อวัยวะภายในเปรียบเทียบกับธาตุทั้ง5 และ ทิศทั้ง4

 
 
                อวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์นั้น ผู้ที่มิได้มีความรู้ด้านการแพทย์ดูแล้วอาจจะสับสนยากต่อการจดจำ การแพทย์จีนจึงได้กำหนดเอาอวัยวะภายในเปรียบกับธาตุทั้ง 5 และทิศทั้ง 4 เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ดังนี้

                ทิศเหนือ ธาตุน้ำ ไต กระเพาะปัสสาวะ
                ทิศใต้ ธาตุไฟ หัวใจ ลำไส้เล็ก เยื่อหุ้มหัวใจ สามส่วน
                ทิศตะวันออก ธาตุไม้ ตับ ถุงน้ำดี
                ทิศตะวันตก ธาตุทอง ปอด ลำไส้ใหญ่
                ศูนย์กลาง ธาตุดิน ม้าม กระเพาะอาหาร
 

                           


                          
ภาพแผนภูมิ อวัยวะภายในกับทิศทั้ง 4

                 จากภาพแผนภูมิ วิธีจดจำจุดที่ตั้งอวัยวะภายในของร่างกายเราให้ง่ายขึ้น โดยการจำภาพแผนภูมิให้ได้เสียก่อน เมื่อจำได้แล้ว ให้ก้มมองที่ลำตัวของเรา เหมือนกับว่าภาพแผนภูมิได้ติดอยู่บนลำตัว ให้ทิศเหนืออยู่ด้านล่าง ทิศใต้อยู่บนหน้าอก เพียงเท่านี้ก็จะรู้ที่ตั้งของอวัยวะภายใน
 


                            
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )