โภชนาการบำบัด โรคความดันโลหิตสูง

          การบำบัดโรคความดันโลหิตสูงด้วยหลักโภชนาการ
บำบัดเหมาะกับโรคความดันโลหิตสูงจากสาเหตุอื่น หรือหาสาเหตุ
ไม่ได้ แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง สาเหตุจากโรคไต
หรือโรคเนื้องอก ฟิโอโครโมไซโทมา(Pheochromocytoma) ตำรับ
โภชนาการบำบัดโรคความดันโลหิตสูงมีดังนี้

          1. แกงจืดแมงกระพรุนต้มแห้วจีน
          เอา แมงกระพรุนแห้ง 125 กรัม
          แห้วจีน (จี่ชัง) 375 กรัม (ปอกเปลือกหรือไม่ก็ได้)
          เอาแมงกระพรุนแช่น้ำไว้จนหมดรสเค็มแล้ว ให้เอา
แห้วจีน และแมงกระพรุนมาหั่นเป็นชิ้นๆ ใส่น้ำสะอาดประมาณ
1 ลิตร ให้ต้มด้วยไฟอ่อนๆจนน้ำงวดลงเหลือประมาณ 250
มิลลิลิตร กรองเอากากออก รับประทานแต่น้ำวันละ 2 ครั้งๆ
ละ 125 มิลลิลิตร รับประทานเป็นประจำทุกวัน ช่วยบำบัด
โรคความดันโลหิตสูง

          2. คื่นช่าย
          เอา คื่นช่าย พอประมาณ
          ให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคั้นเอาน้ำออกมา เอาน้ำตาล
ทรายแดงใส่ลงในน้ำคื่นช่ายที่คั้นไว้ จิบดื่มแทนน้ำชา หรือจะ
เอารากคื่นช่าย 60 กรัม ต้มน้ำรับประทานก็ได้ หรือจะเอา คื่น
ช่ายผัดกับมะระ รับประทานเป็นกับข้าวก็ได้ มีสรรพคุณบำบัด
โรคความดันโลหิตสูง

          3. ข้าวต้มถั่วเขียวสาหร่ายไหตั่ว
          เอา ถั่วเขียว 100 กรัม
          สาหร่ายไหตั่ว 100 กรัม
          เอาถั่วเขียวต้มให้เม็ดบานเสียก่อน แล้วใส่ข้าวเจ้า และ
สาหร่ายไหตั่ว ต้มต่อไปด้วยไฟอ่อนๆจนเหนียวข้นก็รับประทาน
ได้ ควรจะรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็น รับประทานติดต่อกัน
เป็นประจำช่วยลดความดันโลหิต

         4. ชงน้ำถั่วเขียวกับกระเทียม
         เอา ถั่วเขียว 100 กรัม นำมาตำให้แตก
         กระเทียมปอกเปลือกแล้ว 50 กลีบ
         เอาทั้งสองสิ่งนี้ใส่ไว้ในชาม หรือถ้วยใบใหญ่ แล้วชง
ด้วยน้ำร้อน 500 มิลลิลิตร ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ใช้ดื่ม
แทนน้ำชา จะเติมน้ำตาลทรายแดง หรือน้ำตาลกรวดก็ได้

         5. ดีหมูถั่วเขียว
         เอา ดีหมูสด 1 อัน
         เอาถั่วเขียวที่ล้างสะอาด และผึ่งไว้แล้วจำนวนพอ
ประมาณยัดใส่เข้าไปในดีหมู แล้วเอาไปแขวนผึ่งลมไว้จนกว่า
ดีหมูแห้งดีแล้ว ให้เอาถั่วเขียวออกมารับประทานกับน้ำสุกครั้ง
ละ 10 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ช่วยบำบัดโรคความดันโลหิตสูง รับ
ประทานติดต่อได้เป็นเวลานานไม่มีข้อจำกัด

         6. ปลิงทะเลตุ๋น
        เอา ปลิงทะเล 30 กรัม
        ล้างให้สะอาด เอาเครื่องในออกให้หมด ใส่ลงในน้ำ
สะอาดพร้อมกับน้ำตาลกรวดพอประมาณ ตั้งไฟตุ๋นจนเปื่อย
ให้รับรับประทานวันละครั้ง ควรรับประทานตอนท้องว่าง รับ
ประทานเป็นระยะเวลานานได้ไม่จำกัด

          7. แห้วจีนหัวผักกาดขาวคั้น
          เอา แห้วจีน 750 กรัม
          หัวผักกาดขาว 750 กรัม
          เอาทั้งสองสิ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคั้นเอาแต่น้ำ แล้ว
ใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณ ใส่ขวดไว้ แบ่งดื่มเป็น 3 ครั้ง ให้
หมดในหนึ่งวัน ห้ามทิ้งไว้ข้ามคืน

          8. แกงจืดหัวปลาเทียงมั้ว
          เอา หัวปลาเลี่ยงฮื้อ จำนวน 1 หัว (ปลาหัวโต)
          เทียงมั้ว 12 -15 กรัม
          ล้างหัวปลาให้สะอาด แล้วเอาเหงือกออก เอาหัวปลา
และ เทียงมั้ว ใส่หม้อดิน ปรุงรสด้วย ต้นหอม ขิงซอย และเกลือ
พอประมาณ ใส่น้ำต้มประมาณครึ่งชั่วโมงก็รับประทานได้ รับ
ประทานทั้งเนื้อ และน้ำรับประทานได้เป็นประจำ

          9. น้ำผึ้ง

          เอา น้ำผึ้งแท้พอประมาณ
          นำมาชงกับน้ำร้อนดื่มต่างน้ำชาเป็นประจำจะช่วย
 ลดความดันโลหิตสูงได้ดีพอสมควร
          หมายเหตุ ไม่ควรใช้น้ำผึ้งที่ได้จากสวนลำใย ควรใช้
น้ำผึ้งจากต้นตะโก น้ำผึ้งจากสวนบัว น้ำผึ้งจากไม้เบญจพันธุ์
น้ำผึ้งจากต้นสัก เป็นต้น


                                
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )