โภชนาการบำบัด โรคบวมน้ำเพราะไตอักเสบ

          1. แกงจืดลูกบัวกระเพาะหมู
          เอา กระเพาะหมู 1 อัน
          ลูกบัว ประมาณ 50 ลูก
          ล้างกระเพาะหมูให้สะอาด นำลูกบัวที่แกะไส้ออกแล้ว
ใส่ในกระเพาะหมู ใช้ด้ายเย็บให้เรียบร้อย นำไปตุ่นกับน้ำจนเปื่อย
ปรุงรสด้วยเกลือ และผงชูรส จะรับประทานมื้อเดียวหมด หรือแบ่ง
รับประทาน 2 - 3 มื้อก็ได้
          อีกวิธีหนึ่งคือ หั่นเป็นชิ้นบางๆใส่ลงในจานพร้อมลูกบัว
ใส่เครื่องปรุง เช่น น้ำมันงาหอม กระเทียม ขิง เป็นต้น ใช้รับประทาน
เป็นกับข้าวก็ได้

          2. ข้าวต้มรากหญ้าคาถั่วแดง
          เอา รากหญ้าคาสด 200 กรัม (ถ้าเป็นรากหญ้าคาแห้ง
          เอา 50 กรัม)
          ถั่วแดง 50 กรัม
          ข้าวเจ้า 200 กรัม
          ล้างรากหญ้าคา ข้าวเจ้า และถั่วแดงให้สะอาด เอาราก
หญ้าคาใส่น้ำพอประมาณ ต้มครึ่งชัวโมง แล้วกรองเอากากออก
เอาถั่วแดงใส่ลงไปในน้ำหญ้าคาที่เทกากออกแล้วต้มจนถั่วแดง
ปริบานนิดหน่อยแล้วใส่ ข้าวเจ้า ต้มต่อไปจนข้าวเปื่อยข้นแบ่ง
รับประทาน 2-3 มื้อให้หมดในหนึ่งวัน

          3. แกงจืดน้ำเต้า
          เอา เปลือกน้ำเต้า 50 กรัม
          เปลือกฟักเขียว 30 กรัม
          เปลือกแตงโม 30 กรัม
          พุทราจีน 10 กรัม
          เอาทั้ง 4 สิ่งนี้ใส่ลงในหม้อ เติมน้ำ 500 มิลลิลิตร ต้ม
ด้วยไฟอ่อนๆจนเหลือน้ำ 150 มิลลิลิตร เอากากออกแล้วรับประ
ทานน้ำ น้ำแกงชนิดนี้หวานชุ่มคอ รับประทานวันละครั้ง ติดต่อ
กันเป็นเวลายาวนานได้ หน้าร้อนดื่มแล้วเย็นสบาย แก้พิษแดดด้วย

          4. ปลาช่อนต้มถั่วแดง
          เอา ปลาช่อน 1 ตัว หนักประมาณ 500 กรัม
          ถั่วแดง 50 กรัม
          เอาเครื่องในปลาออกแล้วล้างน้ำให้สะอาด แต่ไม่ต้อง
ขอดเกล็ดออก เอาถั่วแดงยัดใส่ในท้องปลาแล้วใช้กระดาษที่ค่อน
ข้างหนาห่อปลาไว้หลายๆชั้น เอาเส้นลวดร้อยปากปลาไว้ แช่ใน
น้ำสะอาดสักครู่จนเนื้อปลาอมน้ำ เอากระดาษที่ห่อปลาออก แล้ว
เอาขึ้นต้มบนเตาถ่าน อย่าใช้ไฟแรงนัก สุกแล้วรับประทานร้อนๆ
โดยไม่ต้องใส่เกลือปรุงรส แบ่งรับประทาน 2 มื้อ จะรับประทาน
ติดต่อกัน 1 สัปดาห์ก็ได้

          5. ข้าวต้มหกเหล็ง
          เอา หกเหล็ง บดเป็นผงประมาณ 20 กรัม
          เอาต้มกับข้าวเจ้าจนข้าวสุกน้ำข้นแล้วก็รับประทานได้
ข้าวต้มนี้รับประทานได้ทุกวัน จะรับประทานเป็นเวลานานก็ได้

          6. ข้าวต้มอึ่งคี้
          เอา อึ่งคี้ 60 กรัม
          ฉิ่งพ้วย 5 กรัม (เปลือกส้มแห้ง)
          ข้าวเจ้า 100 กรัม
          น้ำตาลทรายแดงพอประมาณ
          เอาอึ่งคี้ใส่น้ำ 200 มิลลิลิตร ต้มด้วยไฟอ่อนๆจนน้ำ
ข้นเหลือประมาณ 100 มิลลิลิตร แล้วเอาข้าวเจ้า กับ น้ำตาล
ทรายแดงใส่ลงไปต้มกับน้ำอึ่งคี้จนน้ำข้นแล้วใส่ ฉิ่งพ้วยลงไป
เล็กน้อย พอน้ำเดือดอีกครั้งก็รับประทานได้ รับประทานทุกวันๆ
ละ 2 ครั้ง ทั้งเช้า และ เย็น

          7. ข้าวต้มตับหมูถั่วเขียว
          เอา ถั่วเขียว 50 กรัม
          ข้าวเจ้า 100 กรัม
          ตับหมู 100 กรัม
          ต้มข้าวกับถั่วเขียวจนสุกเสียก่อน แล้วจึงเอาตับหมู
ล้างให้สะอาดแล้ว หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไป เร่งไฟให้น้ำเดือด
สักพักหนึ่ง พอตับหมูสุกก็รับประทานได้ ไม่ต้องใส่เกลือ ข้าว
ต้มนี้จะรับประทานเป็นประจำก็ได้


                          
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )