ตำรับยา รักษาอาการถูกตีสกัดจุดตามยามเวลา

       ตำรับยาที่ใช้รักษาผู้ที่ถูกตีสกัดจุดตามยามเวลา
เป็นตำรับยาที่มีมาแต่โบราณกาล ในแต่ละยามเวลามี
ตำรับยาหลายตำรับด้วยกัน ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษา
เหมือนกัน จะเลือกใช้ตำรับใดนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวก
ของแต่ละท่าน ตัวยาแต่ละตัว ข้าฯมิได้พิมพ์ทับศัพท์เป็น
ภาษาไทยไว้ เนื่องจากเกรงว่า จะเกิดความผิดเพี้ยนของ
สำเนียงภาษา ที่ไม่สามารถผันเสียงให้ตรงกับสำเนียง
ภาษาจีนบางคำ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดสับสน
แก่ผู้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป


ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม จื่อ
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม โฉ่ว
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม อิ๋น
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม เหม่า
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม เฉิน
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม ซื่อ
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม อู่
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม อุ้ย
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม เซิน
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม อิ่ว
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม ซวี
ตำรับยารักษาการถูกตีสกัดจุดในยาม ไฮ่


                              อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )