โภชนาการบำบัด โรคโลหิตจาง

          โรคโลหิตจางมีหลายชนิด ชนิดที่ขาดธาตุเหล็กเป็น
โลหิตจางที่พบบ่อยที่สุด ตำรับโภชนาการบำบัดนี้มีผลในการ
รักษาโลหิตจางชนิดที่ขาดธาตุเหล็กเท่านั้น

          1. แกงตับหมูปวยเล้ง
          เอา ตับหมู 100 กรัม
          ผักปวยเล้ง 100 กรัม
          ให้หั่นตับหมูเป็นชิ้นบางๆแล้วคลุกแป้งมันเตรียมไว้
เอาผักปวยเล้งล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นท่อนๆ ต้มน้ำพอประมาณ
ให้เดือดดีแล้ว ใส่ตับหมู และ ผักปวยเล้ง พร้อมปรุงรสด้วยเกลือ
รับประทานมื้อเดียวให้หมด

          2. ข้าวเหนียวถั่วดำต้มน้ำตาลทรายแดง
          เอา ข้าวเหนียว 100 กรัม
          ถั่วดำ 30 กรัม
          พุทราจีน 20 ลูก
          น้ำตาลทรายแดงพอประมาณ
          เอาข้าวเหนียวกับถั่วดำต้มจนเกือบสุกแล้วใส่พุทราจีน
ที่แกะเอาเมล็ดออกแล้วต้มต่อจนสุกใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป รับ
ประทานเป็นประจำทุกวัน

          3. ข้าวต้มน้ำกระดูกแกะ
          เอา กระดูกขาแกะ 2 ท่อน
          พุทราจีน 30 ลูก
          ข้าวเจ้า 200 กรัม
          เอากระดูกขาแกะทุบให้แตก แล้วต้มด้วยไฟอ่อนๆ
สัก 1-2 ชั่วโมงเตรียมไว้ เอาข้าวเจ้า และ พุทราจีนที่แกะเอา
เมล็ดออกแล้วใส่น้ำต้มจนข้น เอาน้ำกระดูกแกะที่เตรียมไว้
ใส่ลงไปต้มต่ออีกสักครู่ก็ใช้ได้ แบ่งรับประทาน 2-3 ครั้ง รับ
ประทานติดต่อกันประมาณ 1 เดือน

          4. ถั่วเขียวพุทราจีนต้ม
          เอา ถั่วเขียว 50 กรัม
          พุทราจีน 50 กรัม
          น้ำตาลทรายแดงพอประมาณ
          เอาถั่วเขียว และ พุทราจีน ใส่น้ำต้มก่อนจนสุก แล้ว
ใส่น้ำตาลทรายแดง รับประทานทุกวันติดต่อกัน 1 เดือน

          5. ลำยลูกหม่อนต้ม
          เอา เนื้อลำยแห้ง 15 กรัม
          ลูกหม่อนขาว 30 กรัม
          นำทั้ง 2 อย่างใส่น้ำพอประมาณ ต้มจนเนื้อลำยสุก
พองดีแล้ว กรองเอาแต่น้ำปล่อยไว้ให้เย็น แล้วใส่น้ำผึ้งลงไป
พอประมาณ ให้ดื่มวันละครั้งเป็นประจำทุกวัน

          6. เห็ดหูหนูต้มพุทราจีน
          เอา เห็ดหูหนู 30 กรัม
          พุทราจีน 30 ลูก ล้าง
          เอาเห็ดหูหนูล้างให้สะอาด แล้วแช่น้ำไว้ประมาณ 30
นาที เอาไปต้มรวมกับพุทราจีนจนเปื่อย เติมน้ำตาลทรายแดงลง
ไปพอประมาณ รับประทานวันละครั้งเป็นประจำทุกวัน

                             
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )