เส้นที่ 7 เส้นขาด้านนอก คือ เส้นกระเพาะปัสสาวะ

จกไท่เอี๊ยงผั่งกวงเก็ง (จู๋ไท่หยางผังกวงจิง)
(The urinary bladder meridian of foot - Tai yang)
ธาตุน้ำ + สีดำ

 

เส้นนี้วิ่งจากศีรษะลงไปปลายเท้ามี 67 จุด
ยาม ซิง (เซิน) เวลา 15.00 น. จนถึง 16.59 น.

        จุดที่ 1 เจ็งเม้ง (จิงหมิง) BL. 1
จุดนี้อยู่ที่ขอบมุมหัวตา
รักษาอาการ โรคตาแดง ตามัว น้ำตาไหลเพราะแพ้ลม
ตาต้อ คันนัยตา วิงเวียนนัยตา มองภาพไม่ชัด อัมพาต
ที่ใบหน้า
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 2 จั่งเต็ก (จันจู๋) BL. 2
จุดนี้อยู่ที่หัวคิว เหนือจุดจิงเม้ง
รักษาอาการ ตามัวลาย มองภาพไม่ชัด วิงเวียน
น้ำตาไหล คันนัยตา ปวดตา อัมพาตที่ใบหน้า
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 3 ไบ่ชง (เหมยชง) BL. 3
จุดนี้อยู่เหนือจุดจั่งเต็กขึ้นไปเหนือตีนผม 0.5 นิ้ว
เส้นแนวเดียวกับจุดจั่งเต็กขึ้นไป
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ตามัว ตาแดง น้ำตาไหล
คัดจมูก น้ำมูกข้นเหนียว เป็นไข้ตัวร้อน ใจสั่น
ปักลึกประมาณ 0.3 - .05 นิ้ว

        จุดที่ 4 เค็กชา (ชีไช) BL. 4
จุดนี้อยู่ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางมาทางด้าน
ข้าง 1.5 นิ้ว เหนือตีนผมขึ้นไป 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ตามัว คัดจมูก ปวดหน้าผาก
เลือดกำเดาไหล
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 5 โหงวฉู่ (อู่ชู่) BL. 5
จุดนี้อยู่เหนือจุดเค็กชาขึ้นไป 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ตามัว มองภาพไม่ชัด
กระดูกสันหลังอักเสบ ลมบ้าหมู
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 6 เส่งกวง (เฉิงกวง) BL. 6
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดโหงวฉู่เหนือขึ้นไป 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ อาเจียน ใจสั่น ไข้หวัด
คัดจมูก ตามัว เป็นฝ้าที่กระจกตา
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 7 ทงเทียง (ทงเทียน) BL. 7
จุดนี้อยู่เหนือจุดเส่งกวงขึ้นไป 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ ก้านคอแข็งเอี้ยวไม่ได้
โพรงจมูกอักเสบ ปวดศีรษะ คัดจมูก หูอื้อ
เลือดกำเดาไหล
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 8 หลกเขียก (เล่อเชวี่ย) BL. 8
จุดนี้อยู่ถัดจากจุดทงเทียงไปทางหลังศีรษะ 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ ปวดกระหม่อม คัดจมูก
โพรงจมูกอักเสบ ก้านคอแข็ง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
เลือดกำเดาไหล
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 9 เหง็กจิ้ม (อวี้เจิ่น) BL. 9
จุดนี้อยู่ตรงโหนกหนุนหมอน ห่างจากจุดหลกเขียก
ไปทางด้านหลังศีรษะ 3.5 นิ้ว ห่างเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไปทางด้านข้าง 1.3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดตา ตามัว สายตาสั้น ปวดศีรษะ
คัดจมูก ปวดกลางกระหม่อม
ปักเฉียงลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 10 เทียงเถียว (เทียนจู้) BL. 10
จุดนี้อยู่ที่ตีนผมด้านหลังศีรษะตรงท้ายทอย
แนวเส้นเดียวกับจุดเหง็กจิ้ม ห่างจากเส้นผ่า
ศูนย์กลางหลังศีรษะมาทางด้านข้าง 1.3 นิ้ว
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คัดจมูก
น้ำตาไหล ก้านคอแข็ง ปวดก้านคอ ก้านคออักเสบ
ปวดไหล่
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 11 ไต่ติ้ว (ต้าจู้) BL. 11
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 1 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้หวัด ไอ ปวดศีรษะ วิงเวียน ปวดหัวไหล่
ปวดหลัง คลุ้มคลั่ง ไข้ตัวร้อน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 12 ฮวงมึ้ง (เฟิงเหมิน) BL. 12
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 2 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดก้านคอ วิงเวียน ไอ
หลอดลมอักเสบ ไข้หวัด อาเจียน หอบ คอแห้ง
ปวดหลัง ดีซ่าน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 13 หุ้ยยู้ (เฟ่ยซู) BL. 13
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 3 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ อ่อนเพลียไม่มีแรง ปอดอักเสบ ไอ อาเจียน
วิงเวียน หืดหอบ โรคปอด ปอดบวม ปวดหลัง ดีซ่าน
ปักลึกประมาณ 0.3 -0.5 นิ้ว

        จุดที่ 14 เคียกอิมยู้ (เจวี๋ยอินซู) BL. 14
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 4 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บหัวใจ ปวดในช่องอก แน่นหน้าอก
ไอ อาเจียน จิตวิตกกังวล
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 15 ซิมยู้ (ซินซู) BL. 15
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 5 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ อัมพาต เป็นไข้ โรคหัวใจ ใจสั่น อาเจียน
ไอมีโลหิต ลมบ้าหมู จิตวิตกกังวล จิตประสาท
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 16 ตกยู้ (ตูซู) BL. 16
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 6 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหัวใจ ท้องอืด ปวดท้อง สะอึก
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ผิวหนังคัน ผมร่วง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 17 เก๊ะยู้ (เก๋อซู) BL. 17
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 7 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บเสียวหัวใจ โรคเกี่ยวกับโลหิตเรื้อรัง
โลหิตจาง ปวดท้องฉับพลัน ไอ คลื่นไส้ อาเจียน สะอึก
ปวดเมื่อยหลัง ลมพิษ จิตวิตก เป็นไข้หนาวๆร้อนๆ
เบื่ออาหาร แน่นหน้าอก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 18 กัวยู้ (กันซู) BL. 18
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 9 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ เกี่ยวกับโรคตับ ตับอักเสบ ตับโต
ถุงน้ำดีอักเสบ โรคตาเรื้อรัง ไอมีโลหิต ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยหลัง ท้องอืด อาเจียน น้ำตาไหล โพรง
จมูกอักเสบ จิตประสาท
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 19 ต๋ายู้ (ตั่นซู) BL. 19
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 10 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ตับ และถุงน้ำดีอักเสบ ปวดศีรษะ
เป็นไข้ เจ็บคอ อาเจียน ตาเหลือง เจ็บหน้าอก
เบื่ออาหาร
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 20 ปี่ยู้ (ผีซู) BL. 20
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 11 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ เกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร โรคกระเพาะ
อาหาร อาหารไม่ย่อย ปวดกระเพาะอาหาร ปวดท้อง
ท้องเสียเรื้อรัง แน่นหน้าอก เป็นไข้ ดีซ่าน อาเจียน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 21 อุ่ยยู้ (อุ้ยซู) BL. 21
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 12 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ เกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร โรคกระเพาะ
เป็นแผล ปวดกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย ท้องอืด
ปวดท้อง อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดหลัง ผอมแห้ง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 22 ซำเจียวยู้ (ซันเจียวซู) BL. 22
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนเอว
ข้อที่ 1 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ เป็นไข้ ตัวร้อน ปวดศีรษะ ปวดไหล่
ปวดหลัง แน่นหน้าอก อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง
ปวดกระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ เป็นบิด
ไตอักเสบ อั้นปัสสาวะไม่ได้เนื่องจากอัมพาต
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นื้ว

        จุดที่ 23 เสี่ยงยู้ (สั้นซู) BL. 23
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนเอว
ข้อที่ 2 ระดับเดียวกับสะดือ ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง
ด้านหลังมาทางด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาากร อาการเกี่ยวกับโรคไต และอวัยวะเพศ
อสุจิเคลื่อน โรคกษัย ปวดเอว ปวดท้องน้อย หูอื้อ
กามตายด้าน สตรีประจำเดือนไม่ปกติ ตกขาว
ปักเฉียงไปทางหนามกระดูดสันหลังเล็กน้อยลึก
ประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 24 คี่ไหยู้ (ชี่ไห่ซู) BL. 24
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนเอว
ข้อที่ 3 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเอว ริดสีดวงทวาร สตรีระดูขาว
ปักเฉียงไปทางหนามกระดูกสันหลังเล็กน้อยลึก
ประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 25 ไต่ตึ่งยู้ (ต้าฉังซู) BL. 25
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนเอว
ข้อที่ 4 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ อัมพาตส่วนล่าง ปวดเอว เอวเคล็ด
ปักเฉียงไปทางหนามกระดูดสันหลังเล็กน้อยลึก
ประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 26 กวงหง่วงยู้ (กวงเอวี๋ยนซู) BL. 26
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนเอว
ข้อที่ 5 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ เกี่ยวกับระบบขับถ่าย และอวัยวะเพศ
อสุจิเคลื่อน กามตายด้าน อั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระ
ไม่ได้ หรือขับถ่ายไม่ออก ท้องเสีย ปวดเอว
ปักเฉียงไปทางหนามกระดูดสันหลังเล็กน้อยลึก
ประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 27 เสียวตึ่งยู้ (เสี่ยวฉังซู) BL. 27
จุดนี้อยู่ใต้กระดูกกระเบนเหน็บข้อที่ 1 ต่ำจากจุด
กวงหง่วงยู้ลงมาทางก้นกบประมาณ 1 นิ้ว ห่างจาก
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทางด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ร่างกายขาดน้ำ ลำไส้อักเสบ ปวดเอว
ปัสสาวะมีเลือดออก สตรีระดูตกขาว ปวดริดสีดวง
เป็นบิด มูกเลือด ใจสั่น เท้าบวม
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 28 ผั่งกวงยู้ (ผังกวงซู) BL. 28
จุดนี้อยู่ใต้กระดูกกระเบนเหน็บข้อที่ 2 ต่ำจากจุด
เสียวตึ่งยู้ลงมาทางก้นกบประมาณ 1 นิ้ว ห่างจาก
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทางด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปัสสาวะกะปริดกะปรอย ขัดปัสสาวะ
ปวดเอว ปวดประสาทขา
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 29 ตงหลื่อยู้ (จุงหลวีซู) BL. 29
จุดนี้อยู่ใต้กระดูกกระเบนเหน็บข้อที่ 3 ต่ำจากจุด
ผั่งกวงยู้ลงมาทางก้นกบประมาณ 1 นิ้ว ห่างจาก
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทางด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ไตหย่อนสมรรถนะ ปวดเอว ปวดไส้เลื่อน
ลำไส้อักเสบ ปวดประสาทขา
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 30 แปะห่วงยู้ (ไป๋หวนซู) BL. 30
จุดนี้อยู่ที่กระดูกกระเบนเหน็บข้อที่ 4 ต่ำจากจุด
ตงหลื่อยู้ลงมาทางก้นกบประมาณ 1 นิ้ว ห่างจาก
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทางด้านข้าง 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเอว มือเท้าชา ขัดปัสสาวะ เป็นไข้
ไส้เลื่อน เยื่อมดลูกอักเสบ อสุจิเคลื่อน สตรีระดูขาว
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 31 เจี่ยเลี้ยว (ซั่งเหลียว) BL. 31
จุดนี้จากจุดแปะห่วงยู้ ลากเฉียงขึ้นไปทางด้าน
กระดูกสันหลังจนเกือบถึงระดับเดียวกับจุด
เสียวตึ่งยู้ และห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้าน
หลังประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอากร เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะเพศ
อัณฑะอักเสบ ประจำเดือนไม่ปกติ ปวดเอว ปวดขา
ขัดปัสสาวะ ริดสีดวงทวาร สตรีระดูขาว ปวดมดลูก
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 32 ฉื่อเลี้ยว (ชื่อเหลียว) BL. 32
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเจี่ยเลี้ยวลงมาทางก้นกบประมาณ
1 นิ้ว ตรงกับจุดผั่งกวงยู้ ห่างจกาเส้นผ่าศูนย์กลาง
ด้านหลังประมาณ 0.8 นิ้ว
รักษาอาการ เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะเพศ
อัณฑะอักเสบ ประจำเดือนไม่ปกติ ปวดเอว ปวดขา
ขัดปัสสาวะ ริดสีดวงทวาร สตรีระดูขาว ปวดมดลูก
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 33 ตงเลี้ยว (จุงเหลียว) BL. 33
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดฉื่อเลี้ยวลงมาทางก้นกบประมาณ
1 นิ้ว เกือบตรงกับจุดตงหลื่อยู้ ห่างจกาเส้นผ่าศูนย์กลาง
ด้านหลังประมาณ 0.7 นิ้ว
รักษาอาการ เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะเพศ
อัณฑะอักเสบ ประจำเดือนไม่ปกติ ปวดเอว ปวดขา
ขัดปัสสาวะ ริดสีดวงทวาร สตรีระดูขาว ปวดมดลูก
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 34 เหี่ยเลี้ยว (เซี่ยเหลียว) BL. 34
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดตงเลี้ยวลงมาทางก้นกบประมาณ
0.7 นิ้ว ห่างจกาเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังประมาณ
0.6 นิ้ว
รักษาอาการ เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะเพศ
อัณฑะอักเสบ ประจำเดือนไม่ปกติ ปวดเอว ปวดขา
ขัดปัสสาวะ ริดสีดวงทวาร สตรีระดูขาว ปวดมดลูก
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 35 ห่วยเอี๊ยง (ฮุ่ยหยาง) BL. 35
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดเหี่ยเลี้ยวลงมาประมาณ 1 นิ้ว ตรง
กับปลายสุดของก้นกบ ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง
ด้านหลังประมาร 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ท้องเสีย สตรีปวดหลังระหว่างมีประจำเดือน
ปวดศีรษะ ระดูขาว ริดสีดวงทวาร เสื่อมสมรรถนะทางเพศ
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 36 เส่งฮู้ (เฉิงฝู) BL. 36
จุดนี้อยู่ตรงกึ่งกลางรอยพับของก้นย้อย
รักษาอาการ อัมพาตที่ขา ปวดประสาทขา ริดสีดวงทวาร
ปักลึกประมาณ 1.5 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 37 ฮึงมึ้ง (อินเหมิน) BL. 37
จุดนี้อยู่ด้านหลังต้นขา ห่างจากจุดเส่งฮู้ 6 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดขา อัมพาตที่ขา เอวตึง
ริดสีดวงทวาร
ปักลึกประมาณ 1.5 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 38 ผู่เขียก (ฝูซี) BL. 38
จุดนี้อยู่เหนือจุดอุ๋ยเอี๊ยง 1 นิ้ว
รักษาอาการ ขัดปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ท้องผูก แขนขาด้านนอกชา
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 39 อุ๋ยเอี๊ยง (อุ่ยหยาง) BL. 39
จุดนี้อยู่ที่รอยพับใต้หัวเข่าตรงรอยบุ๋มด้านนอก
รักษาอาการ ปวดหลัง กล้ามเนื้อตะโพกเกร็ง
ขัดปัสสาวะ แน่นท้องน้อย กล้ามตายด้าน
ปักลึกประมาร 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 40 อุ๋ยตง (อุ่ยจุง) BL. 40
จุดนี้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางรอยพับใต้หัวเข่า
รักษาอาการ ปวดหลัง ตะโพกเกร็ง ปวดหัวเข่า
ขาเป็นอัมพาต ปวดประสาทขา
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 41 หู่ฮุง (ฝู่เฟิน) BL. 41
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 2 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดฮวงมึ้ง
รักษาอาการ ปวดก้านคอ คอเคล็ด ปวดซี่โครง
ปวดไหล่
ปักเฉียงขึ้นบนเล็กน้อยลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 42 เพ็กโหว (พ่อฮู่) BL. 42
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 3 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระเดียวกับจุดหุ้ยย
ู้ รักษาอาการ เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคปอด หืดหอบ
ปอดอักเสบ วัณโรคปอด หลอดลมอักเสบ ปวดหัวไหล
่ ปวดหลัง เจ็บหน้าอก ปวดก้านคอ อาเจียน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 43 กอฮวง (เกาฮวง) BL. 43
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 4 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดเคียกอิมยู้
รักษาอาการ เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคปอด หืดหอบ
ปอดอักเสบ วัณโรคปอด หลอดลมอักเสบ ปวดหัวไหล่
ปวดหลัง เจ็บหน้าอก ปวดก้านคอ อาเจียน จิตวิตกกังวล
ปักลึกประมาณ 0.3 -0.5

        จุดที่ 44 สิ่งตึ๊ง (เสินถัง) BL. 44
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 5 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดซิมยู้
รักษาอาการ หลอดลมอักเสบ หืดหอบ แน่นหน้าอก
โรคหัวใจ ปวดหลัง และไหล่
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 45 อี้ฮี (อี๋สี่) BL. 45
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 6 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดตกยู้
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ หน้ามือตาลาย สะอึก
แน่นหน้าอก ปวดซี่โครง หืดหอบ ไอ ไข้เรื้อรัง
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ปวดหลัง และไหล่
ปักลึกประมาณ 0.3 -0.5 นิ้ว

        จุดที่ 46 เก๊ะกวง (เก๋อกวน) BL. 46
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 7 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดเก๊ยู้
รักษาอาการ ปวดกระดูกสันหลัง ปวดซี่โครง อาเจียน
สะอึก
ปักลึกประมาณ 0.3 -0.5 นิ้ว

        จุดที่ 47 หุ่งมึ้ง (หุนเหมิน) BL. 49
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 9 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดกัวย
ู้ รักษาอาการ ปวดหัวใจ ปวดหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
เยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคตับ อาหารไม่ย่อย ท้องอืด
ปวดกระเพาะอาหาร ปวดหลัง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 48 เอี่ยงกัง (หยางกัง) BL. 48
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 10 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดต๋ายู้
รักษาอาการ ดีซ่าน ท้องเสีย ปวดท้อง ท้องอืด เป็นบิด
ขัดปัสสาวะ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 49 อี้เสี่ย (อี้เซ่อ) BL. 49
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 11 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดปี่ยู้
รักษาอาการ อาหารไม่ย่อย โรคตับ ท้องอืด อาเจียน
เป็นบิด ปวดหลัง เบื่ออาหาร
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 50 อุ่ยชึง (อุ้ยชัง) BL. 50
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนอก
ข้อที่ 12 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดอุ่ยยู้
รักษาอาการ ปวดกระดูกสันหลัง ท้องอืด อาเจียน
เบื่ออาหาร ปวดกระเพาะอาหาร ท้องผูก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 51 ฮวงมึ้ง (ฮวงเหมิน) BL. 51
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนเอว
ข้อที่ 1 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดซำเจียวยู้
รักษาอาการ ม้ามโต ตับโต ท้องผูก ปวดลิ้นปี่
เต้านมอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 52 จี้สิก (จื้อซื่อ) BL. 52
จุดนี้อยู่ข้างขอบล่างของหนามกระดูกสันหลังส่วนเอว
ข้อที่ 2 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทาง
ด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียวกับจุดเสี่ยงยู้
รักษาอาการ ขัดปัสสาวะ เสื่อมสมรรถนะทางเพศ
อสุจิเคลื่อน ปวดหลัง เอวเคล็ด
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 53 เปาฮวง (เปาฮวง) BL. 53
จุดนี้อยู่ใต้กระดูกกระเบนเหน็บข้อที่ 2 ต่ำจากจุด
จี้สิกลงมาประมาณ 5 นิ้ว ห่างจากเส้นผ่าศูนย์
กลางด้านหลังมาทางด้านข้าง 3 นิ้ว ระดับเดียว
กับจุดผั่งกวงยู้
รักษาอาการ ปวดกระดูกสันหลัง ท้องอืดแน่นท้อง
ลำไส้อักเสบ ขัดปัสสาวะ
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 54 เตี๊ยกเปียง (จื้อเปียน) BL. 54
จุดนี้อยู่ระดับเดียวกับกระดูกกระเบนเหน็บข้อที่ 4
ต่ำจากจุดเปาฮวงลงมาประมาณ 2 นิ้ว ห่างจาก
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลังมาทางด้านข้าง 3 นิ้ว
รักษาอาการ ขาเป็นอัมพาต ปวดประสาทขา ปวดเอว
ริดสีดวงทวาร กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 55 หะเอี๊ยง (เหอหยาง) BL. 55
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดอุ๋ยตงที่ข้อพับเข่าลงมา 2 นิ้ว
รักษาอาการ อัมพาตที่ขา ปวดเอว ปวดขา ไส้เลื่อน
สตรีตกเลือด
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 56 เส่งกึง (เฉิงจิน) BL. 56
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดอุ๋ยตงลงมา 5 นิ้ว หรืออยู่กึ่งกลาง
ระหว่างจุดหะเอี๊ยงกับจุดเส่งซัว
รักษาอาการ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา ขาเป็นอัมพาต
ริดสีดวงทวาร ขาเป็นตะคิว
ปักลึกประมาณ 1.5 - 2 นิ้ว

        จุดที่ 57 เส่งซัว (เฉิงซัน) BL. 57
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดอุ๋ยตงลงมา 8 นิ้ว หรือห่างจาก
จุดเส่งกึงลงมา 3 นิ้ว
รักษาอาการ อัมพาตช่วงขา ปวดประสาทขา ปวดเอว
น่องเป็นตะคิว ปวดฝ่าเท้า ริดสีดวงทวาร ดากออก
ปวดท้อง ปวดไส้เลื่อน
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 58 ปวยเอี๊ยง (เฟยหยาง) BL. 58
จุดนี้อยู่เหนือจุดคุงลุ้ง 7 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดขา ขาไม่มีแรง ปวดเอว ปวดตา
ปวดริดสีดวงทวาร เท้าบวม เข่าอักเสบ ปวดศีรษะ
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 59 ฮูเอี๊ยง (ฟูหยาง) BL. 59
จุดนี้อยู่เหนือจุดคุงลุ้ง 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดบวมข้อเข่า ปวดหัว ปวดเอว
ปวดน่อง ท้องร่วงจนเป็นตะคิว
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 60 คุงลุ้ง (คุนเหลุน) BL. 60
จุดนี้อยู่ตรงรอยบุ๋มเหนือตาตุ่มด้านนอก
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดประสาทขา เท้าบวม
หลังแข็ง ขาเป็นอัมพาต ไอ หอบ วิงเวียนนัยตา
สตรีปวดบวมช่องคลอด คลอดบุตรยาก
ปักลึกประมาร 0.5 - 1 นิ้ว (หญิงมีครรภ์ห้าม
ลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 61 พกเซียม (ฟู่ชัน) BL. 61
จุดนี้อยู่ที่ส้นเท้าข้างตาตุ่มด้านนอก ต่ำจาก
จุดคุงลุ้งลงมาตรงๆ 1.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดเอว เท้าเป็นเหน็บชา ปวดส้นเท้า
ขาเป็นอัมพาต ท้องร่วงจนเป็นตะคิว
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 62 ซิงแม๊ะ (เซินม่อ) BL. 62
จุดนี้อยู่กลางใต้ขอบตาตุ่มด้านนอก
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ หน้ามือตาลาย ปวดศีรษะ
โรคลมชัก คลุ้มคลั่ง ปวดเอว ปวดหลังไหล่ ปวดน่อง
สตรีปวดมดลูก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 63 กิมมึ้ง (จินเหมิน) BL. 63
จุดนี้อยู่ตรงรอยบุ๋มใต้กระดูกฝ่าเท้า ถัดจาก
จุดซิงแม๊ะประมาณ 1 นิ้ว ลงมาทางฝ่าเท้าใกล้
กับสันฝ่าเท้าด้านนอก
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดข้อเท้า ปวดขา ลมชัก
ปวดไส้เลื่อน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 64 เกียกุก (จิงกู่) BL. 64
จุดนี้อยู่ใต้ปุ่มกระดูกฝ่าเท้าข้อที่ 5 ตรงรอยขอบ
สันฝ่าเท้าด้านนอก
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดขา โรคลมชัก วิงเวียนศีรษะ
ปวดศีรษะ ปวดก้านคอ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 65 สกกุก (ซู่กู่) BL. 65
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเกียกุกมาทางนิ้วก้อยประมาณ 1 นิ้ว
ตรงรอยขอบสันเท้าด้านนอก
รักษาอาการ ปวดเอว ปวดขา โรคลมชัก วิงเวียนศีรษะ
ปวดศีรษะ ปวดก้านคอ ท้องเสีย คลุ้มคลั่ง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 66 จกทงกก (จู๋ทงกู่) BL. 66
จุดนี้อยู่ที่ข้อต่อระหว่างกระดูกฝ่าเท้ากับกระดูกนิ้วก้อย
ห่างจากจุดสกกุกประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียน หน้ามืด ก้านคอแข็ง
เลือดกำเดาไหล อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 67 จี้อิม (จื้ออิน) BL. 67
จุดนี้อยู่หลังเล็บด้านนอกของนิ้วก้อย ห่างจากมุม
ขอบเล็บประมาณ 0.1 นิ้ว
รักษาอาการ วิงเวียนศีรษะ คัดจมูก เจ็บตา ตาต้อ
เจ็บแน่นหน้าอก เป็นไข้ หัวใจสั่น ขัดปัสสาวะ
ทารกในครรภ์อยู่ในท่าผิดปกติ
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

หมายเหตุ** ถ่ายที่จุดสกกุก บำรุงที่จุดจี้อิม


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )