โภชนาการบำบัด เพื่อลดความอ้วน

          1. ชาใบเจ็กเสี่ย
          เอา ใบเจ็กเสี่ย 12 กรัม (ร้าานยาจีนมีจำหน่าย)
          ใส่ลงในถ้วย ชงน้ำร้อนๆลงไป ปิดฝาถ้วยอบๆว้สัก
15 นาที ใช้ดื่มแทนน้ำชา ตำรับนี้ดื่มเป็นเวลานานได้ไม่มีผลเสีย

          2. คื่นช่ายรลวก
          เอา คื่นช่าย 250 กรัม
          ล้างน้ำให้สะอาดแล้วหั่นให้เป็นท่อนสั้นๆ ลวกด้วย
น้ำร้อนเดือดๆสักครู่ แล้วปรุงรสด้วย เกลือ น้ำมันงาพอประมาณ
จะใส่ผงชูรส หรือ พริกก็ได้ ทำเป็นกับข้าวรับประทานทุกวัน ติด
ต่อกัน 2-3 เดือน จะเห็นผลอย่างแน่นอน

          3. ซังข้าวโพดชง
          เอา ข้าวโพด 4-5 ฝัก
          แกะข้าวโพดเพื่อเอาซังออกมาแล้ว เอาซังนั้นไปชง
น้ำร้อนไว้ดื่มต่างน้ำ ดื่มวันละ 2-3 ถ้วย ตำรับนี้ควรดื่มติดต่อกัน
หลายเดือนจะเห็นผล

          4. อาหารธัญญาหารที่ใช้ลดความอ้วน
          ข้าวโพด หรือแป้งข้าวโพด
          ข้าวเกาเหลียง (ข้าวฝ้าง)
          ข้าวบาร์เลย์
          มันเทศ
          ข้าวซ้อมมือ
          ธัญญาหารที่กล่าวมานี้ ควรรับประทานเป็นประจำ
และทุกมื้อควรมีผักใยหยาบด้วย เช่น พริกหยวก ผักคื่นช่าย หน่อ
ไม้น้ำ และ ถั่วต่างๆ หรือที่ทำจากถั่ว เช่น เต้าหู้ และควรรับประ
ทานผลไม้หลังอาหารทุกมื้อ หากได้รับประทานมะม่วงก็ยิ่งดี
ปฏิบัติเช่นนี้ติดต่อกันประมาณ 3 เดือน จะเห็นผลค่อนข้างมาก


                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )