โภชนาการบำบัด อาการน้ำนมน้อย

          1. ตีนหมูตุ๋น หรือ ตือคากิตุ๋น
            เอา ตีนหมู (ตือคากิ) 2-4 อัน
            ถอนขน และล้างให้สะอาดเกลี้ยงเกลาดีแล้ว ใส่หม้อตุ๋น
ด้วยไฟอ่อน 1-2 ชั่วโมง จนเปื่อย ใส่เกลือนิดหน่อยก็รับประทานได้
จะเพิ่ม ทงเฉ้า 10 กรัม หรือ ชวงซัวกะ (เนื้อนิ่ม) 10 กรัม ก็ได้ รับประ
ทานวันละครั้ง
หมายเหตุ ทงเฉ้า และซัวกะ มีขายที่ร้านยาจีนทั่วไป

           2. ปลาตะเพียนต้ม
           เอา ปลาตะเพียน 1 ตัว น้ำหนักประมาณ 120 กรัม
           ตีนหมู 1 อัน
           ล้างให้สะอาดและถอนขนให้เกลี้ยงดีแล้ว เอาไปต้มกับ
ปลาตะเพียนจนเปื่อย ใส่เกลือนิดหน่อย รับประทานวันละครั้ง ติดต่อ
กันประมาณ 1-2 สัปดาห์

          3. ปลาหลีฮื้อปรุงรส
          เอา ปลาหลีฮื้อ 1 ตัว
          ขอดเกล็ดเอาไส้ออกล้างน้ำให้สะอาด แล้วใส่น้ำพอ
ประมาณ ใส่ต้นหอม ขิงซอย และ เกลือพอประมาณ นึ่ง หรือ ตุ๋น
ก็ได้ รับประทานได้ทั้งเนื้อทั้งน้ำ

           4. งาดำคั่ว
           เอา งาดำ 250 กรัม
           ตีนหมู 1 อัน ถอนขนล้างให้สะอาด
           ให้เอางาดำใส่กระทะคั่วด้วยไฟอ่อนจนสุก และให้เอา
ตีนหมูต้มเอาน้ำไว้ชงงาดำรับประทานครั้งละ 15 กรัม วันละ 2 ครั้ง
ให้รับประทานพร้อมกับตีนหมูที่ต้มสุกด้วย                                                
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )