โภชนาการบำบัด โรคปวดศีรษะ

          1. แกงจืดเทียงมั้วม้นสมองหมู
          เอา มันสมองหมู 1 หัว
          เที่ยงมั้ว 10 กรัม (มีจำหน่ายในร้านยาจีน)
          เอาของสองสิ่งนี้ใส่ไว้ในหม้อ แล้วใส่น้ำพอประมาณ
ต้ม หรือ ตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆประมาณ 1 ชั่วโมง ตักเอากากเทียงมั้ว
ออก รับประทานทั้งน้ำแกง และสมองหมู รับประทานครั้งเดียว
หมด หรือแบ่งรับประทานก็ได้ จะรับประทานเป็นประจำก็ไม่มี
ผลเสีย มีสรรพคุณ บำบัดอาการปวดศีรษะข้างเดียว หรือปวด
ประสาททั่วศีรษะ

          2. น้ำแชเซีย
          เอาเมล็ดแชเซีย (หงอนไก่ฝรั่ง) 300กรัม
          น้ำตาลทราย ประมาณ 400 - 500 กรัม
          ให้แช่น้ำไว้ก่อน แล้วเอาออกต้มกับน้ำเปล่าพอประมาณ
ทุกๆ 20 นาที ให้เทน้ำออกมาเก็บไว้ แล้วเติมน้ำต้มต่ออีก ทำเช่นนี้
3 ครั้ง เอาน้ำที่เทออกมาทั้ง 3 ครั้งรวมกันแล้วต้มด้วยไฟอ่อนๆจน
ข้น ทิ้งไว้ให้เย็น ใส่น้ำตาลทรายลงไป คนให้ทั่ว ผึ่งไว้จนแห้งแล้ว
นำมาบดให้เป็นผงเก็บไว้ในขวด ชงกับน้ำร้อนรับประทานวันละ
3 ครั้งๆละ 10 กรัม


                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )