เส้นทางเดินของพลัง และ โลหิต (Meridian Line)
ในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน

 
               การเรียนรู้เส้นทางเดินของพลัง และ โลหิต ในร่างกายของคน เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน เส้นสำคัญต่างๆที่อยู่ตามร่างกายเป็นเส้นทางเดินขอพลัง และ โลหิต ที่วิ่งไปสู่อวัยวะภายใน ชาวจีน เรียกว่า เสวี้ยลู่ หรือ แพทย์จีน เรียกว่า จิงเล่อ (Meridian Line)

            เส้นเหล่านี้มีเส้นหลักอยู่ 12 เส้น และเส้นพิเศษอีก 8 เส้น โดยมีจุดต่างๆบนเส้น (เสวีย Point) เป็นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางของพลัง และโลหิต เข้าสู่อวัยวะภายใน เส้นพิเศษนี้จะแสดงเส้นทางเดินละเอียดเพียง 2 เส้นเท่านั้น จึงรวมเป็นเส้นสำคัญในร่างกายมี 14 เส้น ดังนี้
 

1. เส้นแขนด้านใน คือ เส้นปอด โส่วไท่หยินเฟ่ยจิง
(The lung channel of hand - Tai yin)

                                 


2. เส้นแขนด้านนอก คือ เส้นลำไส้ใหญ่ โส่วหยางหมิงต้าฉังจิง
(The large intestine channel of hand - Yang ming)

                                  


3. เส้นขาด้านนอก คือ เส้นกระเพาะอาหาร จู๋หยางหมิงอุ้ยจิง
(The stomach channel of foot - Yang ming)

                                  


4. เส้นขาด้านใน คือ เส้นม้าม จู๋ไท่หยินผีจิง
(The spleen channel of foot - Tai yin)

                                  

 

5. เส้นแขนด้านใน คือ เส้นหัวใจ โส่วเส้าหยินซินจิง
(The heart channel of hand - Shao yin)

                                  

 

6. เส้นแขนด้านนอก คือ เส้นลำไส้เล็ก โส่วไท่หยางเสี่ยวฉังจิง
(The small intestine channel of hand - Tai yang)

                                  


7. เส้นขาด้านนอก คือ เส้นกระเพาะปัสสาวะ จู๋ไท่หยางผังกวงจิง
(The urinary bladder channel of foot - Tai yang)

                                  


8. เส้นขาด้านใน คือ เส้นไต จู๋เส้าหยินสั้นจิง
(The kidney channel of foot - Shao yin)

                                  


9. เส้นแขนด้านใน คือ เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ โส่วเจวี๋ยหยินซินเปาจิง
(The pericardium channel of hand - Jue yin)

                                  


10. เส้นแขนด้านนอก คือ เส้นสามส่วน โส่วเส้าหยางซันเจียวจิง
(The Sanjiao channel of hand - Shao yang)

                                   


11. เส้นขาด้านอก คือ เส้นถุงน้ำดี จู๋เส้าหยางตั่นจิง
(The gall bladder channel of foot - Shao yang)

                                   

 

12. เส้นขาด้านใน คือ เส้นตับ จู๋เจวี๋ยหยินกันจิง
(The liver channel of foot - Jue yin)

                                   

 

13. เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหลัง ตูม่อ
(Tu Mo the back midline channel)

                                   

 

14. เส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า เยิ่นม่อ
(Jern Mo the front midline channel)

                                                เส้นทางเดินของ พลัง และ โลหิต (Meridian line) ทั้ง 14 เส้น ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงพื้นฐาน ซึ่งผู้ที่เรียนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทุกๆแขนงควรจะต้องเรียนรู้ มิใช่เพียงผู้ที่เรียน เฮอลีชวน เท่านั้น เพราะการเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางเดินของ พลัง และ โลหิต เป็นแนวทางสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับจุดต่างๆของร่างกายในการต่อสู้ป้องกันตัว                                    
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )