โภชนาการบำบัด ธาตุพิการ

          ธาตุพิการ หมายถึง อาการท้องอืดเฟ้อ เรอเปรี้ยว สะอึก
เรอหลังรับประทานอาหาร

          1. ข้าวตังผง
          เอา ข้าวตัง 500 กรัม คั่วให้เหลือง
          เนื้อเซียงจาคั่วเกรียม 60 กรัม
          ห่วยซัว 120 กรัม
          ซายิ้ง 30 กรัม
          เอาของทั้ง 4 อย่างนี้บดให้เป็นผงเข้าด้วยกัน เก็บใส่
ภาชนะแก้ว รับประทานวันละ 2 ครั้งๆละ 10 กรัม เวลารับประ
ทานจะใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยก็ได้ ข้าวตังที่ไหม้แล้วห้ามใช้

          2. ส้มกำกิกเชื่อม
          เอา ส้มกำกิก 500 กรัม
          น้ำตาลทราย 500 กรัม
          นำใส่ในภาชนะแล้วกดทับให้แบนเป็นส้มทับ เอา
เม็ดออกให้หมด เอน้ำตาลทราย 250 กรัมโรยลงบนส้ม ทิ้งไว้
ประมาณ 1 ชั่วโมง ให้น้ำตาลซึมเข้าไปในผลส้ม แล้วเอาขึ้น
ตั้งไฟอ่อนๆ จนน้ำตาลงวด เอาใส่ภาชนะแก้ว แล้วเอาน้ำตาล
ทรายอีก 250 กรัมโรยลงบนผลส้ม ตั้งทิ้งไว้เอาผ้าขาวบางคลุม
ปิดไว้ให้มิดชิด 2 - 3 วัน ก็รับประทานได้
          หมายเหตุ ส้มชนิดหนึ่งสีเหลืองมีผลเล็ก รสเปรี้ยว

          3. ขนมบำรุงธาตุ
          เอา แปะซุก 30 กรัม
          ขิงแห้ง 6 กรัม
          พุทราจีน 250 กรัม
          โกยไหล่กิม 15 กรัม
          แป้งหมี่ 500 กรัม
          ให้เอาแปะซุก และขิงห่อผ้าขาวบาง เอาไปต้มกับ
พุทราจีนประมาณ 1 ชั่วโมง เอาผ้าขาวบางออกแล้วต้มต่อไป
อีกจนเนื้อพุทราเปื่อย เอาพุทราออกมาบดให้แหลกโดยเอาเม็ด
กับเปลือกออก เอาโกยไหล่กิมบดเป็นผง ใส่พุทราลงไปพร้อม
กับแป้งหมี่ แล้วบดให้เป็นก้อน เอาไปทำเป็นแผ่นบางๆ (เปาะ
เปี๊ยะ) แล้วเอาไปนาบกับกระทะก้นแบนๆ ทำเป็นขนมเปี๊ยะ
ตำรับนี้ใช้รักษาเด็กเป็นตาลขโมยซึ่งมีอาการเบื่ออาหารก็ได้

          4. ข้าวต้มกระเพาะหมู
          เอา กระเพาะหมู 1 อัน 500 กรัม
          ข้าวเจ้า 200 กรัม
          ล้างกระเพาะหมูให้สะอาด เอาใส่หม้อต้มกับน้ำพอ
ประมาณจนเกือบสุก เอาข้าวเจ้าใส่ลงไปต้มกับกระเพาะหมูที่
หั่นเป็นชิ้นบางๆด้วยไฟอ่อนๆจนข้น แบ่งรับประทาน 2 มื้อให้
หมด รับประทานเป็นประจำได้

          5. ขนมเปี๊ยะหัวผักกาด
          เอา หัวผักกาดหั่นให้เป็นฝอย ผัดกับน้ำมันพืช แล้ว
เอาหมูสับ ใส่ลงไปคลุกให้ทั่ว หยดน้ำมันงาลงไป 2 - 3 หยด ผง
ชูรสนิดหน่อย เอาแป้งหมี่นวดให้เป็นก้อนเหนียวทำเป็นแผ่นบางๆ
เอาหัวผักกาดที่ผัดไว้แล้วมาห่อเป็นไส้ เอาไปนาบกับกระทะเป็น
ขนมเปี๊ยะ

          6. เซียงจาเชื่อม
          เอา เซียงจา 500 กรัม
          ล้างให้สะอาด ใส่น้ำพอประมาณต้มจนเกือบสุก เมื่อ
น้ำจวนจะแห้งให้ใส่น้ำผึ้งลงไป 250 กรัม แล้วต้มต่อไปด้วยไฟ
อ่อนๆ จนน้ำแห้งก็ใช้ได้ เอาใส่ขวดโหลไว้รับประทาน


                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )