โภชนาการบำบัด อาการไข้หวัด

          ไข้หวัด คือ อาการไข้หวัดธรรมดา มิใช่ไข้หวัดใหญ่
ซึ่งเกิดจากร่างกายปรับตัวไม่ทันกับสภาพอากาศที่บางครั้งเย็น
บางครั้งร้อน แพทย์จีนได้จัดอาการไข้หวัดออกเป็น 2 ชนิดคือ
ไข้หวัดลักษณะเย็น และ ลักษณะร้อน หลักโภชนาการบำบัดที่
จะนำมาใช้จึงต้องแตกต่างกันออกไป
          ไข้หวัดลักษณะเย็น ทำให้มีอาการ ไข้ตัวร้อนครั่น
เนื้อครั่นตัว ไม่มีเหงื่อ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คัดจมูก
น้ำมูกไหล ชีพจรเต้นเร็ว ลิ้นเป็นฝ้าขาว ควรใช้หลักการโภชนา
การบำบัดดังนี้

          1. น้ำขิง
          เอา ขิงสด 25 กรัม
          ตาลทรายแดง 25 กรัม
          ล้างให้สะอาดหั่นให้เป็นแผนบางๆ ใส่ถ้วยชงด้วยน้ำ
ร้อนเดือดๆ ปิดฝาทิ้งไว้สัก 10 นาที แล้วใส่น้ำตาลทรายแดง ให้
ดื่มต้อนร้อนๆ แล้วนอนห่มผ้าให้เหงื่อออก
หรือจะเอาขิงสดหั่นให้เป็นแผ่นบางๆ แล้วนำไปต้ม
กับน้ำพอประมาณ ทิ้งไว้ให้น้ำเดือดสักครู่หนึ่ง ใส่น้ำตาลทราย
แดง ให้ดื่มตอนร้อนๆ แล้วห่มผ้าให้เหงื่อออก

          2. น้ำขิงต้นหอม
          เอา ขิงสด 25 กรัม
          ต้นหอม 25 กรัม
          นำทั้ง 2 สิ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เอาบะหมี่ หรือ ก๋วยเตี๋ยว
พอประมาณ ต้มให้สุก ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อย เอาขิง และ ต้น
หอมใส่ลงไปแล้วคนให้ทั่ว รับประทานครั้งเดียวหมด แล้วนอน
ห่มผ้าให้เหงื่อออกทั่วตัวก็หาย

          ไข้หวัดลักษณะร้อน มีอาการตัวร้อน ไข้ขึ้นสูง แต่ไม่
ครั่นเนื้อครั่นตัว มีเหงื่อเล็กน้อย ปากแห้งตาแดง ปวดศีรษะ เจ็บคอ
และลิ้นเป็นฝ้าเหลือง ชีพจรเต้นเร็วควรใช้โภชนาการบำบัดดังนี้

          1. น้ำเก๊กฮวยใบหม่อน
          เอา เก๊กฮวย 5 กรัม
          ใบหม่อน 5 กรัม
          ใบไผ่ขม 30 กรัม
          รากหญ้าคาขาว 30 กรัม
          สะระแหน่ 5 กรัม
          ยาทั้งหมดใส่ถ้วย เอาน้ำร้อนๆชงลงไปแล้วปิดฝาไว้
ประมาณ 10 นาที ดื่มครั้งเดียวหมด หรือ ดื่มหลายๆครั้งแทนน้ำ
ชาจนกว่าจะหาย

          2. ลูกกวาดสะระแหน่
          เอา น้ำตาลทรายขาว 150 กรัม
          ผงสะระแหน่ หรือน้ำมันสะระแหน่ 15-20 มิลลิลิตร
          ใส่น้ำตาลทรายขาวลงในหม้อเติมน้ำพอประมาณ ตั้ง
ไฟเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ จนเหนียวข้นแล้ว ใส่ผงสะระแหน่ หรือ
น้ำมันสะระแหน่ที่ใช้รับประทานได้ แล้วเคี่ยวต่อ ค่อยๆคนไป
เรื่อยๆจนเหนียวข้น ทดลองหยดลงน้ำเย็นแล้วเป็นก้อนเหนียว
ค่อนข้างแข็งก็ใช้ได้ เอาน้ำที่เคี่ยวเสร็จแล้วเทลงในจานขนาด
กว้าง หรือ ถาดที่ทาด้วยน้ำมันพืชจนทั่ว เมื่อเย็น และแข็งตัว
เป็นแผ่นแล้วเอามีดตัดเป็นชิ้นเล็กๆทำเป็นลูกกวาด เก็บไว้รับ
ประทานวันละหลายๆชิ้น หรือจะอมเล่นเหมือนลูกกวาดก็ได้


                             
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )