โภชนากากรบำบัด
อาหารเครื่องยาจีนสำหรับบำรุงหยิน

          อาหารเครื่องยาจีนสำหรับบำรุงหยิน ปรุงจากอาหาร และ
เครื่องยาจีนที่มีสรรพคุณในการบำรุงหยิน เพิ่มน้ำ สลายแห้งใน
ร่างกาย เหมาะสำหรับบำบัดผู้ที่พลังหยินไม่เพียงพอ โหนกแก้ม
สีแดงอันมีสาเหตุจากร้อนชื้น อุ้งมืออุ้งเท้าร้อน เหงื่อออกผิดปกติ
ไอแบบไม่มีเสมหะ กระหายน้ำ อุจจาระแข็ง หน้ามืดตาลาย วิง
เวียงศีรษะ และจิตใจกระสับกระส่าย เป็นต้น

          1. ซุปเห็ดสองพี่น้อง
          เอา เห็ดหูหนู และเห็ดหูหนูเงิน อย่างละ 10 กรัม
          น้ำตาลกรวด 30 กรัม
          วิธีทำ นำเห็ดทั้งสองชนิดไปแช่น้ำจนบาน (ถ้า
เป็นเห็ดหูหนูดอกใหญ่ ให้ฉีกเป็นชิ้นขนาดเล็ก) เด็ดขั้วออก
และล้างให้สะอาด ใส่ลงในหม้อ ใส่น้ำ 3 ถ้วย ต้มให้เดือด
แล้วตั้งไฟอ่อนต้มต่ออีก 1 ชั่วโมง จากนั้นใส่น้ำตาลกรวด
คนให้ละลาย เป็นอันเสร็จ รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า
และเย็น เป็นประจำ
          สรรพคุณ บำรุงหยิน ไต และปอด บำรุงเลือด
สลายแห้งบำบัดอาการผิวแห้ง ผิวแตก ปากแห้ง และท้อง
ผูกอันมีสาเหตุจากร่างกายหยินพร่อง ขาดน้ำ และเลือด
ขาดความชุ่ม
          หมายเหตุ เป็นสูตรอาหารที่มีรสจืด หากต้องการ
หวานให้เติมน้ำตาลตามความต้องการ

          2. ซุปข้นเห็ดเงินโป๊ยป้อ
          เอา สาคูเม็ดใหญ่ 25 กรัม
          เห็ดเงิน 10 กรัม
          กล้วยหอม 1 ลูก
          แอปเปิล 1 ลูก
          แปะก้วย 20 ลูก
          พุทราน้ำผึ้ง 2 ลูก
          ไข่นกพิราบ 4 ฟอง
          น้ำตาลทรายขาว 150 กรัม
          แป้งมัน 2 ช้อนชา
          วิธีทำ ต้มน้ำ 2 ถ้วยให้เดือด ใส่สาคูลงไปตั้งไฟอ่อน
ต้มให้สุกพอดี ล้างเห็ดเงินให้สะอาด เด็ดขั้ว และขจัดสิ่งเจือปน
ออก ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ปอกเปลือกกล้วย และแอปเปิล แล้วหั่น
เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ต้มน้ำ 4 ถ้วยให้เดือด ใส่เห็ดเงิน แปะก้วย
และพุทราน้ำผึ้ง ลงไปต้มประมาณ 20 นาที จากนั้นใส่เนื้อแอป
เปิลลงไปต้มอีก 1 นาที ตีไข่นกพิราบลงไป ปิดฝาหม้อไว้ ต้ม
2 นาที ตักฟองอากาศออก ใส่สาคู เนื้อกล้วย และน้ำตาลลงไป
ตามลำดับ ต้ม 1 นาที จากนั้นผสมแป้งมันใส่ลงไปคนให้เข้ากัน
เป็นอันเสร็จ รับประทานเป็นอาหารว่างวันละ 2 ครั้ง
          สรรพคุณ บำรุงหยิน และปอด สลายแห้งในร่างกาย
เป็นอาหารที่บำรุงแต่ไม่เลี่ยน กินได้ตลอดสี่ฤดู เหมาะสำหรับผู้
ที่หยินพร่อง ร่างกายอ่อนแอ หรือมีอาการผอมแห้งในฤดูใบไม้ร่วง
ร่างกายสูญเสียน้ำมาก ผิวหนังแห้ง คอแห้ง ไอแต่ไม่มีเสมหะ อัน
มีสาเหตุจากอากาศแห้ง
          หมายเหตุ พุทราน้ำผึ่ง คือพุทราที่น้ำไปต้มในน้ำผึ้ง
ให้เลือด ร้านยาจีนมีจำหน่าย มีชื่อเรียกทางยาจีนว่า เจี้ยตั่วจ้อ
หรือ บิกจ้อ

          3. ซุปแป๊ะฮะกล้วยหอม
          เอา แป๊ะฮะแห้ง 50 กรัม
          กล้วยหอม 2 ใบ
          น้ำตาลกรวด 60 กรัม
          ล้างให้แป๊ะฮะให้สะอาด กล้วยหอมปอกเปลือกแล้ว
หั่นเป็นแว่นๆใส่ลงในหม้อ ใส่น้ำตาลกรวด และน้ำ 3 ถ้วย ต้ม
ให้เดือด ตั้งไฟอ่อนต้มอีก 15 นาทีเป็นอันเสร็จ รับประทานทั้ง
แป๊ะฮะ กล้วยหอม และน้ำซุป
          สรรพคุณ บำรุงหยิน และปอด เพิ่มน้ำในร่างกาย ทำ
ให้ลำไส้ลื่น แป๊ะฮะบำรุงหยิน และปอด กล้วยหอมช่วยให้ขับ
ถ่ายสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่หยิน
พร่อง และคอแห้ง ท้องผูก ระบบย่อยไม่แข็งแรง หรือเป็นวัณโรค
และไอแห้ง เป็นต้น

          กล้วยหอม
          ชื่ออี่นๆในภาษาจีน ได้แก่ เฮียงเจีย เจียจื้อ เจียก้วย
          รสชาติ และสรรพคุณ รสหวาน มีธาตุเย็น ขับร้อน
ถอนพิษ บำรุงลำไส้ และบรรเทาอาการปวด มักใช้บำบัดโรค
ร้อน ท้องผูก ริดสีดวงทวาร ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ
เบาหวาน เป็นต้น
          ส่วนประกอบ และคุณค่าทางอาหาร ประกอบด้วย
น้ำตาล แป้งตะกอน เพกทิน ไขมัน และวิตามีน เอ บี ซี และอี
ยังมีส่วนประกอบของ 5-ไฮดรอกซีทริปทามีน ที่ช่วยลดกรด
ในกระเพาะอาหาร และบรรเทาอาการกระเพาะอาหารเป็นแผล
อัตราส่วนของเพททีนในกล้วย และในกลูโคสเท่ากับ 1:1 มี
ส่วนช่วยบรรเทาอาการระบบย่อยไม่ดีอันมีสาเหตุจากเชื้อบิด
และอาหารเป็นพิษ เมื่อคนไข้เป็นโรคเบาหวานรับประทาน
กล้วยหอมแล้วน้ำตาลในเลือดจะลดลง
          ๐ วิธีใช้
          1. กล้วยหอม 2 ใบ ไม่ปอกเปลือก ต้มจนสุก รับ
ประทานทั้งเปลือก ช่วยบำบัดโรคริดสีดวงทวาร ถ่ายอุจจาระ
ปนเลือด
          2 รับประทานกล้วยหอม วันละ 1-2 ใบ ช่วยบำบัด
โรคร้อน กระหายน้ำ ท้องผูก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ กระ
เพาะอาหารเป็นแผล และอักเสบ เป็นต้น
          3. กล้วยหอม 2 ใบ นำไปต้มทั้งเปลือก ดื่มน้ำแทน
น้ำชา และรับประทานเนื้อกล้วยด้วย บำบัดความดันโลหิตสูง
และป้องกันการเป็นอัมพาต
          หมายเหตุ ชาวจีนสมัยก่อน เรียกกล้วยหอมว่า
กำเจีย (กล้วยหวาน) มีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสวย
กล้วยหอมแล้วทำให้เกิดปัญญา จึงเรียกว่า ตี้หุยจือก้วย (ผล
ไม้แห่งปัญญา) กล้วยหอมมีรสหวาน มีประโยชน์ต่อร่างกาย
มาก เพราะเป็นอาหารจำพวกธาตุเย็น ผู้ที่ม้าม และกระเพาะ
อาหารพร่อง ไม่ควรรับประทาน

          แอปเปิล
          ชื่ออื่นๆในภาษาจีน ได้แก่ เผ่งก้วย ไหน่จื้อ เผ่งปอ
และเทียวห่วมจื้อ เป็นต้น
          รสชาติ และสรรพคุณ รสหวาน มีธาตุเย็น ช่วยเพิ่ม
น้ำในร่างกาน บำรุงปอด บรรเทาอาการร้อน บำรุงม้าม และกระ
เพาะอาหาร มักใช้บำบัดอาการอาหารไม่ย่อย คลื่นไส้อาเจียน
ท้องเดินชนิดเรื้อรัง กระหายน้ำ ไอเพราะปอดร้อน ขาดสาร
อาหาร บรรเทาอาการเมาสุรา เป็นต้น
          ส่วนประกอบ และคุณค่าทางอาหาร ประกอบด้วย
คาร์โบไฮเดรต กรดแอปเปิล และกรดอินทรีย์หลายชนิด เพททีน
แอลกอฮอล์ วิตามีน โปรตัสเซี่ยม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และสัง
กะสี เป็นต้น สังกะสีมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำ ช่วย
ให้ร่างกายเจริญเติบโต
          ๐ วิธีใช้
          1. แอปเปิล 2-3 ลูก ปอกเปลือกคั้นเอาน้ำ ดื่มวัน
ละ 2-3 ครั้ง ช่วยบรรเทาอาการกระหายน้ำ ไอเพราะปอดร้อน
และเมาสุรา เป็นต้น
          2. แอปเปิล 1 ลูก ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
ข้าวแกบี้ 60 กรัมที่คั่วจนหลือง (ข้าวสาร) ใส่น้ำต้มให้เป็นโจ๊ก
ช่วยบำบัดอาการอ่อนแอหลังฟื้นไข้ เบื่ออาหาร
          3. เปลือกแอปเปิลสด 30-60 กรัม ข้าวแกบี้ 30 กรัม
คั่วจนเหลือง ต้มน้ำดื่มแทนน้ำชา บำบัดอาการคลื่นไส้อาเจียน
ของสตรีมีครรภ์
          หมายเหตุ แอปเปิล เป็นผลไม้สำคัญ 1 ใน 4 อย่างของ
โลก มีมากมายหลายพันธุ์ และมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถนำ
มาทำเป็นแยม อาหารเครื่องกระป๋อง และเหล้า ผู้ที่ม้าม และกระ
เพาะอาหารเย็น หรือพร่อง ไม่ควรรับประทาน


                       
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )