โภชนาการบำบัด โรควิงเวียน (Meniere's disease)

          1. น้ำแปะก้วยพุทราจีน
          เอา แปะก้วย 25 กรัม คั่วแล้วบดเป็นผง
          พุทราจีน 50 กรัม
          ให้เอาแปะก้วยคั่วแล้วบดเป็นผงใส่ขวดไว้ พุทราจีน
ใส่น้ำต้ม รับประทานน้ำพุทราจีน กับผง แปะก้วย 5 กรัมทุกวัน
วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 1 สัปดาห์

          2. น้ำแกงนกกระจอก
          เอา นกกระจอก 5 ตัว
          ถอนขนผ่าท้องเอาเครื่องในออกให้หมด แล้วตุ๋นใส่
เกลือนิดหน่อยรับประทานวันละครั้ง ติดต่อกัน 1 สัปดาห์

          3. แกงจืดหมูสับตังกุย
          เอา ตังกุยเท้า 15 กรัม (ร้านยาจีนมีจำหน่าย)
          อึ่งคี้ 7.5 กรัม
          เก๋ากี้ 7.5 กรัม
          ชวงเกียง 3.75 กรัม
          เนื้อหมูสับ 100 กรัม
          เอาตังกุยเท้า สับผสมกับหมูสับให้เข้ากันดีแล้ว เอา
ใส่หม้อพร้อม อึ่งคี้ เก๋ากี้ และชวงเกียง ต้มจนสุก ปรุงรสตาม
ต้องการ เป็นน้ำแกงจืด รับประทานเป็นกับข้าว หรือรับประทาน
เฉพาะแกงจืดอย่างเดียวก็ได้
          ตำรับนี้ ชาวจีนนิยมกันมาก สรรพคุณ แก้วิงเวียน
ศีรษะ สาเหตุจากเลือดหล่อเลี้ยงสมองไม่ทัน


                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )