โภชนาการบำบัด ก้างปลาหรือกระดูกติดคอ

          1. น้ำโอวบ๊วย
          เอา โอวบ๊วย 20 ลูก
          ใส่หม้อดินเติมน้ำลงไปพอประมาณ ต้มด้วยไฟอ่อนๆ
จนน้ำข้น อมน้ำโอวบ๊วยนี้ไว้ แล้วค่อยๆกลืนลงไปทีละนิดๆ หรือ
จะรับประทานทั้งเนื้อโอวบ๊วยด้วยก็ได้

          2. สมอจีนฝน
          เอาลูกสมอจีน 1 ลูก
          นำไปฝนกับชามที่มีผิวหยาบ เอาน้ำสมอจีนที่ฝนได้ อม
ไว้ในปากแล้วค่อยๆกลืนลงไปทีละนิด

          3. ดีปลากุ้ยฮื้อบดผง
          เอา ดีปลากุ้ยฮือ
          ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้ง แล้วนำมาบดให้เป็นผงใส่ขวดไว้
ใช้รับประทานกับเหล้าเหลือง ครั้งละ 0.1 - 0.2 กรัม โดยให้ค่อยๆ
กลืนลงไปทีละนิด

                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )