เส้นที่ 9 เส้นแขนด้านใน คือ เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ

ฉิวเควกอิมซิมเปาเก็ง (โส่วเจวี๋ยอินซินเปาจิง)
(The pericardium meridian of hand - Jue yin)
ธาตุไฟ + สีแดง

 

เส้นนี้วิ่งจากหน้าอกลงไปปลายมือมี 9 จุด
ยาม สุก (ซวี) เวลา 19.00 น. จนถึง 20.59 น.

        จุดที่ 1 เทียงตี๊ (เทียนฉือ) PC. 1
จุดนี้อยู่ห่างจากหัวนมไปทางด้านข้าง 1 นิ้ว ระหว่าง
หัวนมกับรักแร้
รักษาอาการ ตามัว ปวดศีรษะ แน่นหน้าอก ไอ ไหล่อักเสบ
ปวดไหล่ เป็นไข้ วัณโรคต่อมน้ำเหลืองที่คอ ปวดลิ้นปี่
ปักเฉียงไปทางหัวนมลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 2 เทียงจั๊ว (เทียนเฉวียน) PC. 2
จุดนี้อยู่ที่ต้นแขน ชิดกระดูกต้นแขนด้านในเวลาหงายมือ
ต่ำจากใต้รอยพับรักแร้ลงมา 2 นิ้ว
รักษาอาการ ไข้หวัด ปวดแน่นหน้าอก ไหล่อักเสบ ปวดไหล่
ไอ ปวดหลัง ปวดแขน เจ็บลิ้นปี่
ปักลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว

        จุดที่ 3 เค็กเจ๊ก (ชวีเจ๋อ) PC. 3
จุดนี้อยู่กึ่งกลางเส้นรอยพับข้อศอก
รักษาอาการ หัวใจสั่น เส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นแรง
เป็นไข้ เจ็บหน้าอก ปวดกระเพาะอาหาร ริดสีดวงทวาร
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 4 เคียกมึ้ง (ซีเหมิน) PC. 4
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดไต่เล้งที่รอยพับข้อมือขึ้นมาทาง
ข้อศอก 5 นิ้ว แนวเดียวกับจุดเค็กเจ๊ก
รักษาอาการ อาเจียนเป็นโลหิต เจ็บหน้าอก จิตวิตกกังวล
ปวดหัวใจ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
เต้านมอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 5 กังไซ่ (เจียนสื่อ) PC. 5
จุดนี้อยู่หนือจุดไต่เล้งขึ้นมา 3 นิ้ว แนวเดียวกับจุดเคียกมึ้ง
รักษาอาการ เป็นไข้ แน่นหน้าอก ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
อาเจียน เส้นเลือดหัวใจตีบ จิตวิตกกังวล ไข้มาเลเรีย
โรคลมชัก ท้องร่วง ปวดแขน ปวดก้านคอ สตรีประจำ
เดือนไม่ปกติ
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 6 ไหล่กวง (เน่ยกวน) PC. 6
จุดนี้อยู่เหนือจุดไต่เล้งขึ้นมา 2 นิ้ว แนวเดียวกับจุดกังไซ่
รักษาอาการ เป็นไข้ ใจสั่น หัวใจเต้นแรงผิดปกติ เจ็บหัวใจ
ลิ้นหัวใจตีบ เจ็บหน้าอก ใบหน้าร้อน วิงเวียน โรคลมชัก
ฮิสทีเรีย ปวดแขน และข้อศอก
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว

        จุดที่ 7 ไต่เล้ง (ต้าหลิง) PC. 7
จุดนี้อยู่ตรงกึ่งกลางเส้นรอยพับข้อมือ
รักษาอาการ เป็นไข้ตัวร้อน ปวดข้อมือ ไอ หอบ คอแห้ง
ชาในลำคอ ตาเหลือง อาเจียนเป็นโลหิต หัวใจเต้นแรง
ใจหวิว เจ็บหน้าอก ปัสสาวะแดงเหมือนโลหิต โรคลมชัก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 8 เหล่าเก็ง (เหลากุง) PC. 8
จุดนี้อยู่ที่เส้นรอยพับฝ่ามือ ระหว่างนิ้วชี้ กับนิ้วกลาง
รักษาอาการ มือชา โรคดีซ่าน สะอึก ริดสีดวงทวาร
ปัสสาวะมีโลหิต โรคลมชัก อาเจียน เป็นไข้ เบื่ออาหาร
ปวดปีกไหล่เอี้ยวตัวไม่ได้ แน่นหน้าอก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 9 ตงชง (จุงชุง) PC. 9
จุดนี้อยู่ที่โคนเล็บปลายนิ้วกลางติดด้านนิ้วชี้ ใต้มุมเล็บ
ประมาณ 0.1 นิ้ว
รักษาอาการ เป็นไข้ตัวร้อน ปวดศีรษะ ปวดหัวใจ ลิ้นแข็ง
โรคลมชัก เป็นลมหมดสติ
ปักลึกประมาณ 0.1 นิ้ว

หมายเหตุ** ถ่ายที่จุดไต่เล้ง บำรุงที่จุดตงชง


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )