โภชนาการบำบัดโรคบิด

         โรคบิดชนิดเฉียบพลันระยะแรกๆควรรักษาด้วยยา
เพื่อฆ่าเชื้อ ไม่ควรรักษาด้วยการโภชนาการอย่างเดียว หลักการ
โภชนาการบำบัดนี้ใช้รักษาโรคบิดชนิดเรื้อรัง

          1. ชาเขียวใส่น้ำผึ้ง
          เอา ใบชาเขียว 5 กรัม
          ใส่ชาเขียวลงในถ้วยน้ำชาชงด้วยน้ำร้อนเดือดๆปิดฝา
ทิ้งไว้ประะมาณ 10 นาที แล้วใส่น้ำผึ้งลงไป มากน้อยแล้วแต่ความ
ต้องการ ดื่มร้อนๆวันละ 3-4 ครั้ง

          2. น้ำแกงกระเทียมผักเบี้ย
          เอา กระเทียม 15 กรัม
          ผักเบี้ย 60 กรัม
          ทุบกระเทียมให้แหลก แล้วเอาผักเบี้ยต้มกับน้ำให้เป็น
น้ำแกงเสียก่อน แล้วจึงใส่กระเทียมที่ทุบแล้วลงไปให้หมด ปรุง
รสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อย รับประทานวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน
เป็นเวลาครึ่งเดือน หากจะรับประทานต่อควรเว้นช่วงสัก 1 สัปดาห์
แล้วจึงรับประทานต่อ หรือจะรับประทานกระเทียมสดเพียง
อย่างเดียววันละ 1 หัวก็ได้

          3. ผัดปลาไหล
          เอา ปลาไหล 500 กรัม
          ล้างน้ำให้สะอาดแล้วหั่นเป็นฝอยๆ เอาลงผัดกับน้ำมัน
ใช้ไฟอ่อนๆ ปรุงรสด้วย น้ำส้มสายชู กระเทียม ขิงซอย และน้ำตาล
ทรายอย่างละนิดหน่อย เติมน้ำที่ละลายด้วยแป้งมันนิดหน่อยลงไป
คลุกให้น้ำเหนียวก็ใช้ได้ ให้รับประทานเป็นกับข้าว

          4. น้ำโอวบ๊วย
          เอา โอวบ๊วย 5 ลูก
          ใส่น้ำลงไปต้มจนข้น ใช้ดื่มก่อนอาหารตอนท้องว่าง
หรือจะเอา โอวบ๊วย 5 กิโลกรัม ใส่น้ำต้มด้วยไฟอ่อนๆจนเปื่อยแล้ว
เอาเม็ดออก จากนั้นให้ต้มต่อไปจนเหนียวข้นเป็นก้อน เอามาปั้น
เป็นลูกกลอนขนาดเท่าถั่วเหลือง รับประทานวันละ 4-5 เม็ด

          5. น้ำเปลือกทับทิม
          เอา เปลือกทับทิม 20 กรัม
          ล้างเปลือกทับทิมให้สะอาด ต้มกับน้ำประมาณครึ่ง
ชั่วโมง แล้วเอากากออก เติมน้ำตาลทรายแดงพอประมาณ ใช้
ดื่มวันละ 2-3 ครั้งๆละ 1 ถ้วย

          6. น้ำลูกพลับ
          เอา ลูกพลับแห้ง 500 กรัม
          นำลกดพลับแห้งไปย่างไฟอ่อนๆให้ไหม้เกรียม บด
เป็นผงใส่ขวดเก็บไว้ ชงกับน้ำร้อน เติมน้ำตาลทรายแดงตาม
ความต้องการ ดื่มวันละ 2 ครั้งๆละ 10 กรัม เป็นประจำจนหาย

          7. ยำหัวผักกาด
          เอา หัวผักกาด 500 กรัม
          ล้างน้ำสุกให้สะอาดแล้วหั่นให้เป็นชิ้นบางๆ ปรุงรส
ด้วยน้ำสมสายชู และน้ำตาลทรายตามความต้องการ คลุกให้ทั่ว
ใช้รับประทานเป็นกับข้าวประจำจนหาย

          8. แกงจืดผักเบี้ย
          เอา ผักเบี้ย 200 กรัม
          ดอกถั่วแขก 20 กรัม
          เอาทั้ง 2อย่างใส่ลงไปต้มพร้อมกันประมาณ 15 นาที
ก็รับประทานได้หรือจะนำผักเบี้ยไปย่างไฟ แล้วบดเป็นผง ชงใส่
น้ำร้อน และเติมน้ำตาลตามต้องการ รับประทานวันละ 2 ครั้งๆ
ละ 5 กรัม บำบัดโรคบิดได้ผลดี


                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )