โภชนาการบำบัด โรคตับอักเสบ

          โรคตับอักเสบชนิดติดต่อ โรคดีซ่าน การใช้หลักการ
โภชนาการบำบัดได้ผลดี เว้นแต่อาการที่เกิดจากโรคนิ่วในถุงน้ำดี

          1. น้ำกระดูกหมูเปรี้ยวหวาน
          เอา น้ำส้มสายชู 100 มิลลิลิตร
          กระดูกสันหลังหมู 500 กรัม
          น้ำตาลทรายแดง 125 กรัม
          น้ำตาลทรายขาว 125 กรัม
          ให้ทุบกระดูกหมูใหแตก แล้วใส่น้ำสายชู น้ำตาลทรายแดง
และ น้ำตาลทรายขาว ตั้งไฟต้มประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วทิ้งไว้ให้เย็น
ใช้ผ้าขาวบางกรองเอากากออก รับประทานแต่น้ำ
          ปริมาณการรับประทาน
          อายุ 5-10 ขวบ ครั้งละ 15 มิลลิลิตร
          อายุ 11-15 ขวบ ครั้งละ 30 มิลลิลิตร
          ผู้ใหญ่ ครั้งละ 40 มิลลิลิตร
          รับประทานหลังอาหารวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 1 เดือน
เป็นหนึ่งช่วงการรักษา แล้วหยุดพักประมาณ 1 สัปดาห์ สำหรับโรค
ตับอักเสบเรื้อรังให้รับประทานติดต่อกัน 2-3 ช่วงก็ได้

          2. ผงปลากระทิง
          เอา ปลากระทิงเป็นๆ 2-3 กิโล
          นำไปปล่อยลงในน้ำสะอาด 1-2 วัน เพื่อให้มันขับถ่ายสิ่ง
โสโครกในตัวออก จากนั้นก็เอาไปใส่ในเตาอบ ใช้ความร้อน 100
องศาเซลเซียสอบให้แห้ง หรือเอาใส่หม้อต้มให้สุกแล้วเอาขึ้นย่างไฟ
ให้แห้ง แล้วบดให้เป็นผง รับประทานหลังอาหารทุกมื้อๆละ 10 กรัม
ประมาณ 12 วันเป็นหนึ่งช่วงการรักษา หากผู้ที่เป็นเรื้อรังให้รับประ
ทานติดต่อกันได้

          3. ผงตะพาบน้ำ
          เอา ตะพาบน้ำ 1 ตัว
          ฆ่าแล้วล้างให้สะอาดใส่หม้อผิงไฟให้แห้ง แล้วเอาน้ำผึ้ง
ทาตัวตะพาบให้ทั่ว เมื่อแห้งแล้วนำมาบดเป็นผงเก็บไว้ รับประทาน
วันละ 3 ครั้งๆละ 10 กรัม หลังอาหาร ช่วยบำบัดอาการโรคตับเรื้อรัง

          4. น้ำแกงหอยโข่ง
          เอา หอยโข่งตัวใหญ่ๆ 10-20 ตัว
          นำไปปล่อยไว้ในน้ำสะอาด 1-2 วัน ให้มันคายสสิ่งโส
โครกออกให้หมด แล้วทุบเปลือกออกเอาแต่เนื้อ นำมาแช่เหล้า
เหลืองประมาณ 1 ถ้วยแก้ว คลุกคนให้ทั่ว เติมน้ำสะอาดลงไปพอ
ประมาณ เอาไปตุ๋นให้สุก รับประทานแต่น้ำแกง วันละครั้ง หรือ
จะรับประทานเนื้อด้วยก็ได้

          5. ข้าวต้มพุทราจีน
          เอา พุทราจีน 20 ลูก
          ข้าวเจ้า 100 กรัม
          ล้างพุทราจีนให้สะอาด ข้าวเจ้าต้มให้พอเดือดแล้วใส่
พุทราจีนลงไปต้มต่อด้วยไฟอ่อนจนน้ำข้นเหนียว เนื้อพุทราเปื่อย
เป็นใช้ได้ ผู้ที่เป็นโรคตับเรื้อรังจะรับประทานข้าวต้มนี้ต่อเนื่อง
เป็นเวลานานได้ ถ้าไม่มีพุทราจีน ให้ใช้ เก๋ากี้ 30 กรัม แทนได้
วิธีทำเหมือนกัน


                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )