โภชนาการบำบัด อาการปวดระดู

          1. เซียนจาดองเหล้า
          เอา เซียนจา 500 กรัม
          ล้างให้สะอาด แล้วเอาเมล็ดออก เอาเนื้อเซียนจาใส่ขวด
ไว้ ใส่เหล้าโรง (เหล้าขาว) หรือเหล้าเกาเหลียง 40 ดีกรี จนท่วมเนื้อ
เซียนจาขึ้นมาประมาณ 5 - 6 นิ้ว แช่ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ดื่ม
ครั้งละ 10 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง เช้า -เย็น

          2. ดอกคำฝอยดองเหล้า
          เอา ดอกคำฝอย 100 กรัม
          ใส่ขวดเหล้า ให้เอาเหล้าโรง 40 ดีกรี หรือเหล้าเกาเหลียง
เทลงไปจนเต็มขวด ดองไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ขณะดองอยู่ให้เขย่า
ขวดทุกวัน ให้ดื่มวันละครั้งๆละ 10 มิลลิลิตร (1 ถ้วยชาจีน)

          3. ขิงสดพุทราจีนต้ม
          เอา ขิงสด 25 กรัม ซอยเป็นชิ้นเล็กๆ
          พริกหอม 10 กรัม
          พุทราจีน 10 ลูก
เอาทั้งสามสิ่งใส่หม้อต้มกับน้ำ แบ่งรับประทาน 2 ครั้ง
ให้รับประทานติดต่อกัน 1 -2 สัปดาห์

          4. ดอกทานตะวันต้ม
          เอา ดอกทานตะวันที่เอาเมล็ดออกแล้ว 60 กรัม
          น้ำตาลทรายแดง 30 กรัม
          หั่นให้ละเอียด ใส่น้ำพอประมาณ ต้มสักครู่แล้วใส่
น้ำตาลทรายแดง แบ่งรับประทาน 2 ครั้ง เวลาเช้า - เย็น

                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )