โภชนาการบำบัด ลดคอเลสเตอรอลในโลหิต และ เส้นโลหิตอุดตัน

1. เจ็กเสี่ย
2. หญ้าคาขาว    
3. หญ้าซิวโอว      
4. รากเก๋ากี้
5. ดอกคำฝอย
6. สับปะรด
7. เซียงจา
8. หญ้าเล่งจือ (หลินจือ)
9. แห้วจีน
10. หน่อไม้น้ำ
11. เห็ดหอมจีน
12. กระเทียม
13. ต้นกระเทียม
14. เมล็ดทานตะวัน
15. หัวผักกาดแดง (แครอ)
16. ใบชา
17. เห็ดหูหนูขาว
18. ผักชีเทศ
19. ลูกพลับ
20. หัวหอมใหญ่
 

ใช้ชงน้ำดื่มต่างน้ำชา
ใชชงน้ำดื่มต่างน้ำชา
ใช้ชงน้ำดื่มต่างน้ำชา
ใช้ชงน้ำดื่มต่างน้ำชา
ใช้ชงน้ำดื่มต่างน้ำชา
คั้นน้ำดื่ม
ใช้ชงน้ำดื่มต่างน้ำชา
ใช้ชงน้ำดื่มต่างน้ำชา
ใช้ต้มเอาน้ำดื่ม หรือ ทำเป็นอาหาร
ใช้ทำเป็นอาหาร
ใช้ต้มเอาน้ำดื่ม หรือ ทำเป็นอาหาร
ใช้รับประทานสดๆ
ใช้ทำเป็นอาหาร
ใช้อบ หรือ คั่ว
ใช้คั้นเอาน้ำสดๆดื่ม หรือทำเป็นอาหาร
ใช้ชงดื่ม
ใช้ทำเป็นอาหาร
ใช้คั้นเอาน้ำดื่ม หรือ ทำเป็นอาหาร
ใช้รับประทานได้ทั้งชนิดแห้ง และ สด
ใช้รับประทานสด หรือทำเป็นอาหาร

 

                                อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )