โภชนาการบำบัด โรคท้องร่วงเรื้อรัง

          1.น้ำผึ้งเปลือกทับทิม
          เอา เปลือกทับทิม 1 กิโลกรัม (ถ้าเป็นเปลือกแห้ง 1/2 กิโลกรัม)
          ล้าง เปลือกทับทิมให้สะอาดแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ
ใส่น้ำพอประมาณเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆครึ่งชั่วโมง เอาน้ำที่ต้มออก
เก็บไว้แล้ว ใส่น้ำต้มใหม่อีกครึ่งชั่วโมง แล้วเอาน้ำทั้งหมดมาเท
รวมกันต้มด้วยไฟอ่อนๆต่อไปจนเหนียวข้น ใส่น้ำผึ้งลงไป 300
กรัม แล้วต้มต่อจนเหลือน้ำเท่าปริมาณน้ำผึ้งที่ใส่ลงไป ปล่อยไว้
ให้เย็นใส่ขวดเก็บไว้ รับประทานวันละ 2-3 ครั้งๆละ 1 ช้อนโต๊ะ
กับน้ำต้มสุก

          2. ขนมลูกบัว
          เอา ลูกบัว 50 กรัม
          เอาไส้ออกแล้วต้มด้วยไฟอ่อนๆจนสุกเปื่อยกรองเอา
น้ำออกแล้วบดให้ละเอียดเตรียมไว้ เอาข้าวเหนียว หรือข้าวเจ้ามา
นึ่งให้สุกแล้ว เอาลูกบัวที่บดเตรียมไว้นำมาบดพร้อมข้าวที่ต้มสุก
แล้วให้ละเอียดเข้ากัน ใส่น้ำตาลทรายพอสมควรก็รับประทานได้

          3. แกงจืดเซี่ยงจี๊
          เอา เซี่ยงจี๊หมู 1 คู่
          กระดูกป่น 12 กรัม หรือ กระดูกหมู
          นำเซี่ยงจี๊หมูมาผ่าซีก เอาเยื่อเอ็น และสิ่งโสโครกออก
ให้หมด หั่นเป็นชิ้นๆขนาดเท่าหัวแม่มือ และกรีดลายตรางไว้ ใส่
กระดูกป่นหรือ กระดูกหมู ใส่น้ำต้มนานประมาณ 1ชั่วโมง แล้ว
ปรุงรสด้วยเกลือ และเครื่องปรุง จะรับประทานครั้งเดียวหมด
หรื อแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้งก็ได้ ให้รับประทานติดต่อกัน
1-2 สัปดาห์

          4. ข้าวต้มลิ้นจี่
          เอา ลิ้นจี่ 50 กรัม
          ห่วยซัว 10 กรัม
          ลูกบัว 10 กรัม
          ข้าวเจ้า 200 กรัม
          เอาทั้ง 3 อย่างแรกโขลกให้แหลก ใส่น้ำพอประมาณ
ต้มให้สุกจนเปื่อยแล้ว เอา ข้าวเจ้าซาวให้สะอาดแล้ว เติมน้ำพอ
ประมาณใส่ลงต้มพร้อมกันจนสุกเป็นข้าวต้ม รับประทานทุก
วันๆละ 1 ครั้ง เวลาเย็น


                         
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )