โภชนาการบำบัดโรคหลอดลมอักเสบ

          หลอดลมอักเสบเรื้อรัง คือ หลอดลมอักเสบต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน อาจมีสาเหตุเกิดจากการถูกกระตุ้นให้ระคายเคือง
อย่างต่อเนื่อง เช่น การสูบบุหรี่ หรือฝุ่นละออง เป็นต้น มิใช่การ
อักเสบอันเกิดจากไข้หวัด โดยปกติแล้วจะไม่มีอาการไข้ ไม่ปวด
ศีรษะ แต่จะแสดงออกโดยอาการไอ มีเสมหะมาก ชาวจีน นิยม
ใช้หลักโภชนาการบำบัดเพื่อช่วยป้องกันรักษาอาการหลอดลม
อักเสบ โดยดังนี้

          1. ข้าวต้มแป๊ะฮะ
          เอา แป๊ะฮะแห้ง 30 กรัม (แป๊ะฮะสด 60 กรัม)
          ข้าวเจ้า 200 กรัม
          น้ำตาลกรวดพอประมาณ
          เอาน้ำต้มแป๊ะฮะก่อน พอน้ำเดือดประมาณ 15 นาที
ก็ให้ใส่ข้าวเจ้าลงไปต้มรวมกันด้วยไฟอ่อนๆจนน้ำข้าวใกล้จะ
งวดจึงใส่น้ำตาลทรายกรวดลงไปต้มอีกประมาณ 5 นาที
ข้าวต้มแป๊ะฮะนี้จะรับประทานเป็นประจำก็ได้
สรรพคุณ ระงับอาการไอ ทำให้ชุ่มปอด รักษาโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง ไม่เหมาะกับหลอดลมอักเสบเนื่องจากไข้หวัด
เฉียบพลัน
          หมายเหตุ แป๊ะฮะมีจำหน่ายในร้านยาจีนทั่วไป


          2. เห่งยิ้ง วอลนัท เชื่อม
          เอา เมล็ดเห่งยิ้ง 250 กรัม
          นำเห่งยิ้งมาคั่วแล้วใส่ไว้ในหม้อ ใส่น้ำเปล่าตั้งไฟต้ม
ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วใส่ลูกวอลนัท 250 กรัม ต้มจนน้ำใกล้จะ
งวด ใส่น้ำผึ้งลงไปประมาณ 500 กรัม เคี่ยวต่อไปจนเดือดก็ใช้ได้
สองอย่างนี้ สรรพคุณ รักษาอาการไอ หลอดลมอักเสบ
เรื้อรังโดย เฉพาะคนที่มีร่างกายอ่อนแอที่มีอาการหอบไอเรื้อรัง
และหลอดลมอักเสบได้ผลดี
         หมายเหตุ เห่งยิ้งมีจำหน่ายในร้านยาจีนทั่วไป

          3. สาลี่นึ่งน้ำตาล
          เอา สาลี่สอ 1-2 ลูก
          หั่นสาลี่ให้เป็นชิ้นบางๆ หรือ ชิ้นเล็กๆ ใส่น้ำตาลกรวด
ลงไปพอประมาณ ใส่หม้อแล้วนึ่งประมาณ 30 นาที ให้รับประทาน
ทั้งน้ำ เนื้อ และเปลือก ให้หมดในครั้งเดียว วันละ 1-2 ครั้ง ประมาณ
1-2 สัปดาห์

          4. ข้าวต้มปอดหมู
          เอา ปอดหมู 1 อัน หนักประมาณ 500 กรัม
          ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปต้มจนเดือด ช้อนเอาฝ้ามัน
ออก แล้วต้มต่ออีกประมาณ ครึ่งชั่วโมง เมื่อใกล้จะสุก ให้เอามา
หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แบ่งออกมาประมาณ 100 กรัม ใส่ลูกเดือย 50 กรัม
ข้าวเจ้า 100 กรัม เติมน้ำที่ต้มปอดหมูลงไปพอประมาณแล้วต้ม
ด้วยไฟอ่อนๆจนปอดสุก ปรุงรสด้วยเกลือ ขิง ต้นหอม และเครื่อง
ปรุงอื่นๆตามความต้องการ
         ข้าวต้มปอดหมูนี้ สรรพคุณ รักษาหลอดลมอักเสบ
ไอเรื้อรัง ผอมแห้ง มีเสมหะมาก หรือเสมหะมีเลือดปนอยู่ด้วย                                  
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )