การแพทย์แผนจีน
การบำบัดรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน
การปักเข็ม
เส้นลก (เล่อ) คืออะไร
เส้นพิเศษ 8 เส้น
การปักเข็มด้วยจุดพิเศษ
จุดปักเข็มตามทฤษฎีโหงวซู
จุดบำรุง และถ่ายในเส้นเก็ง 12 เส้น
การปักเข็มตามยามเวลา
การหาจุดปักเข็มสำหรับรักษาโรค