเทียงเท็ง
รักษาอาการ หูอื้อ หูหนวก เจ็บคอ พูดไม่ได้ เสียงแหบ
พูดไม่ชัด
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 18 ก้วงเลี้ยว (เฉวียนเหลียว) SI. 18
จุดนี้อยู่แนวเดียวกับหางตา ลากเส้นจากหางตา
ลงมาตรงรอยบุ๋มใต้กระดูกโหนกแก้ม
รักษาอาการ อัมพาตปากเบี้ยว ปวดประสาทใบหน้า
เหงือกบวม ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 19 เทียเก็ง (ทิงกุง) SI. 19
จุดนี้อยู่ตรงรอยบุ๋มระหว่างกลางติ่งหูกับกระดูกกร้าม
เวลาอ้าปากจะเห็นรอยบุ๋มชัด
รักษาอาการ หูอื้อ หูหนวก ปวดช่องหู
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (เวลาปักให้อ้าปาก)

หมายเหตุ** ถ่ายที่จุดเสียวไห้ บำรุงที่จุดเอ่าโคย


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )