โภชนาการบำบัด เพื่อห้ามน้ำนม

          สตรีที่มีลูกอ่อน เมื่อถึงเวลาลูกน้อยโตพอที่จะไม่ต้องให้
กินนมของแม่แล้ว แต่น้ำนมยังไหลอยู่ไม่ขาด ให้ห้ามน้ำนมด้วยหลัก
การโภชนาการบำบัดต่อไปนี้

         1. รำข้าวสาลีคั่ว
          เอา รำข้าวสาลี 100 กรัม
          น้ำตาลทรายแดง 50 กรัม
          เอารำข้าวสาลีมาคั่วให้เหลืองดีแล้ว ใส่น้ำตาลทรายแดงลง
ไปคลุกให้ทั่ว คั่วต่อไปอีกสักครู่ก็ใช้ได้ วันหนึ่งรับประทานหลายๆครั้ง
แบ่งรับประทานให้หมดใน 2-3 วัน

          2. ต้นอ่อนข้าวบาร์เล่ย์ต้ม
          เอา ข้าวบาร์เลย์ 200 กรัม
          ล้างให้สะอาดแล้วเอาไปไว้ที่ๆอบอุ่นโดยใช้ผ้าบางคลุมไว้
ให้มิดชิด จนข้าวบาร์เลย์งอกต้นอ่อน แล้วเอาต้นอ่อน 50 กรัม ใส่น้ำพอ
ประมาณ ต้มรับประทานวันละ 2 ครั้ง รับประทาน 1 สัปดาห์
หมายเหตุ ต้นอ่อนข้าวบาร์เลย์ที่งอกออกมาต้องได้ความยาว
ประมาณ 2 เซ็นต์ อย่าให้สั้นนัก

          3. ข้าวสาลีต้ม
          เอา ข้าวสาลี 200 กรัม
         ล้างน้ำให้สะอาด แล้วเอาผ้าคลุมไว้ในที่อบอุ่นจนข้าวสาลี
งอกต้นอ่อน แล้วเอาต้นอ่อน 150 กรัม ใส่กระทะคั่วให้สุกเกรียมนิด
หน่อย เติมน้ำพอประมาณ ต้มรับประทานวันละ 3 ครั้ง รับประทานติด
ต่อกันหลายๆวัน

          4. ข้าวบาร์เล่ย์ข้าวสาลีต้ม
          เอา ข้าวบาร์เล่ย์ และ ข้าวสาลี อย่างละ 100 กรัม
          ล้างให้สะอาดแล้วนำผสมกันให้ทั่วคลุมด้วยผ้าบางไว้ใน
ที่อบอุ่น เมื่องอกต้นอ่อนความยาวประมาณ 2 เซ็นต์ แล้วให้เอา ต้นอ่อน
120 กรัม ใส่น้ำต้มรับประทานวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 3-5 วัน                                                
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )