ตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะภายใน

 

                 เมื่อได้เรียนรู้ถึงเส้นทางเดินของพลัง และ โลหิต เพื่อเป็นแนวทางสู่การเรียนรู้จุดสำคัญต่างๆของร่างกายแล้ว สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้คือการเรียนรู้ที่ตั้ง ของอวัยวะภายใน (อู๋จั้งลิ่วฝู่) การแพทย์จีน ได้จัดแบ่งอวัยวะภายในออกเป็น 2 ส่วน คือ อวัยวะภายในทั้ง 5 (อู๋จั้ง) และ อวัยวะภายในทั้ง 6 (ลิ่วฝู่)  อวัยวะภายในทั้ง 5 คือ หัวใจ ปอด ม้าม ตับ และ ไต ส่วนอวัยวะทั้ง 6 คือ ถุงน้ำดี กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก กระเพาะปัสสาวะ และ สามส่วน ยังมีเยื่อหุ้มหัวใจ ซึ่งเป็นเกราะป้องกันหัวใจ มีส่วนสัมพันธ์กับหัวใจ จึงจัดเข้าในอวัยวะทั้ง 5 รวมอวัยวะ 12 ชนิด

                ทุกๆชีวิตในโลกนี้จะต้องมีอวัยวะภายในทั้งนั้น อวัยวะภายในเป็นส่วนที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ และ สัตว์ทุกชนิด ฉะนั้น ผู้ที่ศึกษาวิชาศิลปะการป้องกันตัว จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่ตั้ง ของอวัยวะภายใน เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน มิให้อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บจากต่อสู้

ที่ตั้งของอวัยวะทั้ง 5 (อู๋จั้ง) ดังนี้
 1. หัวใจ มีขนาดเท่ากำปั้น อยู่ที่ทรวงอกระหว่างปอดทั้งสอง
 2. ปอด มีสองข้าง ลักษณะคล้ายฟองน้ำ อยู่บริเวณทรวงอกด้านซ้าย และขวาโดยมีซี่โครง เป็นเกราะป้องกัน
 3. ม้าม มีขนาดเท่ากำปั้น คล้ายเมล็ดถั่วดำ ลักษณะคล้ายฟองน้ำ มีสีม่วง อยู่ในช่องท้องด้านหลังของกระเพาะอาหารค่อนไปทางซ้ายของกระเพาะอาหาร
 4. ตับ เป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุด มีน้ำหนักเกือบกิโลครึ่ง อยู่ด้านขวาใต้ชายโครง คนละด้านกับกระเพาะอาหาร
 5. ไต มีสองข้าง อยู่ด้านหลังของท้องน้อยต่ำกว่าซี่โครงเล็กน้อย มีลักษณะคล้าย ถั่วดำ ความยาวประมาณ 4-5 นิ้ว กว้างประมาณ 2-3 นิ้ว หนาประมาณ 1 นิ้ว

ที่ตั้งของอวัยวะทั้ง 6 (ลิ่วฝู่) ดังนี้
1. ถุงน้ำดี อยู่ส่วนล่างของตับ มีเยื่อยึดเหนี่ยวไว้ ถุงน้ำดีจะเชื่อมติดกับส่วนกลางของท่อน้ำดีซึ่งมาจากตับ ขนาดยาวประมาณ 10 เซ็นติเมตร
2. กระเพาะอาหาร มีขนาดความยาวจากส่วนบนลงมาปลายล่างสุดประมาณ 20 กว่า เซ็นติเมตร อยู่ตรงส่วนท้องใต้กระบังลมที่ขอบกระดูกซี่โครงค่อนไปทางซ้าย ด้านหลังของกระเพาะอาหารมีตับอ่อนอยู่
3. ลำไส้ใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวประมาณ 1.5 เมตร อยู่ในช่องท้อง ตอนต้นต่อจากลำไส้เล็ก เรียกว่า ซีคัม
4. ลำไส้เล็ก เป็นส่วนที่ต่อจากกระเพาะอาหาร ยาวประมาณ 7.5 เมตร ขดรวมกันอยู่ในช่องท้อง บริเวณรอบๆสะดือ
5. กระเพาะปัสสาวะ เป็นถุงกล้ามเนื้อ อยู่ทางด้านหน้าของกระดูกเชิงกราน บริเวณท้องน้อย
6. สามส่วน เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในแบ่งเป็นสามส่วน คือส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง ช่วยควบคุมการหมุนเวียนของโลหิต ระบบทาเดินหายใจ ระบบการย่อย และระบบขับถ่าย
 

                                 ภาพประกอบ โครงสร้างอวัยวะภายใน                                      อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )