โภชนาการบำบัด โรคไขข้ออักเสบ (Rheumatism)

          1. ข้าวต้มลูกเดือย
          เอา ลูกเดือย 50 กรัม
          ใส่น้ำพอประมาณ ต้มด้วยไฟอ่อนๆจนข้น ใส่น้ำตาล
กรวดพอหวานแล้วก็รับประทานได้ ให้รับประทานมื้อเดียวหมด
รับประทานวันละมื้อติดต่อกัน 1 เดือน

          2. ปลาหมึกแห้งต้มเหล้า
          เอา ปลาหมึกกระดองแห้ง 2 ตัว
          เหล้าเหลือง 250 มิลลิลิตร
          ให้เอาเหล้าเหลืองต้มกับปลาหมึกด้วยไฟอ่อนๆจนสุก
รับประทานได้ทั้งปลาหมึก และ เหล้า ปริมาณขึ้นอยู่กับความ
สามารถในการดื่มเหล้า วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันหลายๆวัน

          3. น้ำแกงกระดูกสุนัข
          เอา กระดูกสุนัข 2 - 3 ท่อน ควรเป็นกระดูกท่อนขา
ขูดเนื้อออกให้หมดแล้วทุบให้แหลก เอาใส่เตาอบใช้ความร้อน
100 - 120 องศาเซลเซียส เมื่ออบจนกระดูกกรอบดีแล้ว เอามาบด
ให้ละเอียดเป็นผงเก็บไว้ รับประทานกับเหล้าข้าวเหนียว หรือ
เหล้าเกาเหลียงก่อนเข้านอนวันละครั้ง ครั้งละ 10 -15 กรัม (ควร
ให้ร้านยาจีนอบ และบดให้)

          4. เหล้าโหงวเกียพ้วย
          เอา โหงวเกียพ้วย 50 กรัม
          ข้าวเหนียว 500 กรัม
          ล้างโหงวเกียพ้วยให้สะอาด แช่ไว้ในน้ำสะอาดให้
ชุ่มดีแล้ว เอาตั้งไฟอ่อนๆประมาณครึ่งชั่วโมงเอาน้ำออกครั้ง
หนึ่ง และใส่น้ำลงไปต้มอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วเอาน้ำออกมารวม
กับครั้งแรก จากนั้นให้เอาข้าวเหนียว ซาวให้สะอาดแล้วเอาไป
ต้มกับน้ำโหงวเกียพ้วยจนสุก ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วใส่ส่าเหล้า (แป้ง
ลูกหมัก) ลงไปคนให้ทั่ว แล้วหมักไว้จนฟู และ กลายเป็นข้าว
หมักแล้วก็ใช้รับประทานได้ มากน้อยแล้วแต่ความสามารถ
ในการดื่มเหล้า

          5. ลูกเดือยต้มขาหมู
          เอา ขาหมูท่อนปลายขา 1 - 2 ท่อน
          ลูกเดือย 300 กรัม
          ห่วยหงูฉิก 7.5 กรัม
          อึ่งคี้ 12 กรัม
          ห่วยซัว 7.5 กรัม
          ซำฉิก 3.75 กรัม
          ฉั่งฉิก 7.5 กรัม
          ชุ่ยกุ๊กโป้ว 3.5 กรัม
          เอาขาหมูล้างให้สะอาดย่างไฟให้เกรียม ลูกเดือย
และ เครื่องยาจีนล้างน้ำให้สะอาด เอาขาหมูใส่หม้อแล้วต้มจน
เปื่อยนิ่มดีแล้ว ให้ใส่เครื่องยาจีนที่เตรียมไว้ต้มต่ออีกประมาณ
20 - 30 นาที หากน้ำงวดแห้งเกินไปให้เติมน้ำลงไปได้ เสร็จ
แล้วปรุงรสชาติตามความต้องการ จะรับประทานเป็นกับข้าว
หรือ รับประทานเปล่าๆก็ได้ รับประทานได้เป็นประจำไม่มีผล
เสีย สรรพคุณ ช่วยให้ขามีกำลัง ไม่ปวดเมื่อย บำบัดโรคไขข้อ
อักเสบเรื้อรัง


                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )