โภชนาการบำบัด อาการสะอึก

          1. ถั่วแปบต้มน้ำตาลทรายแดง
          เอา ถั่วแปบ 30 กรัม
          ใสน้ำประมาณ 200 มิลลิลิตร ใส่ขิง 3 ชิ้นบางๆ ต้มด้วย
ไฟอ่อนๆ พอน้ำเหลือ 100 มิลลิลิตร เติมน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อย
รับประทานให้หมดภายใน 1 วัน แบ่งรับประทาน 2-3 ครั้ง

          2. น้ำดอกกานพลู
          เอา ดอกกานพลูตากแห้ง 3 กรัม
          เปลือกส้ม 10 กรัม
          ใส่น้ำพอประมาณ ต้มประมาณครึ่งชั่วโมง กรองเอา
กากออกดื่มแต่น้ำ

         3. น้ำขิงผสมน้ำผึ้ง
         เอา น้ำผึ้ง 30 มิลลิลิตร
         ขิงสด 30 กรัม
         เอาขิงสดมาล้างให้สะอาด แล้วตำให้แหลก คั้นเอาน้ำ
ขิง ใส่น้ำผึ้งพอประมาณ คนให้ทั่วรับประทานวันละ 2-3 ครั้งๆละ
1 ช้อนโต๊ะ

         4. ลิ้นจี่ ผง
          เอา ลิ้นจี่แห้ง 100 กรัม
          นำมาปิ้งทั้งเปลือก และ เมล็ดจนแห้งกรอบแล้วบดเป็น
ผงชงกับน้ำอุ่นรับประทาน

         5. โกยไหล่กิมผง
          เอา โกยไหล่กิม 6 กรัม
          นำมาผึ่งแดดให้แห้งดีแล้วคั่วให้กรอบ แล้วบดให้เป็นผง
ชงรับประทานกับน้ำอุ่น วันละ 3 ครั้งๆละ 3 กรัม


                               
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )