เส้นที่ 8 เส้นขาด้านใน คือ เส้นไต

จกเซี่ยวอิมเสี่ยงเก็ง (จู๋เส้าอินสั้นจิง)
(The kidney meridian of foot - Shao yin)
ธาตน้ำ + สีดำ

 

เส้นนี้วิ่งจากปลายเท้าไปถึงหน้าอกมี 27 จุด
ยาม อิ้ว (อิ่ว) เวลา 17.00 น. จนถึง 18.59 น.

        จุดที่ 1 อย๋งจั๊ว (อย่งเฉวียน) KI. 1
จุดนี้อยู่ที่ใต้อุ้งเท้าตรงกลางรอยพับ
รักษาอาการ ลมอัมพาต ลมชัก ไอมีโลหิต ไอ เจ็บคอ
ชาในลำคอ วิงเวียนตาลาย แน่นหน้าอก ปวดท้องน้อย
ท้องร่วง หมดสติ อาเจียน ขัดปัสสาวะ ปวดเอว
ปวดน่อง ปวดนิ้วเท้า ก้าวเท้าไม่ได้ ฮิสทีเรีย
ปวดกลางศีรษะ
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 2 เหยี่ยงกก (หยันกู่) KI. 2
จุดนี้อยู่ด้านล่างตาตุ่มใน ตรงรอยบุ๋มที่ขอบด้านล่าง
ของกระดูกฝ่าเท้า
รักษาอาการ เบาหวาน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ปวดประจำเดือน ประจำเดือนไม่ปกติ แน่นท้องน้อย
สตรีมดลูกเคลื่อน ไม่มีน้ำนม เสื่อมสมรรถนะทางเพศ
เจ็บคอ โรคหอบ ไอมีโลหิต ลิ้นแข็ง ใจสั่น อุ้งเท้าบวม
ปวดเมื่อยน่อง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 3 ไท่โคย (ไท่ซี) KI. 3
จุดนี้อยู่ด้านข้างตาตุ่มใน ตรงกึ่งกลางระหว่างขอบ
ตาตุ่มใน กับเส้นร้อยหวาย ระดับเดียวกับยอดกระดูก
ตาตุ่มใน
รักษาอาการ เป็นไข้ตัวร้อน มือเท้าเย็น ไข้เรื้อรัง ใจสั่น
นอนไม่หลับ อาเจียน ปวดฟัน เจ็บคอ ปวดท้อง หน้าซีด
เบื่ออาหาร ผอมเหลือง ประจำเดือนไม่ปกติ กระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ เสื่อมสมรรถนะทางเพศ กลั้นปัสสาวะ
ไม่ได้ อสุจิเคลื่อน ไตอักเสบ ขาเป็นอัมพาต
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 4 ไต่เจ็ง (ต้าจุง) KI. 4
จุดนี้อยู่ใต้จุดไท่โคย 0.5 นิ้ว เฉียงลงมาชิดเส้นเอ็นร้อยหวาย
รักษาอาการ แน่นหน้าอก หืดหอบ ปัสสาวะกะปริดกะปรอย
ปวดเอว ร้อนใน ปากแห้ง วิตกกังวล เบื่ออาหาร ท้องผูก
ปวดฝ่าเท้า ฮิสทีเรีย
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 5 จุ๋ยจั๊ว (สุ่ยเฉวียน) KI. 5
จุดนี้อยู่ต่ำจากจุดไท่โคยลงมาทางส้นเท้า 1 นิ้ว
รักษาอาการ ตาฝ้ามัว สตรีประจำเดือนไม่ปกติ มดลูกเคลื่อน
ปวดขั้วหัวใจ ปวดท้องน้อย ขัดปัสสาวะ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 6 เจี้ยไห้ (เจ้าไห่) KI. 6
จุดนี้อยู่ต่ำจากตาตุ่มใน ตรงรอยบุ๋มใต้ขอบล่างของตาตุ่มใน
รักษาอาการ ต่อมทอนซิลอักเสบ จิตใจหดหู่ วิตกกังวล
มือเท้าไม่มีแรง ไข้เรื้อรัง ปวดไส้เลื่อน อาเจียน ปวดท้องน้อย
สตรีประจำเดือนไม่ปกติ มดลูกเคลื่อน คันในช่องคลอด
มุตกิด ลมชัก คลุ้มคลั่ง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 7 ฮกหลิ่ว (ฟู่ลิว) KI. 7
จุดนี้อยู่เหนือจุดไท่โคยขึ้นไปในแนวเดียวกัน 2 นิ้ว
รักษาอาการ ลำไส้เป็นแผล ท้องเสีย ท้องอืด ปวดท้อง
ปวดเอว ท้องบวม ขาเป็นอัมพาต ปวดน่อง ไตอักเสบ
อัณฑะอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 8 เกาสิ่ง (เจียวสิ้น) KI. 8
จุดนี้อยู่ชิดขอบด้านในของกระดูกหน้าแข้ง ระดับ
เดียวกับจุดฮกหลิ่ว
รักษาอาการ ท้องผูก ท้องเสีย เป็นบิด ขัดปัสสาวะ
สตรีประจำเดือนไม่ปกติ มดลูกเคลื่อน ปวดท้องน้อย
สตรีตกเลือด เป็นนิ่ว อัณฑะปวดบวม
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 9 ตกปิง (จู๋ปิน) KI. 9
จุดนี้อยู่เหนือจุดไท่โคย 5 นิ้ว ห่างจากหลังขอบกระดูก
หน้าแข้ง 1 นิ้ว
รักษาอาการ จิตวิกลจริต โรคลมชัก น่องตึง ปวดน่อง
ปวดขา ปวดไส้เลื่อน ปวดท้อง อาเจียน
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 10 อิมกก (อินกู่) KI. 10
จุดนี้อยู่ริมด้านในตรงรอยพับใต้หัวเข่า
รักษาอาการ ท้องอืด ปวดช่องคลอด ปวดท้องน้อย
ปวดหัวเข่า สตรีตกเลือด
ปักลึกประมาณ 1 นิ้ว

        จุดที่ 11 ห่วยกุก (เหิงกู่) KI. 11
จุดนี้อยู่ตรงท้องน้อยเหนือขอบกระดูกหัวเหน่า ต่ำจากสะดือ
ลงมา 5 นิ้ว ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดอวัยวะเพศ ขัดปัสสาวะ เป็นนิ่ว
ปวดท้องน้อย เสื่อมสมรรถนะทางเพศ ปวดไส้เลื่อน
ปวดเบ้าตา
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 12 ไต่แหะ (ต้าเฮ่อ) KI. 12
จุดนี้อยู่เหนือจุดห่วยกุกขึ้นไป 1 นิ้ว หรือ ต่ำจากสะดือ 4 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บตา อสุจิเคลื่อน ปวดอวัยวะเพศ มุตกิด
ตกขาวปนแดง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 13 คี่ฮวก (ชี่เสวีย) KI. 13
จุดนี้อยู่เหนือจุดไต่แหะขึ้นไป 1 นิ้ว หรือ ต่ำจากสะดือ 3 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ประจำเดือนไม่ปกติ ปวดหัวเหน่าไปถึงเอว
ท้องร่วง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 14 ซี่มั่ว (ซื่อหมั่น) KI. 14
จุดนี้อยู่เหนือจุดคี่ฮวกขึ้นไป 1 นิ้ว หรือ ต่ำจากสะดือ 2 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดไส้เลื่อน ปวดลำไส้ ปวดท้องน้อย
ปวดท้องหลังคลอด สตรีประจำเดือนไม่ปกติ
ปีกมดลูกไม่ปกติ ท้องร่วง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 15 ตงจู่ (จุงจู้) KI. 15
จุดนี้อยู่เหนือจุดซี่มั่วขึ้นไป 1 นิ้ว หรือ ต่ำจากสะดือ 1 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ แสบร้อนในท้อง ท้องผูก ปวดท้องน้อย
ปวดเอว ตาเจ็บ สตรีประจำเดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 16 ฮวงยู้ (ฮวงซู) KI. 16
จุดนี้อยู่เหนือจุดตงจู่ขึ้นไป 1 นิ้ว ระดับเดียวกับสะดือ
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้อง ท้องผูก ตาเหลือง ดีซ่าน
ปวดไส้เลื่อน ปวดประจำเดือน ปวดกระเพาะอาหาร
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 17 เซียงเขียก (ซังชวี) KI. 17
จุดนี้อยู่เหนือจุดฮวงยู้ขึ้นไป 2 นิ้ว หรือ เหนือสะดือ 2 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดท้อง เบื่ออาหาร ปวดกระเพาะอาหาร
ปวดไส้เลื่อน ตาเจ็บ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 18 เจียะกวง (สือกวน) KI. 18
จุดนี้อยู่เหนือจุดเซียงเขียกขึ้นไป 1 นิ้ว หรือ เหนือสะดือ 3 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดกระเพาะอาหาร สะอึก อาเจียน ปวดท้อง
ขัดปัสสาวะ ท้องผูก ตาเจ็บ สตรีมีบุตรยาก ประจำเดือนคั่ง
ทำให้ปวดท้อง ปวดหลัง เส้นหลังตึง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 19 อิมโตว (อินตู) KI. 19
จุดนี้อยู่เหนือจุดเจียะกวงขึ้นไป 1 นิ้ว หรือ เหนือสะดือ 4 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ หัวใจสั่น แน่นหน้าอก ท้องผูก ปวดท้อง
ท้องอืด ปวดปีกสีข้าง เจ็บตา เป็นไข้จับหนาวจับร้อน
สตรีมีบุตรยาก ประจำเดือนคั่งทำให้ปวดท้อง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 20 ปักทงกก (ฟู่ทุงกู่) KI. 20
จุดนี้อยู่เหนือจุดอิมโตวขึ้นไป 1 นิ้ว หรือ เหนือสะดือ 5 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง
เจ็บตา ปวดก้านคอ ก้านคอตึงเอี้ยวไม่ได้
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 21 ฮิวมึ้ง (อิวเหมิน) KI. 21
จุดนี้อยู่เหนือจุดทงกกขึ้นไป 1 นิ้ว หรือ เหนือสะดือ 6 นิ้ว
ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น เบื่ออาหาร อาเจียน
ไอแห้ง บิดมูกเลือด ท้องร่วง แน่นท้องน้อย
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 22 โป่วล่ง (ปู้หลัง) KI. 22
จุดนี้อยู่ใต้ราวนม ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า
2 นิ้ว ตรงซี่โครงหน้าอกซี่ที่ 6
รักษาอาการ เจ็บแน่นหน้าอก ปวดชายโครง ไอ อาเจียน
คัดจมูกหายใจลำบาก เยื่อหุ้มปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ
เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ
ปักเฉียงเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 23 สิ่งฮง (เสินเฟิง) KI. 23
จุดนี้อยู่ระดับราวนม ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า
2 นิ้ว ตรงซี่โครงหน้าอกซี่ที่ 5
รักษาอาการ เจ็บแน่นหน้าอก ไอ อาเจียน เบื่ออาหาร
เต้านมอักเสบ ปวดชายโครง เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
หลอดลมอักเสบ
ปักเฉียงเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 24 เล่งฮือ (หลิงซวี) KI. 24
จุดนี้อยู่ที่ซี่โครงหน้าอกซี่ที่ 4 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง
ด้านหน้า 2 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บแน่นหน้าอก ไอ อาเจียน เบื่ออาหาร
ปวดชายโครง เต้านมอักเสบ นอนไม่หลับ
ปักเฉียงเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 25 สิ่งจั๋ง (เสินฉัง) KI. 25
จุดนี้อยู่ที่ซี่โครงหน้าอกซี่ที่ 3 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง
ด้านหน้า 2 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บแน่นหน้าอก ปวดชายโครง อาเจียน
เบื่ออาหาร เต้านมอักเสบ ไอ นอนไม่หลับ
ปักเฉียงเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 26 เหวกตง (อวี้จุง) KI. 26
จุดนี้อยู่ที่ซี่โครงหน้าอกซี่ที่ 2 ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง
ด้านหน้า 2 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ เจ็บแน่นหน้าอก อาเจียน เบื่ออาหาร
หืดหอบ มีเสมหะมาก นอนไม่หลับ
ปักเฉียงเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 27 หยู่ฮู้ (ซูฝู่) KI. 27
จุดนี้อยู่ที่ซี่โครงหน้าอกซี่ที่ 1 ตรงรอยบุ๋มขอบล่างของ
กระดูกไหปลาร้า ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า 2 นิ้ว
รักษาอาการ ไอ อาเจียน เบื่ออาหาร เจ็บแน่นหน้าอก
โรคหืดหอบ
ปักเฉียงเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

หมายเหตุ** ถ่ายที่จุดอย๋งจั๊ว บำรุงที่จุดฮกหลิ่ว


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )